RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  146/2012  /  grudzień

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Uwaga! Ksiądz idzie!

- Non omnis moriar
- Co nowego w naszych wioskach
- Dzień Papieski
- Plan kolędy
- Gotujemy z gimnazjalistami polskimi, włoskimi i hiszpańskimi
- Jubileusze małżeńskie
- Konkurs na Logo dla Szkoły Podstawowej
- Wieczór artystyczny
- W miesiącu grudniu
- Podziękowania
- Zaproszenie
- Nekrologi

 

Uwaga! Ksiądz idzie!

Kiedy piszę te słowa, przeżywamy jeszcze okres zadumy listopadowej nad grobami bliskich, ale myślą wybiegamy w czas Adwentu. Wspólnie z tatą, który na wszystkim się zna, niejedno dziecko przygotowuje już lampion na Roraty. Mama układa stroik adwentowy, aby stworzyć przedświąteczną atmosferę. W powietrzu unosi się już zapach zbliżających się świąt Bożego Narodzenia (można się o tym przekonać w każdym hipermarkecie). W osiedlowych parafiach księża już rozpoczęli odwiedziny kolędowe. A ja układam plan kolędy do bieżącego numeru „Znaku Pokoju”.

I oto w tej miłej atmosferze z głośników telewizora słyszę słowa piosenki Kabaretu Skeczów Męczących (jakże trafna i wiele mówiąca nazwa tej formacji), zatytułowanej „Drzwi antykolędowe”:

         My na kolędę mamy gruby he-e patent:
         Psuję domofon, młody rygluje chatę.
         Psa zakneblować kazaliśmy babce,
         Matka filuje: gdzie jest ksiądz? - Na klatce!

         U nas nie widać, jak masz przy judaszu głowę,
         Bo kupiliśmy drzwi antykolędowe.
         Lecz patrzę, jak to weszli do sąsiada?
         Z użyciem sprzętu otworzyli dziada! (...)

Solista kabaretowo męczy słuchaczy, a tłum na widowni rechocze z radości. Ci sami zapewne za jakiś czas „zaproszą” księdza z kolędą: Witamy w naszym domu.

Nachodzi mnie refleksja i pytanie: po co kolęda? W parafiach miejskich niejednokrotnie byłem już przyjmowany w stroju gimnastyczno – szlafrokowym. Czasem ktoś na chwilę wychodził z garażu z rękoma umazanymi towotem. Często spotykana sytuacja, to samotna babcia na kolędzie, ale w podwórzu stoją trzy samochody z jeszcze gorącymi od spalin rurami wydechowymi. Rodzinka zaczajona w sąsiednim pokoju, zaś babcia ukradkiem zerka w stronę tamtych drzwi, by nie było wpadki. Nerwowa atmosfera, żeby ksiądz tylko nie zapytał młodych o ślub, bądź o obecność na mszy niedzielnej. I nieodłączny element w takich sytuacjach – spojrzenia na zegarek, jak to jeszcze długo potrwa. Męczy się rodzina, męczy się ksiądz. Po co?
Na szczęście wiele rodzin przyjmuje księdza jako „swojego”. Nie jest on ani lepszy, ani gorszy od reszty parafian. Jest jednym z nich. Znają się z kościoła. Kilka zdań zamienionych na parkingu przy kościele, przy stole w ”Zameczku”, czy przy innej okazji, pozwala zrozumieć, że ksiądz też może być normalnym człowiekiem, który ma lepsze i gorsze dni, że nie jest taki, jakim kreują go media.

Kolęda składa się z kilku ważnych elementów – najpierw wspólna modlitwa rodzinna, której chyba nigdy nie za wiele, potem uroczyste błogosławieństwo dla domu i rodziny, a na koniec krótka rozmowa, bo ksiądz chce poznać swoich Parafian, czasem coś przypomnieć (taka jest rola duszpasterza). Nawet jeśli po kilku, czy kilkunastu latach proboszcz zna wszystkich, kolęda jest okazją do zacieśniania więzi. Zmienia się sytuacja życiowa wielu rodzin, rodzą się dzieci, zawierane są nowe małżeństwa, odchodzą od nas bliskie osoby. Nie byłoby dobrze, gdyby ksiądz był daleko od tego, siedział zamknięty na probostwie niczym księżniczka w samotnej wieży. Są przecież pewne podobieństwa – wzgórze kościelne niczym zamkowe, kościół potężny niczym zamek, probostwo może udawać wieżę (to żart).

Razem z księdzem Ryszardem dziękujemy wszystkim, którzy otwierają drzwi swoich domów, bo tego chcą. Chcą przyjąć kapłana, okazują niekłamaną serdeczność. Tym, którzy kolędą czują się zażenowani, radzimy przemyśleć zasadę dobrego wychowania: każda wizyta wymaga rewizyty – ksiądz, jako przedstawiciel Kościoła czuje się zaproszony i mile widziany w rodzinie, która składa regularne wizyty w Domu Bożym.

Życzę głębokiego przeżywania okresu Adwentu.

Ks. Eugeniusz

o spisu treści

 


 

Non omnis moriar

17 listopada 2012 roku w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy został zorganizowany koncert „Non Omnis Moriar” poświęcony pamięci bł. Jana Pawła II. Artyści z Krakowa zaprezentowali wybrane utwory oraz fragmenty twórczości Jana Pawła II.

Koncert wprowadził widzów w nastrój jesiennej zadumy, wzruszył, a w sercach rozbudził nadzieję. Wójt Gminy Gaszowice składa podziękowania ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Twardochowi oraz firmie „Unister Sound” za pomoc w organizacji koncertu.

do spisu treści

 


 

Co nowego w naszych wioskach ?

Wnioski Mieszkańców, Rady Sołeckiej, Radnych i Sołtysa dotyczące problemów Sołectwa Czernica

1. Prośba do Urzędu Gminy o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o:
1.1. wykonanie okrawężnikowania fragmentu ul. Wolności - po stronie budynków z numerami parzystymi, począwszy od posesji przynależnej do bud. nr 68 do końca posesji przynależnej do bud. nr 70 za sklepem - celem zabezpieczenia tych posesji przed zalewaniem wodą deszczową napływającą z ul. Wolności, należy nadmie-nić, że na w/w odcinku znajduje się lokal gastronomiczny i sklep spożywczy,
1.2. dokonanie przeglądu chodnika przy ul. Wolności w Czernicy, na całej jego długości i dokonanie stosownych napraw,
1.3. podjęcie działań systemowych, mających na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych - na zakręcie ul. Wolności na wprost budynków nr 53, 55, 57, 59, w rejonie tym, wg zamieszkałych tam osób, z powodu nieodpowiedzialności kierowców doszło już do jedenastu różnego rodzaju kolizji i groźnych zdarzeń drogowych,
1.4. wykonanie stosownego zabezpieczenia przed zaciskaniem przydrożnego rowu przy ul. Powstańców na wprost posesji należącej do budynku nr 39,
1.5. z uwagi na bezpieczeństwo pieszych poruszających się ul. Wolności, a szczególnie dzieci idących i wracających ze szkoły, mieszkańcy (Monika i Daniel Bartczakowie, Hanna i Wiesław Cojgowie, Alicja i Krzysztof Habramowie, Joanna i Jacek Iwankowie, Renata Janczewska, Katarzyna i Jacek Jeszkowie, Katarzyna i Marek Mandryszowie, Agnieszka i Mirosław Pytlikowie) wnioskują o zastosowanie - począwszy od posesji przynależnej do budynku nr 37, poprzez skrzyżowanie ul. Wolności i Sobieskiego do skrzyżowania ul. Wolności z Podleśną na całym w/w odcinku – rozwiązań systemowych poprawiających bezpieczeństwo pieszych korzystających z tego odcinka drogi.

2. Wnioski do Urzędu Gminy:
2.1. dokonać przycinki zbyt wysokich przydrożnych drzew na całym terenie sołectwa Czernica, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, co nabiera szczególnego znaczenia w okresie jesienno – zimowym,
2.2. dokończyć na odcinku posesji przynależnej do budynku nr 70, stojącego przy ul. Wolności orurowania cieku wodnego przebiegającego przez centrum Czernicy, należy nadmienić, że wymienionym ciekiem wodnym odprowadzane są również ścieki (o czym powszechnie wiadomo), a posesja należąca do budynku nr 70 jest ostatnią posesją leżącą u wylotu tego rurociągu, co z oczywistych względów naraża ją na wzmożone wydobywanie się z niego fetoru,
2.3. naprawić nawierzchnię drogi przy ul. Łącznej – przed wjazdem na teren posesji budynku nr 14 na odcinku około 10 metrów,
2.4. z uwagi na tworzenie się (po opadach deszczu czy roztopach) zastoisk wodnych na odnodze ul. Podleśnej (nr domów 8a,10,12,12a) należy ponownie wyprofilować nawierzchnię w/w odcinka drogi,
2.5. z uwagi na coraz częstsze skargi mieszkańców i informacje dotyczące pod-chodzenia, a nawet wchodzenia na teren posesji dzikiej zwierzyny – dzików, saren, lisów, węży – i wyrządzania przez nią określonych szkód (problem dotyczy całego sołectwa), prosimy o przedstawienie możliwości działań prawnych Gminy, jak i zajęcie się tym problemem,
2.6. z uwagi na częste omyłkowe wjazdy na teren Czernicy ciężkimi samochodami ciężarowymi i związanymi z tym problemami dotyczącymi zawracania (najczęściej problem ten dotyczy dojazdu do przedsiębiorstw zlokalizowanych na ul. Górniczej i Babiogórskiej) p. Ryszard Jeszka, jak również inni mieszkańcy, wnioskują o postawienie na wjeździe do Czernicy - od strony ul. Raciborskiej - tablicy informacyjnej z planem sytuacyjnym dróg,
2.7. w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pieszych zamieszkujących i korzystających z ul. Zielonej, z uwagi na nieodpowiedzialnych kierowców, zamieszkała tam osoba wnioskuje o zabudowanie na tej ulicy poprzecznych progów przejazdowych.

Uwagi do przedstawionych wniosków:
• w razie konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień do w\w wniosków, proszę o kontakt,
• z uwagi na to, że chcemy poinformować naszych mieszkańców o stanowisku Gminy, prosimy o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych problemów.


Uwagi końcowe:
• nazwiska osób składających wnioski zostały podane za ich zgodą,
• wnioski mieszkańców sołectwa Łuków Śl. zostaną opublikowane w następnym numerze „Znaku Pokoju”.


 

Janusz Milion, sołtys Czernicy
 

do spisu treści

 


 

Dzień Papieski

Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach oraz absolwenci przygotowali spektakl słowno-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II. Wydarzenie to zapisało się już na stałe w kalendarzu imprez szkolnych. W tym roku odbyło się również w październiku, jednak w innej scenerii, w kościele parafialnym w Gaszowicach. Nadało to spotkaniu charakter bardziej uroczysty i poważny, a przeniesienie przedstawienia do kościoła dało możliwość poznania działalności gimnazjum poza jego murami. Znaczący był również udział księdza Proboszcza Leszka Swobody w przygotowaniach i samym wydarzeniu. Mieliśmy okazję do chwili przemyśleń i wzruszeń. Rozważania na temat małżeństwa i rodziny przeplatane były utworami wspaniale wykonanymi przez zespół Singers, również dobranymi tematycznie. Przypomnieliśmy sobie jak wielkie znaczenia miała dla Papieża Polaka rodzina, jaką ufność w niej pokładał, jak wielki bierze ona udział w kształtowaniu młodego pokolenia. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną ze zdjęciami Jana Pawła II, które można było równocześnie oglądać. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie za rok i bardzo dziękujemy za pochwały, które otrzymaliśmy od widzów obecnych na spektaklu.

D.G.
 

do spisu treści

 


 

Plan kolędy

27 grudnia – czwartek g. 10.00  1. Łuków, ul. Lipowa, Kolejowa
     2. Łuków, Wolności od p. Kubica, Dworska
28 grudnia – piątek g. 10.00  1. Czernica, ul. Wolności nr nieparzyste od p. Pytlik p. Luleczko, po drodze ul. Młyńska
     2. Czernica, ul. Barcioka
29 grudnia - sobota g. 10.00  1. Czernica, ul. Podleśna - od p. Mróz do p. Porwoł - Kostka
     2. Czernica, ul. Wolności numery nieparzyste od OK „Zameczek” do p. Zawisz
30 grudnia - niedziela g. 12.00  1. Łuków, ul. Jana od kapliczki w Łukowie do p. Pytlik
     2.
2 stycznia - środa g. 10.00  1. Łuków, ul. Wolności od p. Choroba do p. Smagoń, po drodze ul. Stawowa
     2. Czernica, ul. Potokowa, Dębowa, Reja (cała)
3 stycznia - czwartek g. 10.00  1. Oborska, Hallera
     2. Czernica, ul. Powstańców (od p. Kozik do p. Kawulok), osiedle za „Zameczkiem”
4 stycznia - piątek g. 10.00  1. Czernica, ul. Podleśna, numery nieparzyste - od kapliczki do p. Bizoń
     2. zernica, ul. Wolności numery parzyste od p. Wochnik do p. Bezuch
5 stycznia - sobota g. 10.00  1. Czernica, od ul. Sobieskiego 13, do p. Salamon, Zielona, Biskupa
     2. Czernica, ul. Jana od p. Winkler do p. Pytlik
7 stycznia - poniedziałek g. 10.00  1. Czernica, ul. Buczyna numery parzyste, od p. Kopiec do p. Gaszka
     2. Czernica, ul. Buczyna numery nieparzyste, od p. Kubek do p. Chmielewskich
8 stycznia - wtorek g. 10.00  1. Czernica, ul. Powstańców - od p. Woźniak do p. Nowak (bez osiedla za „Zameczkiem”)
     2. Czernica, ul. Stara i Łączna
9 stycznia - środa g. 10.00  1. Czernica, ul. Graniczna, Osinki
     2.
10 stycznia - czwartek g. 10.00  1. Czernica, ul. Podleśna, numery parzyste - od p. Kachel do p. Tront
 2. Łuków, ul Graniczna, Leśna do p. Krawczyk
11 stycznia - piątek g. 10.00  1. Czernica, ul. Biskupa od p. Niewrzoł, Osadowa, Wąwozowa
 2. Łuków, ul. Wolności od końca do p. Bobrzyk

do spisu treści

 


 

Gotujemy z gimnazjalistami polskimi, włoskimi i hiszpańskimi

We wtorek 16 października gościliśmy w kuchni śląskiej Szkoły Podstawowej im. H. M. Góreckiego w Czernicy uczniów Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach wraz z ich gośćmi z Hiszpanii i Włoch. Współpraca ze szkołami z Hiszpanii i Włoch w ramach Programu Comenius dotyczy sztuki kulinarnej, dlatego w czasie zajęć uczniowie przygotowywali proste śląskie potrawy. Grupa pierwsza „wodzionka” ( zupa chlebowa), grupa druga „smażonka” (jajecznica), grupa trzecia „smażone kartofle z kiszką” (smażone ziemniaki z kefirem).

 
     

do spisu treści

 


 

Jubileusze małżeńskie

„A może rzeczywiście wszystko się nam przyśniło:
stangret, kareta, wieczór, mój frak i twój tren,
i nasze życie twarde i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie nasza miłość”

Miłość, przyjaźń i wyrozumiałość to najprostszy przepis na udane małżeństwo, przynajmniej zdaniem par, świętujących swoje Złote i Diamentowe Gody.
24 października 2012 r. w Domu Przyjęć ”Ewa” w Piecach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego z udziałem par obchodzących Diamentowe , Platynowe i Złote Gody. Zebranych powitała Z-ca kierownika USC Halina Bobrzyk oraz Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli : Przedstawiciel Rady Gminy w Gaszowicach- Pani Gabriela Oślizło – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która w imieniu Rady Gminy złożyła życzenia. Do życzeń dołączyli się również proboszczowie parafii Czernica, Gaszowice i Szczerbice.
Parom, które przeżyły 50 lat we wspólnym związku Prezydent RP nadał medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W jego imieniu jubilatom wręczył je Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk oraz z-ca kierownika USC Halina Bobrzyk. Po wręczeniu odznaczeń państwowych, upominków oraz dyplomów wzniesiono toast, po którym jubilaci udali się na uroczysty obiad.
„Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość. Przyjmijcie więc najserdeczniejsze życzenia- zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych chwil” - mówił Wójt Gminy Andrzej Kowalczyk.
Część artystyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum w Piecach prowadzona przez Panią Katarzynę Brachaczek.

Z-ca kier. USC Halina Bobrzyk

do spisu treści

 


 

Konkurs na Logo dla Szkoły Podstawowej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy
 

Logo jest to znak graficzny, który spełnia rolę informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu, instytucji, organizacji lub też jakiejś idei lub pomysłu. Logo powinno przyciągnąć uwagę oglądającego formą graficzną wyróżniającą się z otoczenia, a także podkreślać i w skondensowany sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu.
Logo ma być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty, niewielką liczbę kolorów, wykonane w wersji pionowej lub poziomej, z zastosowaniem linii konturowej (obrysu) czy palety barw monochromatycznych tak, aby spełniało rolę znaku informacyjnego i reprezentacyjnego.

Cele konkursu:

 tematem konkursu jest wykonanie znaku graficznego, który będzie stanowił logo Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 logo powinno być powiązane z osobą patrona szkoły
 poszukiwanie nowych środków wyrazu
 popularyzacja wiedzy na temat Henryka Mikołaja Góreckiego

Forma pracy:

 praca indywidualna oraz samodzielna
 podczas tworzenia projektu logo, należy pamiętać, iż znak ten w zależności od potrzeb będzie graficznie zmniejszany lub powiększany, użyteczność możliwości dokonywania zmian w wielkości będzie miała wpływ na wybór prac
 maksymalna ilość prac jednego autora ogranicza się do trzech
 prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, e-mail

Format: A4

Technika wykonania pracy: praca może być wykonana w dowolnej technice płaskiej (rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa), w wersji czarno – białej lub kolorowej

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych oraz mieszkańców gminy Gaszowice

Termin nadsyłania prac: do dnia 7 grudnia 2012 roku

prace proszę nadsyłać lub składać osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa w Czernicy
ul. Wolności 41
44-282
nr tel. (032) 4305060
z dopiskiem: konkurs - logo
Oceny i nagrody:

 Jury konkursowe będzie oceniało wykonane prace z uwzględnieniem m.in.: pomysłowości w doborze techniki, powiązania z tematem, estetyki wykonania.
 Organizator powołuje komisję oceniającą, o składzie komisji decyduje organizator.
 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.
 Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w szkolnej galerii.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 Uczestnicy wyrażają zgodę: na wykorzystanie prac w charakterze oprawy graficznej - publikacji prasowych poświęconych promocji, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnianie w formie ekspozycji lub wystaw, zwielokrotnienie i kopiowanie wybranej pracy.
 Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub listownie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

do spisu treści

 


 

Wieczór artystyczny

Grupa Artystyczna Konar zaprasza wszystkich na artystyczne popołudnie zatytułowane „Magiczna gwiazdka”, które odbędzie się w niedzielę 2 grudnia 2012r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy.

To pierwsze w regonie wydarzenie artystyczne związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, podczas którego będziemy wypatrywać pierwszej gwiazdki w pracach plastycznych dzieci i młodzieży – laureatów konkursu oraz wsłuchamy się w poezję Honoraty Sordyl, przeplataną nastrojowymi utworami w wykonaniu skrzypaczki Joanny Spandel. Laureaci konkursu zabiorą do domu nagrody, zaś Państwo będziecie mogli zabrać świąteczny nastrój, a także ozdoby i podarunki, które znajdą się na jarmarku świątecznym odbywającym się w ramach „Magicznej Gwiazdki”.

Zapraszamy! Wstęp wolny!
 

do spisu treści

 


 

W miesiącu grudniu

W miesiącu grudniu, każdego roku
roraty są w kościele o zmroku.
A szóstego po mszy zakończonej,
cichuteńko rozbrzmiewają dzwony.

Witają serdecznie przybyłego
dziś Mikołaja upragnionego.
Dzieciom serduszka biją niewinne,
są bardzo grzeczne, zupełnie inne.

Oj, będą myślały dzisiaj przed snem,
czy był to Mikołaj przez duże "M"?
Czy był to mikołaj równie kochany,
ale przez małe "m" podpisany?

Przybył do kościoła tu i teraz,
czy to z Laponii na reniferach ?
Może to biskup przybyły z Miry
i paczek przywiózł aż cztery tiry.

Dzisiaj dziateczki czekają przecież
na Mikołaja, na całym świecie.
Mają nadzieję iże ów Święty,
przyniesie wszystkim hojne prezenty.
Niejedno dziecko zgorszone woła
niesprawiedliwy jest ten Mikołaj.
Bogatszym większe daje prezenty,
a biednym małe, cóż to za Święty.

Tak to tradycja stara nam każe
prezenty dawać dzieciom dziś w darze.
Każda rodzinka czernicka – nasza,
do swego domu dziś Go zaprasza.

Pytań do Mikołaja w kościele
Dziatki ciekawe mają dziś wiele.
Skąd przyszedłeś i czy masz rodzin
fajne dzieciaki i żonę Krystynę.

W mikołajki pracuje na etacie,
na co dzień serdeczny, wszyscy go znacie.
Uśmiech nam się maluje na twarzy,
bo on nie tylko jako Mikołaj,
lecz miłym uśmiechem zawsze nas darzy !!!

Krystyna Mandrysz

do spisu treści

 


 

Podziękowania

Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Dzieci "BETLEJEM"
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 11 tel./fax. 32/476-24-60
e-mail: zlo.jas@wp.pl. www.zol-betlejem.pl NIP 633-20-14-159


Jastrzębie Zdrój, dnia 05.11.2012

 

CZCIGODNY KSIĄDZ PROBOSZCZ EUGENIUSZ TWARDOCH
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W CZERNICY

Sercem przepełnionym wdzięcznością, w imieniu naszych dzieci, składam serdeczne podziękowania Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim parafianom za wspaniałą inicjatywę, przeprowadzoną w ramach Tygodnia Miłosierdzia, dzielenia się z naszymi dziećmi.
Cieszymy się, że są ludzie o dobrych, szlachetnych sercach, którzy wyczuwają potrzeby tych najbiedniejszych z biednych. Używam tego słowa z pełną świadomością, ponieważ przede wszystkim brak tym dzieciom zdrowia i w przeważającej części rodziców.
My ze swej strony obiecujemy modlitwę za wszystkich naszych Przyjaciół, a raz w miesiącu, w naszej zakonnej kaplicy jest odprawiana Msza Święta za tych wszystkich, którzy w jakichkolwiek sposób wspierają działalność naszego Zakładu.
Z błogosławieństwem Bożym

....................................................................................................................................................................................................................

W ZORGANIZOWANEJ ZBIÓRCE W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PRZED KOŚCIOŁEM W PARAFII CZERNICA NA RZECZ POSZKODOWANYCH W POŻARZE PAŃSTWA CYRAN Z PARAFII GASZOWICE, ZEBRANA ZOSTAŁA PRZEZ 27 DRUŻYNĘ HARCERSKĄ „POGODNE SERCA" KWOTA 4 TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁ.

KWOTA ZOSTAŁA PRZELICZONA KOMISYJNIE PRZEZ: HALINĘ RYBARZ-ADAMIK, ROBERTA MASARCZYKA, WOJCIECHA BUCZKA.

ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE RODZINIE CYRAN PRZEZ RADNYCH Z GASZOWIC: HALINĘ RYBARZ-ADAMIK I JÓZEFA SZAWERNĘ.

do spisu treści

 


 

Zaproszenie

Zaproszenie na kiermasz świąteczny połączony z obchodami Patrona Szkoły w Czernicy.

Uczniowie, Nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czernicy zapraszają na obchody Dnia Patrona!
Impreza odbędzie się 14 grudnia 2012 r. po południu w szkole. W programie m.in. występy uczniów, popisy wokalno- instrumentalne, występ kółka teatralnego w przedstawieniu pantonimicznym o życiu Henryka Mikołaja Góreckiego, rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły i oczywiście możliwość zakupu ozdób i smakołyków świątecznych!

Udział w uroczystości będzie szczytnym połączeniem wsparcia finansowego szkoły poprzez zakup atrakcji świątecznych przygotowanych przez Radę Rodziców ze wzbogaceniem wiedzy o sławnym kompozytorze Henryku Mikołaju Góreckim, pochodzącym z Czernicy. Dodatkową korzyścią będzie poznanie talentów najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości!

Serdecznie zapraszamy!

do spisu treści

 


NekrologŚp. Bernadeta SOBALA (ur. 22.09.1958 / zm. 25.10.2012)

Wyrazy współczucia składamy: mężowi Jerzemu, synom Tomaszowi i Danielowi, siostrze Kornelii z rodziną, kuzynkom i kuzynom z rodzinami.
 Śp. Klara DZIERŻAWA (ur. 25.07.1924 / zm. 05.11.2012)

Wyrazy współczucia składamy: córce Eryce z mężem Bogdanem, córce Teresie z mężem Franciszkiem, wnukom: Edycie i Pawłowi, Arkadiuszowi, Damianowi i Radosławowi, prawnukom, siostrze Łucji z rodziną.

 

 

do spisu treści