RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  210/2019  /  marzec

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Góra kuszenia

- Refleksja na Wielki Post
- W Palmowa Niedzielę  /wiersz/
- Na Wielki Post
- Przedszkolaki z „Bajkowego Wzgórza” ratują dzieci na świecie
- Program rekolekcji wielkopostnych
- Pod krzyżem  /wiersz/
- Ferie w Szkole Podstawowej
- Impreza środowiskowa dla mieszkańców
- Nekrologi


 

Góra kuszenia

Obrzędem posypania głowy popiołem rozpoczęliśmy w liturgii Kościoła czas Wielkiego Postu. Usłyszeliśmy wtedy słowa Chrystusa wzywającego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Niejeden raz słyszeliśmy już te słowa. Wracają co roku w pierwszą niedzielę Adwentu oraz na progu Wielkiego Postu. Nawracanie jest procesem ciągłym i nie możemy powiedzieć, że skoro wiele razy już podejmowaliśmy taką próbę, tym razem nas to nie dotyczy. Nawrócenie rozumieć trzeba jako nieustanną walkę z grzechem i skłonnościami do złego, jako ciągłe wracanie do źródła łaski, do samego Chrystusa. Biblia uczy, że „diabeł, przeciwnik wasz, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.” I dodaje: „Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1P 5,8-9).

Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza) odnotowują scenę kuszenia Chrystusa. „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel…” (Mt 4,1-3). Wydaje się, że szatan przypuścił atak w chwili największego fizycznego zmęczenia Jezusa, kiedy Ten przepościł czterdzieści dni, znosząc ekstremalne warunki pustyni. Patrząc jednak na to wydarzenie z perspektywy nauki Chrystusowej, trzeba zauważyć, że szatan wybrał ten właśnie moment, aby przerwać czas modlitwy i czas postu. W rozmowie z apostołami, którzy nie potrafili uwolnić osoby opętanej, Jezus wyraźnie wskazuje, że „ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17,21). Chrystus przygotowywał się do swojej misji poprzez czterdziestodniowy post na pustyni i nieustanną modlitwę. Mimo pełnego zjednoczenia z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym poprzez swoją Boską naturę wykorzystywał każdą okazję , aby również Jego ludzka natura została uświęcona Boską obecnością.

Tradycja chrześcijańska umiejscowiła to wydarzenie na Pustyni Judzkiej, niedaleko Jerycha, najstarszego miasta świata, na górze, którą dziś nazywa się Jebel Qarantal. W ortodoksyjnym greckim monastyrze czczony jest kamień, przy którym Jezus modlił się, a potem odpierał ataki szatana.

Przypatrzmy się i rozważmy, jakie pokusy podsuwa szatan Jezusowi. Pierwsze kuszenie dotyczy przerwania postu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. W drugim kuszeniu żąda dowodu na Boże Synostwo oraz władzę, jaką z tej racji Jezus posiada: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. W ostatnim akcie kuszenia wabi Jezusa bogactwem i władzą doczesną: „Pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”

Jeżeli szatan nie cofnął się przed kuszeniem samego Syna Bożego, to w jakim niebezpieczeństwie jest człowiek stale narażony na ataki złego. Metoda szatana jest ciągle taka sama: odrzuć modlitwę, zaprzestań umartwień, oddaj mi (szatanowi) pokłon, a zdobędziesz władzę i bogactwo. Żądza władzy, niepohamowane pragnienie posiadania coraz więcej i więcej, zaślepia ludzi na krzywdę wyrządzaną innym, byle tylko piąć się coraz wyżej w hierarchii wielkich tego świata. W takim świecie nie ma miejsca na Boga, bo przecież trzeba by uznać Jego wyższość, a samemu schylić czoło. Szatan podpowiada: sam jesteś najważniejszy, tobie wszystko się należy, sam decyduj, co jest dobre a co złe. Nawet jeśli coś jest złe, nie przejmuj się żadnymi konsekwencjami. Tu, na ziemi bogactwem i władzą wszystko załatwisz, a wiecznością się nie przejmuj. Nawet o niej nie myśl!

Wymowne jest zakończenie sceny kuszenia. Jezus mu odrzekł: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Kiedy stoimy na początku okresu Wielkiego Postu, Kościół zachęca nas do podjęcia umartwienia cielesnego poprzez posty i wyrzeczenia, podejmowane jako wynagrodzenie za grzechy. Kościół zaprasza nas do jednoczenia się z Chrystusem na drodze Jego Krzyża, do rozważania Męki Pańskiej w Gorzkich Żalach. Będziemy przeżywali czas rekolekcji wielkopostnych. Jeśli zdobędziemy się na te drobne formy umartwienia, jeśli znajdziemy czas na modlitwę, nabożeństwo pasyjne i udział w rekolekcjach, z pewnością łatwiej będzie nam wytrwać w postawie wierności Bogu, a razem z Chrystusem odpowiadać szatanowi: „Idź precz, szatanie!” z mojego życia.

ks. Eugeniusz

Do spisu treści
 


 

Refleksja na Wielki Post

Na początku Wielkiego Postu słuchać będziemy Ewangelii, która poucza o szczególnej ważności trzech dziedzin naszej aktywności religijnej, tzn. modlitwy, postu i jałmużny. Podjęcie postu w znaczeniu religijnym wymaga mocnej motywacji i uzasadnienia. Modne są posty pogańskie, podejmowane wyłącznie w celu zachowania linii. Są ludzie, którzy ze względu na Boga nie podjęliby nawet ułamka tych wyrzeczeń, jakie podejmują w celu uzyskania zgrabnej sylwetki.

Jest jednak i wielu takich ludzi, którzy przez podjęcie postu wyrażają przekonanie, iż wzmacniają nim swoje modlitwy. Modlitwa błagalna lub przebłagalna staje się wtedy jakby mocniejsza przed Bogiem, prawdziwsza, pełniejsza – kiedy włączymy do niej nasz post. To właśnie dlatego, gdy ogłaszane były modlitwy błagalne z powodu zagrożenia ze strony wrogów albo jakiejś klęski żywiołowej – ogłaszano zarazem i post.

W zasadzie jakość i moc naszej modlitwy podoba się Bogu, gdy płynie z miłości naszego serca a nie z twardego serca. Już prorocy przestrzegali przed modlitwą i postem, którym nie towarzyszyło naprawienie popełnionych niesprawiedliwości oraz miłosierdzie dla ubogich. Dlatego pouczali, że modlitwa potrzebuje dwóch skrzydeł, żeby unieść się do nieba, że nie wystarczy jej skrzydło postu. Drugim skrzydłem potrzebnym naszej modlitwie jest miłosierdzie wobec potrzebujących naszej pomocy.

Pamiętajmy więc, że nasza modlitwa powinna płynąć z nawróconego serca, że nasz post od pokarmów powinien być poparty postem znacznie ważniejszym – postem od grzechów i że nasza miłość Boga powinna owocować dobrocią dla biednych. Wspaniale tę myśl ujął prorok Izajasz, posłużmy się jego słowami: „Oto post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozerwać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać! Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od bliźnich” (Iz 58,6-7). „Wtedy twe światło wzejdzie jak zorza”. Wtedy, kiedy będziesz się modlił, Pan Bóg od razu ci odpowie: „Oto jestem”.

Wielki Post jest okresem szczególnego wezwania do pojednania z Bogiem. Dążąc do niego, powinniśmy badać samych siebie, czy nie ma w nas jakichś wyobrażeń o dobru, które jednak nie jest zgodne z wolą Boga i idzie w poprzek Bożych Przykazań.

Ks. Ryszard

Do spisu treści
 


 

W Palmowa Niedzielę  /wiersz/

Rozdygotał się dzwonek kościelny,
hen w wysokiej kołysze się wieży.
Słońce złoci poranek niedzielny,
płynie polem wiatr ciepły i świeży...
 

  Idą drogą gromady, gromadki,
Starzy, młodzi, chłopcy, dziewczęta.
Pogadują sąsiedzi, sąsiadki,
Przystrojeni starannie od święta.
 
Każdy trzyma gałązkę wierzbową,
bibułkami jaskrawie upstrzoną.
Idą miedzą i drogą wioskową,
drogą piaskiem i słońcem złoconą.
 
  Niebo czystym błękitem połyska...
Tak rozgłośnie dzwon bije w kościele!...
Aż się czegoś radują ludziska
w tę wiosenną Palmową Niedzielę.

Alina Kwiecińska

Do spisu treści
 


 

Na Wielki Post

  „Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący uprzejme pozdrowienia.
Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, jeden z tysiąca.
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj.”


Wielki Post. Czas roku liturgicznego szczególnie sprzyjający „terapii”, zwłaszcza tej duchowej. 40 dni, które powinny być wypełnione refleksją, zastanowieniem nad samym sobą, a przede wszystkim powinny być dniami głębokiej pokuty i zadośćuczynienia. Podczas kolejnych dni będziemy słuchać w Kościele czytań, które często dotyczą uzdrowień, dokonywanych przez Jezusa na szlaku jego ewangelicznej misji, z pewnością skłaniających do głębokich przemyśleń. A rozważania na ich temat pogłębią nasze uczestnictwo w liturgii. Przytoczony przeze mnie fragment Pisma nie jest odczytywany podczas okresu Wielkiego Postu, lecz wydaje mi się, że można i za jego pomocą nawiązać do istoty tego czasu i ukazać, że sprzyja on zrywaniu fałszywych masek, szczególnie z nas samych.

Wielki Post powinien być dla nas przede wszystkim czasem, w którym spojrzymy w głąb siebie, dostrzeżemy to, czego na co dzień nie widać, lub czego nie chcemy widzieć. Przytoczony powyżej fragment traktuje bezpośrednio o przyjaźni. Słownik języka polskiego podaje taką jej definicję: «bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu; też: życzliwość, serdeczność okazywana komuś». Pozwolę sobie dokonać pewnej parafrazy tej definicji i przestawić ją w nieco innej formie, a mianowicie jako bliskie, serdeczne stosunki z samym sobą, oparte na życzliwości, zaufaniu i akceptacji siebie.

Okres Wielkiego Postu powinien być wielką terapią każdego z osobna. I nie ma nic niewłaściwego w łączeniu zagadnień psychologicznych z okresem Wielkiego Postu. Przeczytany ostatnio przeze mnie artykuł zawierał myśl, że psycholodzy podają modlitwę jako jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem. Właśnie modlitwa powinna być dla wierzących centrum terapii wielkopostnej, nie tylko po, to by uniknąć stresu, ale po to, by wejść najgłębiej w zbawczy plan Chrystusa.

Podczas Gorzkich Żali śpiewać będziemy: „Upał serca swego chłodzę, * Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.” Chciałbym, żeby fragment tego śpiewu był przesłaniem, które do Państwa kieruję, ponieważ, żeby przeżyć dobrze Wielki Post, trzeba go przeżyć w jedności z tym, co miało miejsce w drodze na Krzyż i na nim samym. „Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie”. Życzę Państwu, by podczas tego okresu liturgicznego, ta próba w Państwa sercu nastąpiła.

Mateusz

Do spisu treści
 


 

Przedszkolaki z „Bajkowego Wzgórza” ratują dzieci na świecie

Czernickie przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Wychowankowie z naszej placówki wraz z rodzicami przygotowywali szmaciane laleczki, będące symbolem pomocy dla potrzebujących dzieci z całego świata. „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji dzieci wraz z rodzicami projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich ma nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy w przedszkolu odbyła się ich wystawa. Na ten dzień dzieci zaprosiły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF. Ze sprzedaży laleczek udało się uzbierać kwotę 660 zł, pieniądze zostały wpłacone na konto UNICEF-u. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Akcja ta uświadamia również, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne, a dodatkowo pozwala na zebranie środków koniecznych do ratowania życia najbardziej potrzebujących dzieci.

 
 
 
 

Zachęcamy do głosowania na najoryginalniejszą laleczkę z naszego przedszkola. Link do konta FB, gdzie będzie można od 11 marca oddać głos, zostanie podany na stronie przedszkola.

koordynator akcji Agnieszka Kukuczka

Do spisu treści
 


 

Program rekolekcji wielkopostnych

w dniach od 6 do 10 kwietnia 2019 r.

rekolekcje prowadzi ks. dr Andrzej Paś

„PIEKŁO – CZYŚCIEC - NIEBO”

 SOBOTA 06.04.2019
Inauguracja rekolekcji - Veni Creator i nauka ogólna

17.00  Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

 NIEDZIELA 07.04.2019
Inauguracja rekolekcji - Veni Creator i nauka ogólna

Msze św. o 7.30; 10.30, 16.00.   O 15.30 Gorzkie Żale

17.00       Nauka stanowa dla
MŁODZIEŻY

 PONIEDZIAŁEK 08.04.2019
  7.30       Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
  8.00       Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
10.00       Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci klas 4-5-6
11.00       Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci klas 1-2-3
17.30       Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00       Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
19.00       Nauka stanowa dla
KOBIET

 WTOREK 09.04.2019
  7.30       Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
  8.00       Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
10.00       Rekolekcyjne spotkanie ze spowiedzią dla dzieci klas 4-5-6
11.00       Rekolekcyjne spotkanie ze spowiedzią dla dzieci klas 1-2-3
17.30       Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00       Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
19.00       Nauka stanowa dla
MĘŻCZYZN

 ŚRODA 10.04.2019
  7.30      Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
  8.00       Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji
10.00       Msza z udziałem chorych i starszych parafian oraz wdów i wdowców
11.30       Msza św. dla dzieci
12.30       Odwiedziny chorych i starszych parafian
17.30       Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00       Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji
 

ŚRODA   JEST   DNIEM   ZAKOŃCZENIA   REKOLEKCJI
1. Błogosławieństwo z odpustem zupełnym
2. Kolekta rekolekcyjna na wszystkich Mszach św.

S P O W I E D Ź    Ś W.
Każdego dnia pół godziny przed każdą Mszą św.
(w czasie nauk nie spowiadamy)

Do spisu treści
 


 

Pod krzyżem  /wiersz/

Któryś za nas cierpiał
najstraszniejsze rany,
przebacz nasze winy
Jezu miłowany.
 

Bo to nasze ręce
gwoździami Cię raniły,
nasze grzeszne dłonie
cierniem Cię stroiły.
 
Pode krzyżem stojąca
Matka Boleściwa
patrzy w głuchej męce,
że Syn dogorywa.
 
Lecz z krzyża padają
przebaczenia słowa,
chyli się ku grzesznym
w cierń spowita głowa
 
Jezu Miłosierny,
przez Krew Twą i Rany,
przebacz- któryś za nas
był ukrzyżowany.

Barbara Stefania Kossuth

Do spisu treści
 


 

Ferie w Szkole Podstawowej
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta oczekiwana chwila odpoczynku od nauki nie zamieniła się w nudę i bezczynność. O tym właśnie pomyśleli organizatorzy półkolonii zimowych, które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek i płeć każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie i w miły oraz atrakcyjny sposób spędzić czas. A chętnych nie brakowało. Każdego dnia uczestnicy mieli zapewnione drugie śniadanie wraz z napojem i słodkim deserem.

Wśród wielu atrakcji dzieci miały możliwość korzystania z basenu, lodowiska, wrotowiska oraz uczestniczyły w projekcji filmu "Mały Gangster”. Dużo emocji i radości dostarczyło dzieciom spotkanie z garncarzem, który opowiedział o swojej pracy, jak również zaprezentował sprzęt, towarzyszący mu przy wykonywaniu pracy.

Zarówno dzieci jak i rodzice wyrażali zadowolenie z tej formy wypoczynku i stwierdzili, iż zaspokoiła ona oczekiwania osób, biorących w niej udział. Zajęcia cieszyły się bardzo dużą frekwencję, a liczne sugestie i pytania o to, czy w przyszłym roku podobne półkolonie się odbędą, wskazują, iż połączenie wakacyjnego wypoczynku z innymi niż na co dzień formami edukacji jest dobrym pomysłem. Można go z powodzeniem kontynuować w następnych latach.

 
 

Beata Wawoczny –Kloc

Do spisu treści
 


 

Impreza środowiskowa dla mieszkańców
„Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom”

8 lutego 2019 r. miało miejsce w naszej szkole ważne wydarzenie. Była to impreza przygotowana dla środowiska naszej miejscowości i zaproszonych gości. Myślą przewodnią wydarzenia były słowa: „Jeśli masz korzenie, to na pewno coś z Ciebie wyrośnie”. Uczniowie wraz z nauczycielami postarali się, by pokazać, że są głęboko zakorzenieni w śląskiej tradycji. W tym celu przygotowali program artystyczny oraz wystawy i zajęcia interaktywne dla gości.

W hali sportowo- widowiskowej można było podziwiać występy małych artystów. Widzowie zobaczyli dwa przedstawienia, wykonane przez szkolne koła teatralne. Jedno z przedstawień nosiło tytuł „Królewna Anuszka” i jego tematem była zmieniona nieco wersja znanej baśni o Królewnie Śnieżce. Wystąpili czwartoklasiści. Drugie przedstawienie przygotowało kółko teatralne złożone z uczniów klasy szóstej i piątej i pokazało ono spektakl pt. „Historia Tolka Banana z Czernicy”. Wzruszająca przygoda młodego wędrowca sprowadziła go z powrotem do rodzinnej wsi, bo „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

Oprócz przedstawień można było posłuchać pięknych, śląskich piosenek w wykonaniu koła wokalnego. Widzowie przypomnieli sobie, jak wzruszająco brzmi „Karolinka”, a także posłuchali uzdolnionych wokalistów w pieśniach „Gdybym to ja miała” i „Czyś ty nie wiedziała”. Podczas występów nie mogło zabraknąć także tańców. Kółko taneczne złożone z uczniów klasy II a pokazało trzy tańce: „Mietlarz”, „Poszło dziewczę po ziele” i „Trojak”. Prezentowali się pięknie i już widać, że zapowiadają się talenty do kolejnych edycji „Tańca z gwiazdami”. To nie były jedyne tańce tego wieczoru. Nowoczesne aranżacje z tradycyjnymi rekwizytami kuchennymi pokazały dziewczyny z klasy Vb, które zatańczyły z wałkami, romplami i rogolkami. Ostatnim punktem programu był występ naszej utalentowanej szóstoklasistki, dziewczyny z gumy - Mileny Pasierbskiej, która wykonała nowoczesny układ baletowy i zachwyciła wszystkich swoimi umiejętnościami i gracją.

Po skończonym programie artystycznym można było oddać się rozrywce. Przygotowano kilka sal, w których starsi goście mogli odświeżyć sobie pamięć i przypomnieć, jak to dawniej bywało, a młodsi mieli zafundowaną podróż w czasie. Wszyscy obejrzeli: jak się grało w kapsle, skakało w gumę, pisało na drewnianych tabliczkach, jaka była moda śląska na „kożdy dziyń” i od święta, jak się kulalo kluski i kroiło makaron, jak wyglądała robota na grubie, jak brusiło się sierp i podbijało zelówki butów. Była także możliwość „porzykanio” po śląsku i wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce. Jednak największą atrakcją był odpust! Choć to nie była właściwa pora roku, to rodzice z dziećmi zostawili mnóstwo pieniędzy przy budach i wacie cukrowej :-) Było kolorowo, słodko i wesoło!

Impreza bardzo się udała. Po zwiedzeniu wystaw i wzięciu udziału w niektórych atrakcjach goście mogli zrobić zakupy na stoiskach ze śląskimi maszkietami. Były smaczne ciasta, ale i konkrety: żurek śląski i chleb z fetem, kompoty i makaron. Specjały przygotowali i sprzedawali rodzice naszych uczniów, za co im bardzo dziękujemy! Można było rozgościć się w szkolnej kawiarence i miło pogawędzić o tym, co się w tym dniu ciekawego zobaczyło w czernickiej szkole :-) Bo kolejna impreza środowiskowa dopiero za rok

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Tkocz

Do spisu treści
 


NekrologiŚp.   Marian BOBRZYK   (ur. 10.02.1959 / zm. 17.02.2019)

Wyrazy współczucia składamy: siostrze Anieli z mężem Alojzym, siostrze Teresie; siostrzeńcom: Cecylii z mężem Arkadiuszem, Sewerynowi z żoną Agnieszką, Krzysztofowi Nawratowi z żoną Adrianną, Annie i Robertowi Paszylkom, Lucynie Nawrat i Arkadiuszowi Szarkowi; wspierającym zmarłego Mariana: Irenie i Piotrowi Blindom, Bernadecie i Romanowi Mojżeszom

 Śp.   Łucja MATUŁA   (ur. 26.10.1925 / zm. 27.01.2019)

Wyrazy współczucia składamy: córce Danucie, córce Janinie, wnukom Zbigniewowi, Marcinowi, Marzenie, prawnukom

 Śp.   Helena MUSIOŁ   (ur. 18.08.1934 / zm. 01.03.2019)

Wyrazy współczucia składamy: mężowi Emanuelowi, córce Grażynie z mężem Józefem, wnukom: Patrycji i Aleksandrowi; rodzinie zmarłej siostry Gertrudy
 

 

do spisu treści