RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  168/2015  /  styczeń

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Artykuł     POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI     /ks. Eugeniusz/
- Artykuł     CHRZEST JEZUSA     /ks. Ryszard/
-
Znaki, symbole i zwyczaje świąteczne
- Niepokalane Poczęcie
- Muzeum misyjne
- Konkurs
- Kup pan szczotkę
- Nasze śpiewanie
- Historio! Zofia!!
- Sukces Spichlerzowych Wolontariuszy
- Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym
- Zaproszenie
- Co nowego w naszych wioskach
-
Nekrologi

 

 

Pokój ludziom dobrej woli
 

Okres adwentu przygotował nas do głębokiego, religijnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Nadszedł czas kolorowych dekoracji, radosnych kolęd, pachnących potraw wigilijnych, spotkań opłatkowych. Poczta ugina się pod ciężarem tysięcy bożonarodzeniowych kartek z życzeniami dla najbliższych. Prezenty pod choinkę już spakowane. Wszystko jest gotowe. Kolejki do konfesjonałów w ostatnich dniach świadczą, że nie zapomnieliśmy o najważniejszym przygotowaniu: aby dusza była godna przyjąć Zbawiciela.

W te dni nasze myśli biegną do Betlejem, kiedyś małej wioski, dziś miasteczka niedaleko Jerozolimy. Naturalne groty w białej skale służyły pasterzom jako stajnie dla trzody. Pokryte sadzą stropy jeszcze dziś świadczą, że tu przy ognisku pasterze chronili się w chłodne noce. Jakże bliski staje się ewangeliczny zapis: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli” /Łk 2,8-9/.

Bóg wybrał prostych, ubogich pasterzy i zwiastował głosem Anioła nowinę, której spełnienia czekali prorocy i królowie: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel” /Łk 2, 10-11/. Bóg potrzebował czystych serc, nieskorumpowanych władzą, czy majątkiem, niezepsutych, otwartych na radość nadziei.

Na pastwiskach otaczających Betlejem Anioł spełnia swoje posłannictwo, tymczasem uliczkami Miasta Dawidowego porusza się Święta Rodzina bezskutecznie szukając schronienia. Ponieważ „nie było dla nich miejsca w gospodzie” Maryja owinęła swego Syna w pieluszki i położyła w żłobie.

Jeśli postawić akcent logiczny na słowa „dla nich nie było miejsca”, zdanie to staje się wręcz oskarżeniem. Dlaczego spotkało ich tyle ludzkiego chłodu? Skąd taka obojętność mieszkańców Betlejem? Być może, tłumaczy takie zachowanie przepełnienie związane z narzuconym przez Cezara spisem ludności. Może nikt nie chciał przyjąć na siebie kłopotu z brzemienną kobietą, bliską rozwiązania…

Jeśli taka postawa nas gorszy, to dobrze. Jest w nas ludzka wrażliwość. Musimy jednak trzeźwo popatrzeć na dzisiejszą rzeczywistość. „Bóg się rodzi” (nie tylko w słowach kolędy), a mocarstwa zbroją się na potęgę w imię pokoju. „Bóg się rodzi”, a chrześcijanie w Syrii czy Iraku są mordowani i to rzekomo w imię Boga. „Bóg się rodzi”, a politycy się kłócą, tymczasem pogłębia się nędza ubogich, znieczulica i obojętność zakradają się w nasze myślenie.

Jak kiedyś w Betlejem, tak dziś wszędzie tam, gdzie rodzi się Bóg, gdzie obchodzi się święto Jego Narodzenia, potrzeba czystych serc, gotowych do działania. Potrzebna jest postawa pasterzy: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło” /Łk 2, 15/.

W tym świętym czasie wszystkim Parafianom życzymy:

radości z przyjęcia największego Daru Boga, który przychodzi jako bezradne Niemowlę, ale też jako wszechmocny Bóg. On pierwszy nas umiłował i tę miłość w nas rozpala.

Życzymy nadziei na lepsze dni.
Życzymy zgody i zrozumienia w rodzinach:
małżonkom dojrzałej miłości,
rodzicom pociechy z dzieci,
dzieciom szczęśliwego dzieciństwa.

Chorym życzymy zdrowia, troskliwej opieki oraz bliskości, która uzdrawia; starszym - dumy z dobrze przeżytych dni, szacunku dzieci i wnuków. Życzymy jak najmniej trosk o sprawy bytowe, za to jak najwięcej czasu dla siebie. Czas Bożego Narodzenia niech będzie czasem pokoju w świecie, w ojczyźnie i w naszych rodzinach.

Podnieś rączkę, Boże Dziecię
i błogosław ...

ks. Eugeniusz

do spisu treści

 


 

Chrzest Jezusa

Nad Jordanem pojawił się Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, zarazem wielki poprzednik Jezusa - Mesjasza Pańskiego. Miejsce jego działalności znajdowało się przy końcowym biegu rzeki, niedaleko jej ujścia do Morza Martwego. W tej okolicy, blisko Jerycha znajduje się klasztor św. Jana Chrzciciela, w którym są pozostałości mozaik z V wieku, świadczące o istnieniu tu bazyliki bizantyjskiej. Od V wieku także w sąsiedztwie tego obiektu - wskazuje się miejsce chrztu Janowego. Obecnie jest to teren niedostępny ze względów wojskowych.

Tu Jan Chrzciciel głosił tłumom bezkompromisową naukę nawrócenia z grzechów, stawiał twarde wymagania etyczne w ostrych słowach, poparte ubóstwem swego stylu życia i odżywiania: „Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny”. (Mt 3,4) „Wydajcie więc godny owoc nawrócenia (…)” „Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone”.

Nauczał i wymagał, a ludzi przybywało, zapewne nie mówił „pod publiczkę”: „Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem”. (Mt3,5)

Może patronować współczesnym politykom wysokich gremiów europejskich w zakresie chrześcijańskich korzeni Europy i wypraszać im odwagę mówienia, podobnie jak papież: św. Jan Paweł II a obecnie papież Franciszek, że jedność wspólnoty narodów nie może opierać się jedynie na ekonomii, walucie, ale przede wszystkim na chrześcijańskiej duchowości nawrócenia i pojednania i etyce Dekalogu. W przeciwnym razie będzie kryzys, a właściwie już jest. Jan zapowiadał nadejście Mesjasza: „Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode Mnie (…) On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Właśnie już nadszedł: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego”. (Mt 3,13)
Jan czuje się zaskoczony wobec prośby Jezusa: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jezus nastaje i wtedy Jan ustępuje. Z tego krótkiego dialogu wynika, że dla Jana kończy się jego misja nauczyciela i proroka, więc ustępuje Jezusowi. Jasno napisał to ewangelista św. Jan apostoł: „Potrzeba, by On (Jezus) wzrastał a ja się umniejszał”. (J 3,3O) Zapewne Jan to emocjonalnie przeżywał, zresztą jak każdy, który na przykład kończy pracę zawodową i przechodzi na emeryturę lub gdy składa jakąś funkcję społeczną. Nazajutrz, Jan wskaże jeszcze tłumom nad Jordanem Jezusa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. (J 1,29)

Dlaczego Jezus chciał chrztu od Jana, skoro to On „gładzi grzech świata?”

1. Jan o tym wiedział, bo rozpoznał w Jezusie Mesjasza . Wiedział więc, że Jezus nie potrzebuje takiego Chrztu, jakiego on udziela. Jan bowiem chrzcił, czyli obmywał wodą tych, którzy postanowili zmienić swoje życie, wyznać swoje grzechy i oczyścić się z nich. To na pewno nie dotyczyło Jezusa. Ponówmy pytanie: Dlaczego zatem Jezus chciał być ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Sam Jezus na te wątpliwości Jana odpowiada krótko, że „godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. (Mt 3,15) Co to znaczy? Egzegeci wyjaśniają, że Jezus pragnie wypełnić sprawiedliwość Starego Testamentu, a więc wolę Ojca zawartą w Prawie i u Proroków. Jezus staje w szeregu grzeszników, których przyszedł odkupić. Dalej wyjaśniają - chrzest Jezusa jest zatem pierwszą stacją drogi krzyżowej, która poprzez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania.

2. W momencie chrztu Jezusa, po raz pierwszy spotykamy się z Trójcą Przenajświętszą: Bóg Ojciec poświadczył: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. (Mt 3,17) Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawił się w postaci gołębicy.

3. Jezus przez swój chrzest w Jordanie zapowiedział chrzest sakramentalny i potwierdził słowa Jana Chrzciciela: „Lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (…), On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. Jezus po Zmartwychwstaniu ustanowił oficjalnie chrzest jako Sakrament: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Apostołowie świadomi misji Jezusa ewangelizują i chrzczą.

4. Kościół apostolski jest misyjny, więc ewangelizuje i chrzci, prowadzi w świecie misje, nową ewangelizację w narodach postchrześcijańskich, na przykład w Europie i w Polsce, choć u nas Kościół i chrześcijaństwo są prężne i żywe, ale Boża świadomość stopniowo zanika i społeczeństwo się laicyzuje.

Poznanie wiary jest możliwe tylko dzięki działalności Ducha Świętego. Bóg nie może działać przez nas, jeżeli Duch Święty na nas nie zstąpi. A to dzieje się podczas chrztu. Gdyby Sakrament Chrztu nie był istotny, Jezus zapewne nie poszedłby nad rzekę Jordan do Jana. Bo właściwie po co miałby to czynić? Tam nad Jordanem Jezus uniżył się i stanął w gronie grzeszników, by symbolicznie obmyć się w nurcie rzeki. Swoją pokorą pokazał drogę do zgładzenia grzechów świata, wskazując tym samym na Sakrament Chrztu, jako naszą drogę do Boga w Jego Królestwie świętych.

Ks. Ryszard

do
spisu treści

 


 

ZNAKI, SYMBOLE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE

Wigilia rozpoczyna święta Bożego Narodzenia - rodzinne, chrześcijańskie święta pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Na przestrzeni wieków zwyczaje ludowe i obrzędy religijne związane z tymi świętami nawarstwiały się i łączyły w przedziwne formy. Relikty wierzeń pogańskich splatały się z tradycjami chrześcijańskimi, a każdy naród zabarwiał je specyficznymi cechami własnej kultury. Przypomnijmy sobie niezwykłe bogactwo znaków i symboli związanych z Wigilią Bożego Narodzenia.

„DIES NATALIS”

Wybór daty świąt Bożego Narodzenia nie jest przypadkowy. Święto chrześcijańskie miało być przeciwwagą dla obchodzonego w tym dniu w Rzymie Dnia Narodzin Niezwyciężonego Słońca.

WIGILIA

Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Tradycja czuwania przed dniami świąt wywodzi się ze Starego Testamentu.

WIECZERZA WIGILIJNA BOŻEGO NARODZENIA

Miała zawsze charakter bardzo uroczysty. Do wieczerzy zasiadano, gdy pierwsza gwiazdka ukazała się na niebie. Starym zwyczajem rozpoczynano ją, odczytując fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa.

PIERWSZA GWIAZDA

Jest pamiątką gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli Mędrcy. Jest znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Zwyczaj ten jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Jest to najważniejszy i kulminacyjny moment wieczerzy wigilijnej. Opłatki są śladem po eulogiach starochrześcijańskich. Eulogie były to chleby ofiarne składane na ołtarzu. Dzielenie się nawzajem opłatkiem - chlebem oznacza otwarcie serca drugiemu człowiekowi, jest znakiem miłości i pokoju, gotowości do oddania bliźniemu nawet ostatniego kawałka chleba.


WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE

Jest przeznaczone dla przypadkowego gościa, samotnego, bezdomnego. Symbolizuje obecność Chrystusa, który tego wieczoru, w sposób szczególny, przychodzi do człowieka. Wolne miejsce oznacza także członka rodziny, który odszedł do wieczności.

TRADYCYJNE POTRAWY

Dawniej liczba potraw podawanych na stół wigilijny była różna. Dzisiaj najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. Jadłospis wigilijnych potraw był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. Ryba na wigilijnym stole jest starochrześcijańskim znakiem.

POST ŚCISŁY

Tradycyjnie w Polsce w Wigilię Bożego Narodzenia zachowywany jest post ścisły: jakościowy- wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (trwał aż do północy) oraz ilościowy - do ukazania się pierwszej gwiazdy na niebie.

CHOINKI

Zwyczaj strojenia choinki przyjęto od Niemców w latach 1795- 1806. Kościół początkowo był temu niechętny. Z czasem jednak przejął choinkę i nadał jej chrześcijańską symbolikę „biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła”. Zielone drzewko oznacza wieczną zieleń, nadzieję nieba, a światełka przypominają przyjście na świat Chrystusa - Światłości świata.

opracowała E.K.

do
spisu treści

 


 

NIEPOKALANE POCZĘCIE

Prawda wiary, odnosząca się do Najświętszej Maryi Panny oznacza sytuację duchową Maryi, która przyszła na świat bez grzechu pierworodnego. Maryja zawsze nosiła szczególne znamię Boga i została zachowana od wszelkiej zmazy związanej z grzechem pierworodnym.

Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi jest w Kościele katolickim owocem długiego procesu dojrzewania do tej prawdy. Lud chrześcijański, poczynając od pierwszych wieków, wyrażał swoją wiarę związaną z osobą Maryi, uważając ją za „nową Ewę”.
Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym, zaś Pius IX w roku 1854 ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny właśnie w dniu 8 grudnia. Wydarzenie jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi i jej pomoc w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

Dzień ten jest świętem patronalnym grupy parafialnej - Rycerstwo Niepokalanej oraz dniem spotkania opłatkowego wszystkich grup religijnych naszej parafii. Razem uczestniczymy w eucharystii mszy świętej, po której udajemy się na agapę do „Zameczku”.

Tegoroczne spotkanie ubogacone zostało występem wokalnym Patrycji i Roksany. Dziewczyny wykonały utwory z czasów naszej młodości. Niekończące się brawa świadczyły o tym, jak wielką radość sprawiły swoim śpiewem. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Kulminacyjnym punktem był opłatek i życzenia na czas magicznych świat Bożego Narodzenia! Dziękujemy ks. proboszczowi E. Twardochowi za wspólne spotkanie, radość i energię na kolejny rok.

E.K.

do spisu treści

 


 

MUZEUM MISYJNE

24 listopada wraz z panią katechetką młodzi „ eksperci misyjni” z Czernicy wyruszyli do Mysłowic- Brzęczkowic, by zwiedzić największe na Śląsku Muzeum Misyjne. Muzeum nosi imię kard. A. Hlonda, prymasa Polski w latach 1926-1948, gdyż właśnie z tego miasta pochodził. Muzeum powstało dzięki licznym zbiorom ks. A. Halemby, który przez 10 lat pracował na misjach w Zambii. Fantastyczny dar opowiadania pani przewodnik - matki księdza misjonarza - pozwolił nie tylko zobaczyć, ale również przeżyć wyprawę w inny świat. Zobaczyliśmy eksponaty z Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii. Co kraj to obyczaj- dowiedzieliśmy się o różnorodności obyczajów i wierzeń ludzi .

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do najważniejszej świątyni naszej diecezji - Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Tam zobaczyliśmy tron papieża z pielgrzymki do Polski i relikwiarz z Jego krwią. Wróciliśmy ubogaceni z błogosławieństwem świętego Jana Pawła II.

Eugenia Boczek

do spisu treści

 


 

KONKURS

20 listopada 2014r. Rozalia Niemiec, Alicja Pawliczek i Paweł Mordeja reprezentowali naszą szkołę na konkursie biblijnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach . Konkurs został przygotowany przez Wydział Katechetyczny w Katowicach. Najlepszy wynik uzyskała Alicja zajmując 7 miejsce na 70 uczestników. Paweł i Rozalka zajęli kolejne miejsca. Całej trójce gratulujemy chęci wgryzania się w lekturę ewangelii św. Marka.

Eugenia Boczek

do spisu treści

 


 

„Kup pan szczotkę”

W odpowiedzi na prośbę misyjnej organizacji „Redemtoris missio” zorganizowaliśmy w naszej szkole podstawowej zbiórkę past i szczoteczek do zębów. W sumie uczniowie przynieśli 40 past do zębów i 107 szczoteczek, które zostały wysłane do Kamerunu, gdzie polski dentysta z Poznania będzie leczył zęby i uczył higieny.

Widać, że naszym uczniom zależy na tym, by dzieci w Afryce dbały o swoje zęby. Przecież każdy z nas wie, jak dokuczliwy może być ból zęba. A afrykańskie dzieci muszą przyzwyczaić się do bólu. Dzięki tej pomocy choć trochę odmienimy ich sytuację. Serdeczne dzięki. Na rodzicach i uczniach zawsze można polegać!!! Każdy mały misjonarz wie, że nie można zostawić nikogo, kto potrzebuje pomocy.

Katechetka E. Boczek

do spisu treści

 


 

NASZE ŚPIEWANIE

Pod koniec lipca powstał folklorystyczny zespół „Trojak”. Na początku było nas kilka osób, ale pomału zespół się rozrastał, teraz jest nas 17 osób wraz z kapelą. Działamy przy Ośrodku Kultury „Zameczek”. Rozpiętość wieku w naszym zespole jest różnorodna, od osób starszych, jak i młodych. A wszystko stało to się za przyczyną młodego człowieka, pana Zbigniewa Niestroja, który jest naszym instruktorem śpiewu, jak też opracowuje aranżacje do piosenek, które my potem wykonujemy.

Do tego dnia przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, ćwiczyliśmy dwa razy w tygodniu, a przed samym występem nawet częściej, po kilka godzin. I wreszcie nadszedł ten dzień, dzień występu 30.11.2014r., kiedy to wystąpił nasz zespół „Trojak” ze swoim repertuarem oraz zaproszone zespoły: Pszowiki, Kobylanki, Rzuchowianki wraz z TMR.

My jako gospodarze wystąpiliśmy, jak na gospodarzy przystało, ostatni. Po ostatniej naszej piosence, która była zadedykowana wszystkim górnikom, tym jeszcze pracującym jak i na emeryturze, było wspólne śpiewanie. Tematem przewodnim I Przeglądu Folklorystycznego była Złota Polska Jesień. Scenografię przygotował pan Zbigniew Niestrój wraz z członkami zespołu, a nagłośnienie i poczęstunek zorganizowała pani dyrektor Ośrodka Kultury „Zameczek” Barbara Wołczyk, która także prowadziła i zapowiadała program.

Wszystkich chętnych zapraszamy do śpiewania, jak i grania w naszym zespole. Próby odbywają się w środy i piątki. Na godzinę 19.00 przychodzą osoby śpiewające, a na godzinę 18.00 przychodzi kapela. W zespole panuje rodzinna i ciepła atmosfera. Przyjdź, zobacz, posłuchaj, a już z nami zostaniesz.

Gdzie słyszysz śpiew tam idź
Tam dobre serca mają,
źli ludzie - wierzaj mi
ci nigdy nie śpiewają.


Teraz zapraszamy na wspólne kolędowanie.

Folklorystyczny zespół „Trojak”

do spisu treści

 


 

HISTORIO! ZOFIA!
 

Czyli o tym jak Zosia– mądrala Historii się nie obawiała.

SDL Spichlerz zaprasza wszystkich zainteresowanych na nietuzinkowe spotkania z przeszłością. Jeżeli chcesz poznać tajemnice Ludwika XIV, interesuje cię niezwykła relacja Jana III Sobieskiego z Marysieńką, złakniony jesteś rzeczy niesłychanych, chcesz udać się w podróż z wyemancypowanymi kobietami i przekonać się jak wyglądało małżeństwo doskonałe Henryka VIII Tudora z sześcioma żonami – to musisz do nas przyjść.

Spotkania poprowadzi Patrycja Tomiczek, studentka 4 roku (1 rok mgr) historii ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini koła naukowego zajmującego się historią kobiet oraz redaktor naczelna biuletynu historycznego Fax Historica

Na pierwsze z cyklu 6 spotkań zapraszamy już 9 stycznia 2015 o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ośrodek kultury w Czernicy). Wstęp wolny.

SDL Spichlerz

do spisu treści


......................................................................................................................................................................................................................
Sukces Spichlerzowych Wolontariuszy

13 grudnia 2014r. reprezentacja wolontariuszy pracujących wspólnie z Stowarzyszeniem Działań Lokalnych Spichlerz została zaproszona na wyjątkową Galę do Warszawy. Wydarzenie było jednocześnie podsumowaniem i promocją I edycji Programu Wolontariatu Rodzinnego realizowanego przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach tego Programu w Czernicy odbyła się m.in. I czernicka noc muzeów w maju 2014 r, został także nakręcony film o tym wydarzeniu, który to właśnie został doceniony i wyróżniony w ogólnopolskim konkursie. Film autorstwa Emilki Żuchowicz, Rozalii Niemiec, Martyny Worek, Adama Zientka, Mateusza Weczerka, Piotra Klyszcza i Pawła Mordeja można zobaczyć na profilu FB Stowarzyszenia i stronie www.sdlspichlerz.pl. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za wspaniałą współpracę!

SDL Spichlerz

do spisu treści

 


 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

24.10.2014r. na naszej sali odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowy. Wzięło w nich udział 14 dziewcząt i 15 chłopców. Wszyscy zawodnicy marzyli o zwycięstwie. Zawody rozegrano systemem pucharowym. Najpierw każdy uczestnik wylosował pierwszą pozycję do gry. Po pierwszym meczu można było zgrać jeszcze drugi itd. Dopiero po drugim przegranym meczu odpadało się z gry. Na sali zapanowała bardzo sportowa atmosfera. Każdy zdobyty punkt podnosił na duchu i motywował do zdobywania kolejnych. Turniej trwał do 16.30. Kibicowali nawet niektórzy rodzice. Było naprawdę fajnie. Po zaciętych walkach I miejsce w grupie dziewcząt zajęła Alicja Malcharczyk, która nie przegrała ani jednego meczu. I miejsce w grupie chłopców zajął Tomasz Śmietanka, który także był niepokonany. Dalsza kolejność miejsc przedstawia się następująco:

II miejsce Daria Mikółka
III miejsce Emilia Żuchowicz
IV miejsce Sonia Święty
V miejsce Roksana Grabowska
VI miejsce Klaudia Mandrysz
VII miejsce Alicja Pawliczek
VIII miejsce Paulina Paprotny
IX miejsce Sandra Żuchowicz
X miejsce Kamila Nowotarska

pozostałe uczestniczki to: Sandra Tomeczek, Emilia Folmert, Rozalia Niemiec, Karolina Holona.


Klasyfikacja chłopców:

II miejsce Kamil Opolony
III miejsce Łukasz Gembalczyk
IV miejsce Filip Szmajduch
V miejsce Mateusz Kosteczko
VI miejsce Daniel Rakus
VII miejsce Jakub Hoszek
VIII miejsce Kacper Kałusek

Pozostali uczestnicy to: Paweł Mordeja, Jakub Warło, Kacper Warło, Paweł Sambok, Radek Bombik, Radek Czarnecki Adam, Albert Zientek.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale dyplomy i pamiątki ufundowane przez p. Jacka Czogallę, a pozostali także dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy zasługują na gratulacje, bo przecież najważniejsze jest zaangażowanie i dobra zabawa. No a teraz tenisistów czeka przygotowanie się do Mistrzostw Gminy.

Zenobia Mrozek

do spisu treści

 


 

ZAPROSZENIE

SDL Spichlerz zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w kolejnej nietypowej zabawie karnawałowej. Za nami już czasy PRL, styl lat 20 i 30, w tym roku tematem przewodnim będzie hasło „Za mundurem panny sznurem”! Tak więc Panowie w mundurach wszelakich, Panie w kreacjach podkreślających szyk Panów. Termin zabawy 24.01.2015 r. Cena 120,00 od pary. Szczegóły na plakatach i www.sdlspichlerz.pl

SDL Spichlerz

do spisu treści

 


 

Co nowego w naszych wioskach

W okresie zimowym 2014 /15 drogi całej naszej gminie Gaszowice, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymywane będą, na biało '', a miejsca niebezpieczne: podjazdy, zakręty i skrzyżowania posypywane będą materiałem uszorstniającym, zaś w sytuacjach awaryjnych używana będzie sól przemysłowa. W przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu, czy też dużych zawiewisk używany będzie wynajęty sprzęt drogowy. Wykonawcami w/w zadań zostali :

     - p. Andrzej Żuchowicz - odśnieżający ulice w Czernicy i Łukowie Śl.
     - p. Tomasz Nieszporek - odśnieżający w Czernicy ulice Babiogórską i Czernicką oraz część ul. Biskupa
       począwszy od skrzyżowania z ul. Czernicką w kierunku szybu „Cecylia”

Koordynatorem ,,akcji zima '' w całej Gminie jest Zakład Obsługi Komunalnej, a w poszczególnych sołectwach sołtysi.

Zwracamy się również z gorącą prośbą do wszystkich kierowców, przyjeżdżających w rejon Kościoła Parafialnego, aby w okresie zimowym, w miarę możliwości, na poboczach ul. Sobieskiego, począwszy od wjazdu na górny przykościelny parking, aż do posesji nr 2 nie parkowali swoich pojazdów. Powyższa prośba wynika z utrudnień występujących podczas odśnieżania, jak i z zagrożeń dla parkujących tam samochodów, wynikających z konieczności posypywania tego odcinka materiałem uszorstniającym i solą. Powyższa prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo parkujących w tym rejonie samochodów.
Za przychylenie się do naszej prośby z góry dziękujemy.


Życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym 2015 roku.

Sołtysi
Janusz Milion i Witold Czerny

do spisu treści

 


NEKROLOGIŚp. Wiktor MATUŁA (ur. 21.11.1933 / zm. 05.12.2014)

Wyrazy współczucia składamy: synowi Stefanowi, córce Krystynie z rodziną, córce Małgorzacie z rodziną, wnukom, prawnuczkom, krewnym

Msza św. 30-dniowa zostanie odprawiona w środę 07 stycznia o g. 17.00Śp. Gertruda SZYWACZ (ur. 20.12.1922 / zm. 11.12.2014)

Wyrazy współczucia składamy: synowi Adamowi z żoną Teresą, wnuczce Ani z mężem Rafałem, prawnukom Tomkowi i Szymonowi, wnukowi Łukaszowi z żoną Izą, prawnuczce Paulinie, siostrze Hildegardzie, siostrzeńcowi Zygmuntowi z żoną Kornelią, rodzinie z obydwu stron

Msza św. 30-dniowa zostanie odprawiona w czwartek 15 stycznia o g. 17.00Śp. Jan KACHEL (ur. 24.06.1939 / zm. 16.12.2014)

Wyrazy współczucia składamy: bratankowi Jerzemu z żoną Anną, bratu Hubertowi z żoną Marią, bratowej Magdalenie, bratanicy Danucie z rodziną, bratanicy Ani i bratankowi Januszowi z rodzinami

Msza św. 30-dniowa zostanie odprawiona w piątek 16 stycznia o g. 17.00

 

do spisu treści