RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  138/2012  /  marzec

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Schody machabejskie

- Znak Pokoju i Przyjaciele
- Wycieczka do Panewnik
- Program rekolekcji wielkopostnych
- Korekta statystyki
- Nie było czasu na nudę
- Podziękowanie dla sponsorów
- Odznaki jakości

- Trasa Drogi Krzyżowej
- Wspomnienia z pielgrzymki do Włoch
- Tajemnice zamku
- W dokumentach historycznych
- Co nowego w naszych wioskach
- Nekrolog
 

 

Schody machabejskie

„Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej” (Mk 14,26)

Święty Jan Apostoł zapisał, że „Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród (Getsemani), do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili” (J 18,02).

Z opisów ewangelicznych modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu wynika, że Chrystus częściej przybywał na to miejsce ze swoimi uczniami. Z Wieczernika do Getsemani prowadzą schody kamienne pochodzące z epoki machabejskiej (połowa II wieku przed Chrystusem), będące w użyciu w czasach Chrystusa. Do dzisiaj pozostały ich fragmenty. Możemy sobie wyobrazić ten ogród, jako typową wschodnią posiadłość wiejską, otoczoną murem ułożonym z kamieni, z drzewami oliwnymi i grotą przystosowaną do zanocowania, gdzie znajdowała się też tłocznia do wyciskania z oliwek oliwy, od której cały ogród wziął nazwę Getsemani - tzn. tłocznia oliwy.

Pierwszy akt dramatu ukrzyżowania rozegrał się „w pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę” (Mk 14,12), w miejscu wskazanym przez człowieka (mężczyznę) niosącego dzban wody (był to widok niezwykły, bo zazwyczaj to kobiety przynosiły wodę ze studni), w sali na górze, dużej usłanej i gotowej (Mk 14,15). W atmosferze modlitwy, pojednania i wspólnoty stołu Jezus tradycyjnej wieczerzy paschy nadaje nowy sens – ustanawia Eucharystię, pieczęć Miłości, testament zawierzenia i znak stałej bliskości Boga Człowieka. W Wieczerniku dokonała się ofiara zbawienia, choć na sposób bezkrwawy.

Zapadła noc, celebracja wieczerzy dobiegła końca. „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej” (Mk 14,26). Jezus pozwolił niektórym Apostołom pozostać w innej części ogrodu, a wziął z sobą Piotra i synów Zebedeusza prosząc, aby towarzyszyli Mu w modlitwie. Dla Jezusa nadeszła godzina smutku, czas trwogi, udręki i walki duchowej. Mając pełną świadomość czekających Go cierpień, przeżywa rozdarcie pomiędzy ludzkim strachem a Synowskim posłuszeństwem Bogu Ojcu. Tocząc tę straszliwą, trudną do wyobrażenia wewnętrzną walkę, Jezus oczekiwał współczującej obecności i czuwania wraz z Nim na modlitwie, ze strony najbliższych sobie uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. Niestety, Apostołowie zasnęli. „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?" (Mt 26,40). Jezus cierpi, ale najgorsze dopiero nadejdzie. Po skończonej modlitwie Jezus godzi się z tym, co ma nastąpić: „Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca”. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami. „Ten, którego pocałuję, to On” (Mk 14,42-44).

„A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie” (Mk 14,53). Tu rozgrywa się kolejny akt dramatu. Sąd człowieka nad Bogiem i początek drogi krzyżowej, prowadzącej na Golgotę.
Pora na ostateczne wyjaśnienie znaczenia Schodów Machabejskich, których zdjęcie zamieściliśmy na tytułowej stronie „Znaku Pokoju”. Należałoby je nazwać SCHODAMI CHRYSTUSA, bo po nich stąpał Jezus z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego, a po pojmaniu tędy prowadzono Go przed oblicze arcykapłanów Annasza i Kajfasza. W sposób duchowy schody te prowadzą od tajemnicy Eucharystii przez tajemnicę cierpienia, aż po łaski odkupienia i zapowiedź naszego zmartwychwstania.

Z Ogrójca płynie skierowane do nas napomnienie umęczonego Jezusa,: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie" (Mt 26,41) i dramatyczna prośba: "czuwajcie ze mną" (Mt 26,38). Jako uczniowie Chrystusa, mając udział w kielichu Męki Pana, musimy i my przejść przez swój Ogrójec. W chwilach szczególnej próby, utrudzenia – naszego małego Ogrójca – powinniśmy pamiętać o schodach prowadzących do Wieczernika, do Eucharystii.

Wszystkim Parafianom życzę głębokiego przeżycia czasu Wielkiego Postu, czasu łaski i nawrócenia.

ks. Proboszcz
 

do spisu treści

 


 

Znak Pokoju i Przyjaciele

Jest połowa stycznia. W naszym pięknym kościele po wieczornej mszy św. zostają ludzie, inni jeszcze przychodzą. Po co? Za chwilę rozpocznie się koncert. Ciekawe, jak będzie? Zadajemy sobie pytanie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ot kolędowanie jakich w czasie świątecznym wiele. Nie jest jednak tak zwyczajnie. Mały Jezus, który wszystkim błogosławi, dzisiaj zdaje się uśmiechać szczególnie do dzieci niepełnosprawnych, bo to głównie dla nich niedługo popłynie wiele pięknych kolęd.

Koncert rozpoczyna zespół „Znak Pokoju”, po nim kolejno występują „Stokrotki”, „Znaczki”, „Czelodka”, Katarzyna Grzeszczak, zespół „Singers” i Hania Hołek. Między poszczególnymi kolędami słychać gromkie brawa, to oznaka zadowolenia i ciepłego przyjęcia naszych artystów. Na zakończenie wszyscy śpiewamy „Przekażmy sobie znak pokoju”, a wychodząc z kościoła mamy możliwość podzielenia się i złożenia datku na rzecz dzieci niepełnosprawnych i poczęstowania się ciasteczkiem. Taka zwyczajna, mroźna niedziela, a jednak lepsi chcemy wrócić do domów. Pomysł koncertu charytatywnego „Znak Pokoju i Przyjaciele” zrodził się z inicjatywy zespołu „Znak Pokoju” jako chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych. Postanowiliśmy zaprosić znane nam zespoły i wokalistów.

Wokół nas jest dużo ludzi o wielkim sercu, którzy włączyli się w całe przedsięwzięcie. Przede wszystkim wykonawcy, którzy z radością odpowiedzieli na zaproszenie, a także ludzie dobrej woli, bez których koncert by się nie odbył. Mam tu na myśli naszego Księdza Proboszcza, Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy, panie z KGW w Czernicy i Łukowie, ministrantów, p. H. Perenc, p. E. Boczek, p. J. Pytlik „UNISTER”, foto Sycha i gazetkę parafialną „Znak Pokoju”. W akcję była zaangażowana fundacja „Miej serce”, a dzieci niepełnosprawne mogą skorzystać z zebranych pieniędzy po przedłożeniu faktury za leczenie, rehabilitację itp. Koncert miał zachęcić ludzi do zrobienia czegoś dobrego, ale często nie potrzeba wielkich akcji by komuś pomóc, trzeba tylko szeroko otworzyć oczy i …chcieć. Zachęcam do przekazania 1% podatku na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszej parafii. Informacje i szczegóły są zawarte w ulotkach znajdujących się w kościele.

Małgorzata Wita

do spisu treści

 


 

Wycieczka do Panewnik

26 stycznia 2012 roku część uczniów naszej szkoły wraz z Panią Katechetką i rówieśnikami ze Szczerbic pojechała na wycieczkę do Panewnik. Na miejscu czekał na nas brat Sabin, aby oprowadzić nas po miejscach przeznaczonych dla zwiedzających
Wpierw kościół pod wezwaniem św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, a w nim największa w Europie stajenka z licznymi postaciami. Co ciekawe, każdego roku stajenka wygląda inaczej. Następnie zobaczyliśmy ruchomą stajenkę. Tu nie mogliśmy oderwać wzroku od figur, które wyglądały jak żywe. Ich liczba była imponująca. Prócz tradycyjnych postaci zobaczyliśmy świętych i błogosławionych oraz takie, które znamy z życia kościoła. Na zewnątrz żywa stajenka. Wielką ciekawość wzbudziła w nas wystawa misyjna. Na niej mogliśmy oglądać eksponaty przywiezione z całego świata przez braci-misjonarzy. Z dużym skupieniem słuchaliśmy opowieści brata Sabina i trudno było się z nim rozstać. Na koniec jeszcze wspólne zdjęcie i obietnica: „MY TU JESZCZE WRÓCIMY!”

Eugenia Boczek

do spisu treści

 


 

Program rekolekcji wielkopostnych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
31.III. - 4.IV.2012

Parafia NMP Królowej Polski

 Sobota 31.III
17.00  –  Msza św. z nauką wstępną rekolekcyjną

Niedziela  Palmowa   1.IV
7.30, 10.30, 16.00 – Msze św. z naukami ogólnymi
15.30 – Gorzkie Żale
17.00 – Nauka stanowa dla młodzieży
20.30 – Modlitwa wieczorna i Apel Jasnogórski

Wielki  Poniedziałek  2.IV
  8.00 – Msza św. z nauką ogólną
  9.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci klas  4-5-6
11.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci klas  1-2-3
17.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Nauka stanowa dla małżeństw młodszych (do 25. rocznicy włącznie)
20.30 – Modlitwa wieczorna i Apel Jasnogórski

Wielki  Wtorek    3.IV
  8.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla klas  1-6 / nabożeństwo pokutne, spowiedź
17.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Nauka stanowa dla małżeństw starszych (po 25. rocznicy)
20.30 – Modlitwa wieczorna i Apel Jasnogórski

Wielka  Środa   4.IV
  8.00 – Msza św. z nauką ogólną
  9.30 – Msza św. z udziałem chorych
11.00 – Msza św. dla dzieci
12.00 – Odwiedziny chorych w domach
17.00 – Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji

............................................................................................................................

Spowiedź święta: rano od g. 7.30 i wieczorem od g. 16.00

Odpust zupełny w środę pod zwykłymi warunkami

Rekolekcji prowadzi ks. Grzegorz Węglorz
, proboszcz parafii MB Fatimskiej w Katowicach - Piotrowicach.

do spisu treści

 


 

Korekta statystyki

Do statystyki duszpasterskiej za rok 2011 wkradł się błąd, dlatego poniżej podajemy skorygowaną, pełną listę młodzieży, która przyjęła bierzmowanie:

BIERZMOWANIE: 21 września 2011 r. - 20 osób przyjęło sakrament bierzmowania (przed rokiem 24). Do bierzmowania przystąpiły też 4 osoby spoza parafii.

BĘBENEK Aneta
BRACHMAN Arkadiusz
CHOROBA Adrian
GOŁAWSKA Zuzanna
GRZELEC Marek
HADAM Dawid
JURECZEK Paweł
KIEŚ Sebastian
KŁOSEK Szymon
KOSTKA Barbara
KOSTKA Mateusz
KOSZOWSKI Marek

KUBICA Krzysztof
LARA Marek
MAŃKA Adam
MIERA Adam
RAKUS Nataniel
RYSZEWSKA Marlena
SZOEN Patryk
ZAJĄC Dawid
LINCNER Patrycja (Gaszowice)
SOBOCIK Mateusz (Głożyny)
SZAJTHAUER Iwona (Głożyny)
ZYGMUNTCZYK Jakub(Jejkowice)

do spisu treści

 


 

Nie było czasu na nudę

W dniach 6- 10 luty 2012r. Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego organizowała dla chętnych uczniów zimowe półkolonie. Pogoda raczej nie sprzyjała zabawom na podwórku, więc przygotowany program był zaplanowany na zabawy „pod dachem”. Pierwszego dnia w Aquaparku „Nautica” w Gorzycach mogliśmy korzystać ze zjeżdżalni, kąpać się w ciepłym basenie i relaksować w jaccuzi oraz przejść przez tunel wodny. We wtorek mieliśmy okazję wyładować nadmiar energii w „Figloraju” w Rybniku. Suche baseny wypełnione kolorowymi piłeczkami, labirynty, zjeżdżalnie, tory przeszkód, to tylko niektóre elementy, pozwalające poćwiczyć sprawność, zręczność i siłę mięśni w bezpieczny sposób. W środę pojechaliśmy na lodowisko do Pszowa. W czwartek był wyjazd do Żor na lekcję regionalizmu na „żywo”. Uczestnicy zapoznani zostali ze śląskimi nazwami męskiej i damskiej garderoby noszonej przez nasze prababcie i pradziadków, uczyli się tańców ludowych oraz mogli posmakować własnoręcznie zrobionej wodzionki i chleba ze smalcem, który o dziwo wszystkim bardzo smakował. Ostatniego dnia w piątek pojechaliśmy do Cinema City na 3 część filmu „Alvin i wiewiórki”. Podczas półkolonii dzieci otrzymywały codziennie drugie śniadanie.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe: Wójtowi Gminy Gaszowice, p. Dyrektor Ośrodka „Zameczek”, p. S. Motyka, p. P. Góreckiemu, p. J. Milionowi, a także nauczycielom bezpłatnie sprawującym opiekę nad dziećmi: I. Kwiatoń, S. Nowak, A. Chowaniec, B. Papierok, S. Gryt, B. Wójcik, I. Paluch, Z. Mrozek, E. Brodniakowi, H. Cojg, A. Stacherze, G. Musiolik, M. Granieczny, obsłudze szkoły za wydawanie posiłków oraz kierowcy p. R. Kozakowi za bezpieczne przejazdy.

Uczestnicy półkolonii z kierownikiem p. E. Boczek

 
 

do spisu treści

 


 

Podziękowanie dla sponsorów

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. H. M. Góreckiego w Czernicy dziękuje następującym sponsorom zabawy karnawałowej:

- Ośrodkowi Kultury „Zameczek”
- p. Czesławowi Lampertowi - Sklep spożywczy
- p. Ireneuszowi Porwołowi - „IRBUD”
- p. Andrzejowi Porwołowi - „SKANBIS”
- p. Sebastianowi Appel - Lakiernictwo pojazdowe
- p. Grzegorzowi Klyszczowi - „RDUCH”
- p.p. Danucie i Stefanowi Paulusom - „STEDAN”
- Państwu Sopa - Serwis samochodowy
- Wypożyczalni strojów karnawałowych z Radlina
- p. Halinie Skupień - Restauracja „PLATINUM”
- p. Adamowi Bluszczowi - „TWIST”
- Starostwu Powiatowemu w Rybniku
- Jastrzębskiej Spółce Węglowej
- p. Danucie Dzierżęga - „ Akademia ciała”
- p. Olgdze Nowek – Żydek - Gabinet kosmetyczny
- p. Irenie Menżyk - Sklep spożywczy
- p. Barbarze Watoła - Zakład fryzjerski
- p. Renacie Opolony - „JARR”
- p. Jolancie Jarkiewicz - „INSTALATOR”
- p. Sylwii Durczok – „Studio fryzur”
- p. Danucie Knesz - Szkółka drzew i krzewów, kwiaciarnia
- p.p . Ewie i Ryszardowi Jackom - Sklep spożywczy
- p. Barbarze Stebel
- p. Irenie Kłosek
- p. Łukaszowi Czarneckiemu
- p. Pelagii Paprotny


do spisu treści

 


 

Odznaki jakości

Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy
nagrodzona Krajowymi Odznakami Jakości za realizowane projekty eTwinning.


Już od dwóch lat nasza placówka realizuje projekty językowe w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning. W ubiegłym roku szkolnym współpracowaliśmy z Finlandią nad projektem „The seasons – four different faces of Europe” („Pory roku – cztery różne oblicza Europy”), w którym uczniowie prezentowali piękno następstw pór roku w partnerskich krajach.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu językowego „Let’s know each other” (Poznajmy się nawzajem”). Szkoła partnerska naszej placówki to C. P. „SAN GREGORIO”, Guareña, Spain. Nauczycielem koordynującym z ramienia Hiszpanii jest María Isabel Pérez Julián, nauczyciel języka angielskiego, przyrody oraz plastyki.

Projekt ma na celu wzajemne poznanie się jego uczestników. Uczniowie z dwóch różnych krajów Europy komunikują się ze sobą i wymieniają informacjami dotyczącymi: rodziny, szkoły, miejsca zamieszkania, zainteresowań, potraw narodowych oraz bożonarodzeniowych i wielkanocnych tradycji. Dzieci nie tylko robią zdjęcia lub piszą
e-maile, ale także używają swej kreatywności i wyobraźni w celu przedstawienia powyższych zagadnień za pomocą prezentacji multimedialnych, malunku, rysunku, piosenki. Ponadto, tworzą przykładowe strony słownika hiszpańsko-angielsko-polskiego. Najważniejszy jednak jest fakt, iż przez cały czas trwania projektu ćwiczą i doskonalą swe kompetencje językowe oraz te z zakresu TIK-u (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej).

9 lutego 2012 roku obydwa projekty otrzymały Krajowe Odznaki Jakości. Te odznaczenia są konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły publiczne uznanie poświęcenia się, jakości i otwarcia się na współpracę europejską. Więcej informacji o realizowanych projektach można znaleźć na stronie internetowej szkoły http://czernicasp.edupage.org w zakładce eTwinning.

Aleksandra Stachera

 


do spisu treści

 


 

Trasa Drogi Krzyżowej

Tegoroczna procesja Drogi Krzyżowej przejdzie następującymi ulicami:

      Sobieskiego (koło OK„Zameczek”),
      Powstańców,
      Podleśną
      Wolności /do Groty/


do spisu treści

 


 

Wspomnienia z pielgrzymki do Włoch

Dokończenie

Kolejne dni naszego pielgrzymowania miały charakter turystyczny. Odbyliśmy podróż na Capri, do Pompejów i na Wezuwiusz.
Capri jest wyspą leżącą w Zatoce Neapolitańskiej, a ściślej na morzu Tyrreńskim. Po wysłuchaniu codziennej mszy w miejscowym kościele, udaliśmy się na zwiedzanie tej przepięknej, malowniczej, tonącej w kwiatach i zieleni wyspy. Wyspy ze stromymi i wąskimi uliczkami, po których transport towarów, mebli i innych rzeczy, może się tylko odbywać przy pomocy wózków akumulatorowych lub na plecach tragarzy. Ciekawostką dla mnie było to, że w witrynach sklepowych na prezentowanych towarach nie było cen, ale jak wyjaśniła mi przewodniczka: „ci, którzy kupują na Capri o cenę nie pytają”. Dodatkową atrakcją jaka nas tam spotkała było, przy towarzyszącej nam pięknej pogodzie, opłynięcie wyspy wycieczkowym statkiem i podziwianie mieniących się różnymi kolorami grot i zatoczek. Na zakończenie naszego pobytu mieliśmy na jednej z plaż okazję wypocząć i wykapać się w morzu.
Zwiedzanie Pompejów, a następnie wyprawę na Wezuwiusz rozpoczęliśmy w Nowych Pompejach od mszy w Bazylice NMP Różańcowej, skąd udaliśmy się do pompejańskich wykopalisk. Do odkopania z powulkanicznych popiołów, jak się szacuje, zostało jeszcze 30% tego starożytnego miasta. Niesamowite wrażenie wywarły na nas odlewy ludzkich i zwierzęcych ciał. Zastygające wulkaniczne popioły, które zasypały ludzi i zwierzęta, robiły z nich swego rodzaju „wydmuszki”, z których dzisiaj archeolodzy przy pomocy specjalnych metod robią odlewy.
Wezuwiusz, jak informował nas przewodnik należy do grupy pięciu najbardziej niebezpiecznych wulkanów świata. Jego „korona” wznosi się 1281 m n. p. m., średnica, w zależności od mierzonego miejsca, wynosi 550-650 m , a głębokość krateru około 230m. Ostatni poważny wybuch Wezuwiusza miał miejsce w marcu 1944r. W drodze na jego szczyt nasz autokar wywiózł nas na wysokość 1000m.n.p.m.,ale chcąc dotrzeć do jego krateru prawie 280m jego wysokości musieliśmy pokonać na własnych nogach. Skłamałbym mówiąc, że dla wszystkich pielgrzymów była to łatwa wyprawa, ale tak dla zaspokojenia ciekawości dodam, że dawali radę nawet ci „nieco wcześniej urodzeni”, a także Pani, która musiała korzystać z pomocy kuli.
Z Wezuwiusza, odwiedzając po drodze Sanktuarium Św. Michała Archanioła i groty jego objawień, nasz pielgrzymi szlak zawiódł nas do San Giowanni Rotondo, miasta w południowych Włoszech, które za sprawą Ojca Pio z małego, kilkutysięcznego miasteczka przeobraziło się w 30-tysięczne miasto z bardzo nowoczesną kliniką, zwaną „Domem ulgi w cierpieniu”, założoną przez Ojca Pio. W starym kościele, w którym modlił się, odprawiał msze, słuchał spowiedzi i pracował Ojciec Pio, wysłuchaliśmy mszy św. Nowy kościół – Sanktuarium, w którego krypcie znajduje się grób Ojca Pio, oddany został do użytku w 2004 roku. Sanktuarium Ojca Pio ze swoimi mozaikami, oświetleniem, rozwiązaniami technicznymi, architekturą jest budowlą na wskroś nowoczesną, pod której dachem może się zmieścić 10 tys. Pielgrzymów.
W 10- tym dniu pielgrzymowania odwiedziliśmy miasto Lanciano, miejsce Cudu Eucharystycznego. W klasztorze św. Bazylego na oczach niedowierzającego mnicha, że w Hostii obecny jest Chrystus, dokonał się cud przemiany chleba w ciało, a wina w krew. W tym samym dniu mieliśmy również okazję odwiedzić miasto Monopello, a w nim w Sanktuarium Św. Oblicza – chustę Weroniki z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Dzień 11-sty był ostatnim przed powrotem do kraju dniem pielgrzymowania, zwiedziliśmy wtedy San Marino oraz Rawennę. Z tarasów San Marino mieliśmy okazję podziwiać okolicę, poznać historię tego jednego z najmniejszych państw świata, a także oddać się degustacji wspaniałych win. W pięknej Rawennie mieliśmy okazję oglądać i podziwiać budowle z okresu Bizancjum.
Po 12 dniach pielgrzymowania i po przejechaniu prawie 5000 kilometrów pełni wrażeń i wspomnień wróciliśmy do naszej kochanej Czernicy.

J.M.
Redakcyjny Dziadek


do spisu treści

 


 

Tajemnice zamku -
w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy mieszkańców Czernicy i Łukowa Śl. na ostatnie już spotkanie do Ośrodka Kultury w Czernicy czyli do obiektu, którego historię pragniemy poznać. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2012 roku o godz. 18ºº

Pan Hubert Niewrzoł będzie kolejnym mieszkańcem, który przyjął zaproszenie na nasze spotkanie.

Poprzednie spotkania ubogacili swoimi wspomnieniami: p. Andrzej Adamczyk, p. Piotr Procek, p. Gertruda Szywacz, p. Maria Berger, p. Maria Pytlik oraz p. Klara Pielczyk

Za każdym razem poznajemy nowe i ciekawe historie z życia właścicieli i najemców dworku.
Wśród uczestników krążą pamiątkowe zdjęcia i fotografie. Pozwalają one zrozumieć zwyczaje i zachowania z tamtych lat.
Spotkania przebiegają w bardzo miłej i radosnej atmosferze, w wielopokoleniowej grupie, przy filiżance kawy lub herbaty.
Można się poczuć jak „na herbatce u babci”

Mieszkańców ciekawych historii swojego miejsca urodzenia i zamieszkania zapraszamy na nasze spotkanie.


Powstała strona internetowa wspierająca realizację projektu. Można się tam zapoznawać ze zgromadzonymi pamiątkami i materiałem historycznym: www.zameczek-czernica.pl


do spisu treści

 


 

W dokumentach historycznych

Łuków w roku 1861, na podstawie opracowania: Felix Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wrocław 1865.

Wieś Lukow (Łuków), oddalona 1,85 mili na zachód od Rybnika. Zasiedla północne zbocze głównego wysokiego pasma wzgórz, które powiat przecina ze wschodu na zachód. Leży na terenie z częściowo piaszczystą, a częściowo gliniastą glebą, pośrodku między starą trasą raciborską, a szosą państwową. Od założenia szkoły w Czernicy, 47 tutejszych dzieci tam należy. Rolnictwo (167 mórg roli) prowadzone jest jak za czasów ojców, nieracjonalnie. Stąd mimo bardzo starannego sposobu uprawy, plon tak samo nie jest zadowalający. Potrzeby pokrywają przez pracę na pobliskich kopalniach węgla i gipsołomach. Mieszkańcy nie są zamożni, lecz nie nędzni. Zawsze zostaje im sposobność pracy. Jest tam też folwark dominialny. Wieś posiada 54 gospodarstwa domowe, z pogłowiem zwierząt: 8 koni, 53 sztuk bydła, 350 owiec oraz 72 świnie. Jako miejscowości handlowe występują Racibórz i Rybnik, uczęszczane zależnie od okoliczności, bądź mniejszej ceny. Droga do obydwu miejscowości prawie jednakowo dobra i bliska.
Liczba mieszkańców w 1855 roku – 211, w 1861 239 wszyscy katolicy, prywatne domy mieszkalne – 34, zabudowania gospodarcze – 40.

Andrzej Adamczyk


do spisu treści

 


 

Co nowego w naszych wioskach?

Sołtysi informują, że zebrania wiejskie odbędą się w następujących terminach:
• dla mieszkańców Czernicy 21.03. 2012r. o godz.18.00 w Ośrodku Kultury „Zameczek’,
• dla mieszkańców Łukowa 22.03.2012 r. o godz. 18.00 w budynku OSP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku informuje, że w Urzędzie Gminy w Gaszowicach można będzie składać zeznania podatkowe za rok 2011 w dniach:
• 7 marca br. od 9.00 do 13.00
• 28 marca br. od 9.00 do 13.00

Zeznania za 2011 rok można również przesyłać za pośrednictwem internetu bez e-podpisu, po wypełnieniu interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie:   www.e-deklaracje.gov.pl 

W celu uzyskania wszelkich informacji, dotyczących rozliczenia podatku dochodowego można zwrócić się do Krajowej Informacji Podatkowej, wybierając
• z telefonu stacjonarnego numer 0 801 055 055
• z telefonu komórkowego numer 22 330 0330
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 18.00

J. Milion
W. Czerny

do spisu treści

 


NekrologiŚp. Małgorzata KOCJAN (ur. 24.02.1934 / zm. 24.02.2012)

Wyrazy współczucia składamy: córkom: Gabrieli z mężem Bernardem i Janinie z mężem Andrzejem, wnukom: Edycie, Beacie, Jackowi, Kasi, Markowi, prawnuczce Hani i bratowej Irenie

Msza św. 30-dniowa zostanie odprawiona w środę 21.III.2012 r. o godz. 17.00
 

 

do spisu treści