RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

nowenna do ducha świętego - 6 dzień nowenny


1/ Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.
          
 2/ Tyś pocieszycielem zwany,
            Darem Bożym mianowany,
            Żywym źródłem i miłością,
            Ogniem i duszną światłością.

3/ Darów twoich siedem liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.
           
4/ Racz dać zmysłom dar światłości,
            Pomnażaj w sercach miłości,
            A krewkość serca naszego,
            Utwierdź mocą Bóstwa swego.

5/ Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Zło odeszło inną stroną.

            6/ Racz nam Ojca Niebieskiego
            Dać poznać i Syna jego,
            I ciebie Ducha Świętego,

            Od obu pochodzącego.

7/ Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Modlitwa wstępna
 Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” . Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.
- „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”

Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


.............................................................

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami, ale specjalnie zebrani w imię Twoje.
Przybądź do nas, pozostań z nami, zechciej przeniknąć nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić. Ukaż nam drogę, którą mamy kroczyć.
Zdziałaj to, czego mamy dokonać.
Ty sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych rozstrzygnięć, albowiem Ty sam z Bogiem-Ojcem i Synem masz imię chwalebne.
Nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości, albowiem Ty prawość najbardziej miłujesz.
Nie dopuść, by niewiedza pchnęła nas na niewłaściwą drogę, by ugięła nas przychylność lub zdeprawował wzgląd na urzędy czy osoby, ale zjednocz nas ze sobą skutecznie samym darem Twojej łaski, abyśmy stanowili jedno w Tobie i w niczym nie odeszli od prawdy.
Zebrani zaś w imię Twoje, z opanowaniem i dobrocią trzymając się we wszystkim sprawiedliwości, żebyśmy teraz w niczym nie byli niezgodni z Tobą, zaś w życiu przyszłym za dobre czyny otrzymali nagrodę wiekuistą.