RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  208/2019  /  styczeń

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Oby te święta ciepłe były…

- Chrzest Jezusa w Jordanie
- Życzenia dla Parafian
- Jubileusz kapłaństwa Ks. Zygfryda Strokosza
- Spotkanie opłatkowe grup parafialnych
- Życzenia Świąteczne
- Wigilijny wieczór...
- Biblioteka zaprasza
- Podziękowanie za służbę kościelnego
- Konkurs Biblijny
- Wyjątkowy podarunek w rękach czernickich harcerzy
- Dla Babci i Dziadka
-
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
- Przedświątecznie
- Nekrologi


 

Oby te święta ciepłe były…

Pokazałem projekt okładki bieżącego numeru pewnej osobie, prosząc o ocenę. Usłyszałem, że okładka, owszem, ładna, ale jakaś taka zimna. Ucieszyłem się, bo o to mi chodziło! Przyzwyczailiśmy się do ilustracji, przedstawiających Boże Narodzenie w bajkowych kolorach, błyszczących brokatem, pełnych aniołków, słowem - ociekających ciepłą słodyczą. A jak to mogło wyglądać naprawdę?
Ewangelista Łukasz pisze: „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 6-8). Trudno szukać tu sielankowego ciepła. I wcale nie chodzi o temperaturę powietrza, związaną z porą roku. To zimno utrwalone zostało w słowach „nie było dla nich miejsca”. Noclegownie i gospody były już przepełnione ze względu na obowiązkowy spis ludności, na który przybywali ludzie z równych zakątków Palestyny. Jedyne wolne miejsce znalazło się w grocie, przeznaczonej dla zwierząt, na obrzeżach Betlejem Dawidowego. Ten, którego w przyszłości nazywać będą „gorejącym ogniskiem miłości”, położony został w zimnym, kamiennym żłobie.
Każde święta Bożego Narodzenia staramy się przeżywać w gronie najbliższych, w klimacie ciepła domu rodzinnego. Na ten klimat z pewnością składa się wiele elementów, takich jak pachnące pierniczki, tradycyjne potrawy przygotowane na stół wigilijny, kolorowa choinka, pięknie udekorowany dom, prezenty, które mają przynieść wiele radości, śpiewanie kolęd, łamanie opłatkiem, życzenia i uroczysta wieczerza wigilijna przy wspólnym, rodzinnym stole. Czas świąt jest tak wyjątkowy, bo udaje nam się choć na chwilę zapomnieć o sprawach zawodowych, o wielu życiowych problemach i być ze sobą razem. To bycie razem – szczególnie w dzisiejszym, zwariowanym świecie – jest bardzo potrzebne.
Przed kilkoma laty „Gość Niedzielny” przedstawił historię nastoletniej dziewczyny, która usychała z powodu braku miłości w rodzinie. Rodzice tak bardzo kochali swoje dziecko, że podejmowali się nadliczbowych godzin w pracy, aby większe zarobki pozwoliły żyć rodzinie w luksusie i zaspokoić wszelkie zachcianki córki. Ojciec pracował w zagranicznej korporacji, matka jako lekarz prowadziła prywatną klinikę. Córka wielokrotnie próbowała nawiązać rozmowę z rodzicami, ale ci – zmęczeni wielogodzinną pracą zawodową – prędko urywali temat. Wymiana myśli, a właściwie przypominanie o tym, co jest do zrobienia w danym dniu, odbywała się w kuchni. Na ogromnej lodówce magnesiki podtrzymywały wiele kolorowych karteczek. Nastolatka próbowała zainteresować rodziców swoimi problemami na różne sposoby, ale bez skutku. Jeśli wagarowała, zawsze znalazło się lekarskie usprawiedliwienie z gabinetu matki. Kiedy późno wracała z dyskoteki, rodzice nawet nie zauważyli jej nieobecności. W końcu, aby sprowokować rozmowę, zawiesiła na lodówce karteczkę z żądaniem dwóch tysięcy złotych na nową sukienkę. Może przemówi do nich argument finansowy?. Następnego dnia magnes na lodówce podtrzymywał dziesięć banknotów dwustuzłotowych.
Autor tego tekstu zapewniał, że jest to historia prawdziwa. Co w życiu jest ważne? To pytanie nabiera wyrazistego charakteru szczególnie w takim czasie, jak święta Bożego Narodzenia, z natury rodzinne. Czy będziemy razem? Być razem, a być pod jednym dachem, to dwie różne sprawy. Można mieszkać razem, ale się do siebie nie odzywać, nosić w sercu urazy. Wtedy jesteśmy daleko. Może gdzieś stary ojciec czy matka pozostaną w domu w samotności, bo młodzi, wykorzystując blok dni świątecznych, wyjadą na narty. Sms z życzeniami ściągniętymi z internetu zastąpi łamanie opłatkiem. Rodzice, jak to rodzice, podpowiedzą: jedźcie dzieci wypocząć, jesteście tak zagonieni, to wam się należy. A w sercu powrócą do świąt w dawnych czasach, kiedy byli razem, śpiewali kolędy. Wspominać będą, jak przed laty było ciepło przy wigilijnym stole…
Życzę Wam, drodzy Parafianie, takich właśnie ciepłych świąt: pełnych miłości, zgody, zrozumienia, bliskości w rodzinie. Niech to będą święta pełne Boga. Bo jakież to Boże Narodzenie bez Boga? Spotkanie z Bogiem w szczerej spowiedzi świątecznej, godne przyjęcie Jezusa do serca w komunii świętej podczas pasterki, sprawią w kolejne dni świąteczne, że Wasz dom, Wasze serca staną się małym Betlejem. Małym, ale prawdziwym, bo, gdzie Bóg się rodzi, tam jest Betlejem. Nie błyskotki, nie tysiące lampek na choinkach, nie renifery, czy czerwone krasnale udające Mikołaja, w końcu nie cały szum medialny i marketingowy tworzą święta, ale PRZYJŚCIE BOŻEGO SYNA. Razem z aniołami szczerze śpiewajmy Nowonarodzonemu: „Chwała Bogu na wysokościach”.

ks. Eugeniusz

Do spisu treści
 


 

Chrzest Jezusa w Jordanie

W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos „Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie”.
Czytającemu ten opis nasuwa się pytanie o powody chrztu Jezusa. Czy Jezus potrzebował chrztu? Przede wszystkim, nie był to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ jako człowiek poczęty jest z Ducha Świętego: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35).
Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu. Chrzest Jana Chrzciciela był wśród Żydów rozpowszechniony i był dostępny dla wszystkich, którzy gromadzili się wokół niego. Równocześnie był wezwaniem do pokuty i nawrócenia i zapowiadał chrzest mesjański, który jest z wody i Ducha Świętego. „I cały lud, który go słuchał i nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy”.
Po co więc Jezus przyjął chrzest Janowy? Ponieważ przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest z rąk świętego Jana, Jezus solidaryzował się z grzesznikami, których przyszedł zbawić, bo, choć jest nade wszystko święty, nie gardzi ich towarzystwem. Zresztą w czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus jest dla nich nadzieją i otuchą i to dla wszystkich, nawet tych, którzy się od Niego odwrócili. Wszyscy oni uważali, że na Jezusa zawsze można liczyć. On bowiem każdemu daje szansę. Tak zresztą i my uważamy. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego zbawczej misji.
Chrzest Jezusa w Jordanie zapowiada również rozpoczęcie Jego publicznej działalności. W tej intencji Jezus modlił się i otrzymał odpowiedź - dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Ducha obecnego już w czasie stworzenia – „Duch Boży unosił się nad wodami”. „A ziemia była zupełnym pustkowiem, ciemność zalegała głębię wód a tchnienie Boże unosiło się nad wodami” (Rdz 1,2).
W opisie chrztu Jezusa zawarta jest jeszcze jedna istotna myśl, że Bóg Ojciec potwierdził godność Syna: „Tyś Jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). Nasz chrzest jest początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania świadectwa Jezusowi. Chrzest niegdyś przyjęliśmy w wierze Kościoła i naszych rodziców. Kościół się spodziewał, że, gdy dorośniemy, sami, osobiście i świadomie przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu. Niestety, nie wszyscy to czynią. Mamy teraz wspaniałą szansę. Odmawiając na różańcu pierwszą tajemnicę światła, możemy świadomie przeżyć nasz chrzest.
Chrzest Jezusa widnieje na freskach w katakumbach, w płaskorzeźbach sarkofagów rzymskich, w miniaturach najstarszych ksiąg liturgicznych, w rzeźbach gotyckich katedr, w malarstwie. Najstarsze dzieła sztuki przedstawiają scenę chrztu Jezusa w Jordanie w sposób bardzo prosty, bez przepychu, ale i tak podkreślają jego znaczenie.
Jezus zapewnia, że nasze modlitwy będą wysłuchane: „Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą” (Łk 11,13).

Ks. Ryszard

Do spisu treści
 


 

Życzenia dla Parafian


Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech,
a gwiazda betlejemska prowadziła ku dobremu.
Niech w te święta w Waszych sercach zagości pokój, radość i szczęście.

Redakcja
 

Do spisu treści
 


 

Jubileusz kapłaństwa Ks. Zygfryda Strokosza

Ksiądz Zygfryd napisał w liście skierowanym do parafii czernickiej: „Mija 60 lat mojego kapłaństwa. Jakie ono było, to już Bóg osądzi. Postanowiłem jednak niektórym, w wielkim skrócie, przedstawić najważniejsze wydarzenia, o których trudno zapomnieć. Na pierwszym roku (seminarium) było nas 108. Do kapłaństwa doszło 41. Święceń kapłańskich udzielił nam Sługa Boży Ks. Bp Wilhelm Pluta 20 grudnia 1958 r. Dlaczego w grudniu? Doszła wieść, że nasz kurs zostanie powołany do wojska, dlatego przyspieszono święcenia”.

Zaraz po święceniach Ksiądz Biskup mianował Ks. Zygfryda wikarym w Nietkowicach. Po 9 miesiącach został tam administratorem. Praca była trudna - 5 kościołów, 46 godzin katechezy tygodniowo. Szkoły były rozmieszczone w trzech powiatach. Jako środek lokomocji służyły konie i rower. Po trzech latach został przeniesiony do Międzyrzecza, później do Tychowa. Koleją placówką była parafia św. Andrzeja Boboli w Biesowicach. Tu funkcję proboszcza spełniał przez 11 lat – od roku 1971 do 1982.

 

28 grudnia 1981r. Ksiądz Biskup Ignacy Jeż skierował ks. Zygfryda do parafii św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej. Tu spełniał posługę duszpasterską 24 lata aż do 1 lipca 2006r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Obecnie pomaga w duszpasterstwie, najczęściej w parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie.
Całe kapłańskie życie księdza Zygfryda naznaczone było ciężką pracą, nieraz w bardzo skromnych warunkach mieszkaniowych, w niełatwych latach reżimu komunistycznego. Zawsze jednak umiał zjednywać ludzi bogactwem życia wewnętrznego, optymizmem oraz cudowną wręcz serdecznością.

Z okazji tej pięknej rocznicy życzymy Księdzu Zygfrydowi opieki Matki Bożej, aby wypraszała u Pana Boga, niezbędne do dalszej posługi łaski zdrowia i siły, a Duch Święty udzielał potrzebnych darów. A ponadto życzymy też, by Ksiądz pamiętał o sobie: emerytura - po tak pracowitym życiu - może i powinna być wypełniona zasłużonym odpoczynkiem, i aby nadal towarzyszyła księdzu pogoda ducha i serdeczność, pozwalające na zachowanie wiary w świat i ludzi, pomimo ich niedoskonałości.

Księża i Parafianie z Czernicy i Łukowa

Do spisu treści
 


 

Spotkanie opłatkowe grup parafialnych

Tradycyjnie z okazji święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny grupy modlitewne i parafialne gromadzą się na uroczystej mszy św. Wspólna modlitwa jest okazją do podziękowania za otrzymane łaski. Po wspólnej celebracji mszy świętej, na zaproszenie ks. proboszcza, organizowane jest spotkanie opłatkowe. Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 grudnia. Członkowie Rady Parafialnej, Rycerstwa Niepokalanej, Oazy Rodzin, redakcji Znaku Pokoju oraz przedstawiciele Róż Różańcowych i pań z Zespołu Charytatywnego wraz z ks. proboszczem, spędzili miłe, niedzielne popołudnie.

Występ dziecięcego zespołu „Znaczki”, działającego pod patronatem Ośrodka Kultury „Zameczek”, a prowadzonego przez Katarzynę Zając, wprowadził świąteczny nastrój. Przebywanie ze sobą, rozmowy i życzenia składane podczas łamania się opłatkiem umacniają więzi między grupami i dają impuls do dalszego działania na rzecz parafii. Jak co roku, p. Bogumiła Procek członkini Zespołu Charytatywnego, własnoręcznie i z własnej inicjatywy, wykonała piękne, piernikowe upominki dla księży. Jesteśmy pod wrażeniem jej talentu oraz dobroci płynącej z serca.

„Nie wystarczy czynić dobrze, trzeba to robić we właściwy sposób.”

Ewa Kowol

Do spisu treści
 


 

Życzenia Świąteczne

Wszyscy się bardzo cieszymy,
że się Pan Jezus narodził,
że nad królami ze Wschodu
promienna gwiazda wschodzi.


I pastuszkowie do żłobka
idą ze swymi darami,
a ludzie dobrej woli
idą za pastuszkami.

I my niesiemy dar mały
potrzebny do szopki przybrania,
aby Pan Jezus - dziecię
nie płakał u nas na sianie.

Życzenia też przynosimy
Księdzu Proboszczowi
w ten wieczór Betlejemski
pełen zadumy nowej.

By w całej parafii naszej,
w świątecznym czasie zimy
było poznane, uczczone
Serce Najświętsze Dzieciny.

Niech ze Swojego żłobka
na Ciebie radośnie spogląda
i da Ci, Księże Proboszczu
to, czego serce Twe żąda.

Wesołych Świąt życzymy Księdzu Proboszczowi i Księdzu R. Lapczykowi.

Do spisu treści
 


 

Wigilijny wieczór...

Wigilijny wieczór, opłatek na stole,
Zapach potraw wśród płonących świec,
Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym
Niesie ziemi swą niebiańską pieśń.

Bóg Miłością dusze rozświetla
I opłatek błogosławi biały,
Wlewa pokój w nasze smutne serca
Narodzony dzisiaj Jezus mały.

Niechaj ziemie rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Zofia Ewa Szczęsna

Do spisu treści
 


 

Biblioteka zaprasza

3 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy rozpoczęła się wystawa prac autorstwa Brygidy Franciszki Przybyły.  Podczas otwarcia artystce towarzyszyła grupa przyjaciół i koleżanek z ławy szkolnej. Pani Brygida z pochodzenia jest rybniczanką. Z wykształcenia ekonomistką oraz pedagogiem. Do chwili obecnej ma na koncie 24 wystawy indywidualne oraz udział w kilku zbiorowych. Każdy temat wystawy wynika z oczarowania jakimś miejscem, obiektem oraz magią. Najbardziej wdzięcznym tematem wg autorki są zwierzęta i te prace obecnie prezentowane są w bibliotece. Obrazy wykonano w technice: tusz na brystolu oraz olej na płótnie. Wystawę można oglądać do 28 lutego w godzinach otwarcia biblioteki. Istnieje możliwość zakupienia prac, po wcześniejszej konsultacji z autorką.

Biblioteka dziękuje wszystkim darczyńcom! Wspierają bibliotekę darami książkowymi oraz drobnymi datkami pieniężnymi, odkupując darowane pozycje książkowe.

Zapraszam mieszkańców do odwiedzania biblioteki. Zimowe, długie wieczory są doskonałą okazją do nadrobienia zaległości czytelniczych. Bibliotekę zaopatruje księgarnia „Orbita”. Dysponujemy najnowszą literaturą, ukazującą się na rynku księgarskim.

Z okazji Świąt i Nowego Roku, życzę czytelnikom pomyślności oraz pięknych chwil z książką.
„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi”.
J. Kasprowicz

Ewa Kowol

Do spisu treści
 


 

Podziękowanie za służbę kościelnego

Wyrażamy podziękowania za długoletnią pracę na rzecz parafii panu kościelnemu - Janowi Styrnolowi. Jesteśmy wdzięczni za wieloletnią służbę i oddanie.
Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności. Kolejny Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Parafianie

Do spisu treści
 


 

Konkurs Biblijny

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”

22 listopada uczniowie klasy Va: Jarosław Konsek i Mateusz Lukoszek reprezentowali naszą szkołę na XXIV Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbył się w Zespole Szkół w Rydułtowach-Orłowcu. W tym roku tematyka konkursu obejmowała dokładną znajomość Ewangelii św. Łukasza. Nasi uczniowie, choć najmłodsi, poradzili sobie znakomicie.

Do spisu treści
 


 

Wyjątkowy podarunek w rękach czernickich harcerzy

Dnia 24 listopada 2018 r. podczas zbiórki harcerskiej w czernickim „Zameczku” miało miejsce ważne wydarzenie. Na uroczystym apelu p. Jerzy Kawulok przekazał zastępowej, dh. Weronice Wieczorek, flagę państwową dla 22 Drużyny Harcerskiej z Czernicy, nadesłaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy prezent od razu zajął ważne miejsce w życiu czernickiej jednostki ZHP. Flaga wraz z czernickimi harcerzami pojechała już na swój pierwszy biwak do Wapienicy i towarzyszyła naszym druhnom i druhom w wędrówce górskiej do schroniska PTTK na Szyndzielni. Podczas wspomnianego biwaku na flagę złożyła swoje Przyrzeczenie Harcerskie dh. Małgorzata Hoszecka, stając się pełnoprawnym członkiem ZHP.

Z tego miejsca chcę podziękować p. Jerzemu Kawulokowi za wyjątkowy prezent, którym obdarował naszą drużynę. Jestem przekonany, że w świadomości czernickich harcerzy flaga ta będzie zawsze powodem do dumy i przywiązania do barw narodowych.

Z harcerskim pozdrowieniem - Czuwaj!
drużynowy 22DH z Czernicy
pwd. Adam Miera

 

Do spisu treści
 


 

Dla Babci i Dziadka

21 stycznia- dzień babci
22 stycznia- dzień dziadka

Zimowy, srebrny
dzień Dziadka,
nie zna piosenki skowronka,
wiosennego słonka,
zapachu polnego kwiatka.

Dlatego my
z okazji Dnia Dziadka
pożyczmy kilka godzin,
żeby wiosną, na łące
Godziny Dziadka obchodzić!

Obejdziemy dokoła bratka,
macierzanki, mięty, rumianka...
A dzisiaj ucałujemy dziadka
i przewieźmy, choć kawałek,
na sankach!

Barbara Lewandowska
 

 

Życzenia dla Babci i Dziadka

Niech smutek zniknie w górskim potoku.
By radość kwitła jak róża co roku.
By na Waszej twarzy promyczek słońca,
nigdy nie zniknął i trwał do końca.
By najpiękniejsze chwile w Waszym życiu trwały wiecznie.
 

Do spisu treści
 


 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

W niedzielę 9 grudnia na zaproszenie Członków Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS oraz przy wsparciu Urzędu Gminy Gaszowice po raz dziesiąty do Czernicy oraz Łukowa Śl. zawitał św. Mikołaj wraz ze swoim orszakiem. Pomimo niepogody w czernickim Zameczku oraz w sali budynku OSP w Łukowie Śl. zjawiło się bardzo wiele dzieci wraz z opiekunami. Wszystkim czekającym na przybycie św. Mikołaja czas umilały Aniołki, a, gdy było słychać dźwięk dzwonka, dzieci głośnym okrzykiem przywitały św. Mikołaja. Spotkanie i rozmowy z nim były dla najmłodszych mieszkańców naszej parafii dużym przeżyciem, co niektórzy - odważniejsi - przygotowali dla św. Mikołaja piosenki oraz recytowali wiersze. Każde dziecko otrzymało paczkę z cukierkami oraz watę cukrową, można było zrobić sobie zdjęcie ze św. Mikołajem oraz z jego pomocnikami.
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS serdecznie dziękuje sponsorom: Wójtowi Gminy Gaszowice Pawłowi Bugdolowi, Staroście Rybnickiemu Damianowi Mrowcowi, Radnym Gminy Gaszowice, Panu Edwardowi Kuźnikowi, i firmom: Wata Rybnik - Jacek Nadarzy, Unister, Lewiatan Łuków Śl. – Panu Tomaszowi Tomiczkowi, Lewiatan Szczerbice – Państwu Alinie i Czesławowi Janygom oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację akcji.

 

 

Do spisu treści
 


 

Przedświątecznie

Jak zwykle Ośrodek Kultury „Zameczek” i Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” nie zwalniają tempa pracy. Kilka ważnych wydarzeń miało miejsce w ciągu ostatnich tygodni. 5 grudnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Bez naszej aktywnej, pełnej energii i kreatywnych pomysłów młodzieży, nie odbyłoby się wiele z wydarzeń, które organizuje Stowarzyszenie „Spichlerz”. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc i zaangażowanie, dlatego raz w roku pragniemy im za to podziękować, urządzając dla nich przyjęcie. Spotkanie wolontariuszy oraz ich rodziców odbyło się w czernickim zameczku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz. Dziękujemy Wam, Wolontariusze, za nieocenioną pomoc. Jesteście wielcy.
Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Spichlerz” zaangażowało się w „Szlachetną paczkę”. Tym razem pomogliśmy samotnej pani Marii, której los nie oszczędził. Społeczność, jak zwykle, odpowiedziała na nasz apel i dzięki zamkowej zbiórce, mogliśmy spełnić marzenia pani Marii. Takie działania są bezcenne. Wiemy, że warto pomagać. Dziękujemy za pomoc.
W przyszłym roku przypadnie setna rocznica urodzin księdza Jana Kapołki. Podczas „Slajdowiska”, które odbyło się 2 listopada, znowu mieliśmy okazję obejrzeć zdjęcia, zrobione przez księdza Jana w trakcie posługi w naszej parafii. Była to również okazja do wspomnień. Pragniemy uczcić setną rocznicę urodzin księdza Kapołki w wyjątkowy sposób. Przygotowania rozpoczniemy już od stycznia. Będzie to szereg działań, do których już teraz Was zachęcamy. Pierwszą okazją będzie wieczór wspomnieniowy, który odbędzie się 16 stycznia o godz. 18:00 w Kawiarni Rothówka. Tradycyjne spotkanie przy kawie będzie okazją do podzielenia się wspomnieniami i anegdotami o księdzu Janie. Zachęcamy do dzielenia się informacjami na jego temat. Może ktoś z Was posiada jakieś pamiątki po księdzu Kapołce? Będziemy wdzięczni, jeśli chciałby się nimi podzielić podczas spotkania.

Jednocześnie informujemy, że w każdym następnym numerze „Znaku Pokoju” będziemy publikować 4 slajdy księdza Kapołki. Jeśli ktoś się na nich rozpozna – zapraszamy do kontaktu.

Pracownicy Ośrodka Kultury oraz członkowie Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz”
życzą wesołych, zdrowych, pogodnych i bardzo rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
 

 

 

 

Do spisu treści
 


NekrologiŚp.   Alojzy PYTLIK   (ur. 28.06.1929 / zm. 30.11.2018)

Wyrazy współczucia składamy: synowi Stefanowi z żoną Kari, wnukom: Laurze z mężem Thomasem, Arnoldowi z żoną Kariną; prawnukom Leonii i MarselowiŚp.   Berta JAKUBCZYK   (ur. 29.10.1925 / zm. 12.12.2018)

W imieniu Zmarłej podziękowanie dla: najbliższej rodziny oraz dyrekcji, opiekunów i pracowników DPS „Złota Jesień” w Raciborzu

 

do spisu treści