RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

nowenna do ducha świętego - 1 dzień nowenny


1/ Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.
          
 2/ Tyś pocieszycielem zwany,
            Darem Bożym mianowany,
            Żywym źródłem i miłością,
            Ogniem i duszną światłością.

3/ Darów twoich siedem liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.
           
4/ Racz dać zmysłom dar światłości,
            Pomnażaj w sercach miłości,
            A krewkość serca naszego,
            Utwierdź mocą Bóstwa swego.

5/ Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Zło odeszło inną stroną.

            6/ Racz nam Ojca Niebieskiego
            Dać poznać i Syna jego,
            I ciebie Ducha Świętego,

            Od obu pochodzącego.

7/ Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Modlitwa wstępna
Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi”. Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię:
„Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem
Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.
- „Ześlij na nas Ducha Twojego”

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.
- „Ześlij na nas Ducha Twojego”

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak
dzieci Boga.
- „Ześlij na nas Ducha Twojego”

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.
- „Ześlij na nas Ducha Twojego”

Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
koronka do ducha świętego