RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

nowenna do ducha świętego - 5 dzień nowenny


1/ Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.
          
 2/ Tyś pocieszycielem zwany,
            Darem Bożym mianowany,
            Żywym źródłem i miłością,
            Ogniem i duszną światłością.

3/ Darów twoich siedem liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.
           
4/ Racz dać zmysłom dar światłości,
            Pomnażaj w sercach miłości,
            A krewkość serca naszego,
            Utwierdź mocą Bóstwa swego.

5/ Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Zło odeszło inną stroną.

            6/ Racz nam Ojca Niebieskiego
            Dać poznać i Syna jego,
            I ciebie Ducha Świętego,

            Od obu pochodzącego.

7/ Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Modlitwa wstępna
Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.
- „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.
- „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.
- „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.
- „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.
- „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


....................................................

Modlitwa św. Augustyna

Bądź mym oddechem Duchu Święty,

 

ażebym rozważał to co święte;

 

bądź moją siłą Duchu Święty,

 

ażebym czynił to, co święte;

 

bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

 

ażebym ukochał to co święte;

 

bądź moją mocą Duchu Święty,

 

ażebym strzegł tego co święte;

 

strzeż mnie od złego Duchu Święty,

 

ażebym nie stracił tego co święte. Amen.