RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

nowenna do ducha świętego - 3 dzień nowenny


1/ Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.
          
 2/ Tyś pocieszycielem zwany,
            Darem Bożym mianowany,
            Żywym źródłem i miłością,
            Ogniem i duszną światłością.

3/ Darów twoich siedem liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.
           
4/ Racz dać zmysłom dar światłości,
            Pomnażaj w sercach miłości,
            A krewkość serca naszego,
            Utwierdź mocą Bóstwa swego.

5/ Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Zło odeszło inną stroną.

            6/ Racz nam Ojca Niebieskiego
            Dać poznać i Syna jego,
            I ciebie Ducha Świętego,

            Od obu pochodzącego.

7/ Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Modlitwa wstępna
 Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” . Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
 
Litania do Ducha Świętego