RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  215/2019  /  październik

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Święta Jadwiga - patronka Śląska

- Wizytacja kanoniczna
- Z uśmiechem do Uśmiechniętej
- Dożynki Wojewódzkie
- Posadzenie Dębu Niepodległości
- Spotkania przy grocie Matki Bożej
- Moc podziękowań za wysiłek w przystrojeniu sołectwa Czernica na dożynki
- Biblioteka w nowej odsłonie
- Ksiądz to też nauczyciel
- Nekrologi


 

Święta Jadwiga - patronka Śląska

Miesiąc październik obfituje w wielu świętych i błogosławionych. Wśród nich ważne miejsce zajmuje święta Jadwiga.

Pochodziła z hrabiowskiego rodu, z Bawarii. Święta miała liczne rodzeństwo, 8 braci i sióstr. Jako dziewczyna została oddana na wychowanie i naukę do szkoły klasztornej sióstr benedyktynek w Kitzingen nad Menem. Program szkolny obejmował m.in. naukę Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła, żywotów świętych, języka łacińskiego, ale również muzyki, haftu czy pielęgnowania chorych.

Jadwiga została żoną śląskiego księcia, Henryka Brodatego. Stanowili wzorowe, szczęśliwe małżeństwo, choć i cierpienie było udziałem ich życia: troje dzieci pary książęcej zmarło przedwcześnie, mianowicie Bolesław, Agnieszka i Zofia. Przy życiu pozostali jedynie Gertruda i Henryk. Jadwiga, choć Niemka z pochodzenia, zachowywała wszystkie zwyczaje polskie. Nauczyła się języka polskiego i nim się posługiwała. Dwór księżnej wyróżniał się karnością i dobrymi obyczajami, dbała o dobór w nim osób. Jadwiga i Henryk znani byli ze swojej pobożności i działalności na rzecz kościoła. Święta wyposażyła kościół w szaty liturgiczne, haftowane jej ręką, jak i w wiele przedmiotów liturgicznych o wielkiej wartości artystycznej, przedstawiających sceny z Pisma Świętego i postaci świętych. Doceniała posługę charytatywną wobec ubogich i chorych. Przewodniczyła sądom, obniżała świadczenia na rzecz dworu, darowała różne grzywny karne albo je zaniżała, a w razie klęsk nakazywała rozdawać zmagazynowane ziarno, mięso itp. Zorganizowała również szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało utrzymanie ok. 13 chorych i kalek. Miała zwyczaj objeżdżać swoje posiadłości, a wtedy nawiedzała chorych i wspierała ubogich. Wraz ze swoim mężem ufundowała kilka kościołów oraz klasztorów. Do najznakomitszych fundacji należało opactwo cysterek w Trzebnicy. Opactwo rozwijało się prężnie, bo w krótkim czasie liczyło 120 zakonnic, zajmujących się różnymi posługami wobec biednych, opuszczonych i podróżnych. Ponadto Jadwiga wspomagała finansowo ubogich chłopców, którzy kształcili się w szkole katedralnej we Wrocławiu, łagodziła dolę więźniów, posyłając im żywność, odzież i świece. Bywało nieraz tak, że zamieniała im karę śmierci, czy wieloletniego więzienia na prace przy budowie świątyń czy klasztorów. Mąż na to chętnie przystawał. Nigdy nie narzucała mu swojej woli, lecz ostateczną decyzję jemu polecała. Dlatego to jego podpis figuruje na dokumentach fundacji.

Święta Jadwiga dbała również o swój poziom intelektualny. Świadczą o tym kodeksy, jakie po niej zostały: Psałterz Trzebnicki i Modlitewnik z inicjałami scen z Pisma Świętego, których jest blisko 150. Rozwój własnej religijności pozwalał jej z pokorą znosić cierpienia, których doświadczała. Niewątpliwie takim była śmierć syna, Henryka Pobożnego, który zginął pod Legnicą w 1241. Było to szóste dziecko, które zabrała jej śmierć. W związku z tym wydarzeniem zanotowano słowa, wypowiedziane przez Jadwigę, świadczące najlepiej o jej pobożności i pokorze: „Boże dziękuję Ci za takiego syna”. Święta Jadwiga choć z pochodzenia Niemka, umiała stanąć po stronie polskiej racji stanu – w klasztorze trzebnickim szerzyła kult św. Stanisława Biskupa. Po śmierci męża (1238), oddała rządy synowi, żonie Henryka Pobożnego, a sama zniknęła w klasztorze trzebnickim. Tam też złożyła śluby zakonne na ręce swojej córki przełożonej klasztoru, poddając się pod jej kierownictwo. Przeżyła 60 lat.

Zaraz po śmierci zaczęto pielgrzymować do jej grobu, gdyż była powszechnie uważana za świętą. Do chwały świętych wyniósł Jadwigę papież Klemens IV w Witerbo, w kościele dominikanów 26 marca 1267 roku. Na pamiątkę umieszczono w tymże kościele tablicę z napisem: „W świątyni tej, Jadwiga, księżna polska, została uroczyście przyjęta w poczet Świętych”. Kult świętej Jadwigi był w Polsce zawsze bardzo żywy. Wystawiono ku jej czci 122 kościoły. A imię Jadwiga należy do najczęściej spotykanych. Ikonografia przedstawia świętą Jadwigę z figurą Matki Bożej w jednej ręce a z kościołem w ręce drugiej. Postać świętej związana jest również z parafią w Czernicy.

W ołtarzu naszego kościoła artysta Konarzewski wyrzeźbił figurę świętej Jadwigi.

ks. Ryszard

Do spisu treści
 


 

Wizytacja kanoniczna

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniach: 20 oraz 22 września 2019 roku odbywała się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, w ramach której gościliśmy ks. Biskupa Adama Wodarczyka.

W pierwszym dniu wizytacji spotkanie biskupa z parafianami rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, Koronki do Miłosierdzia Bożego, poprowadzonej przez członków Domowego Kościoła, oraz odmówienia Litanii do Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Biskup, w słowach skierowanych do zgromadzonych parafian, podkreślił znaczenie tych modlitw (Koronki i Różańca). Zwrócił się do obecnych przedstawicieli grup parafialnych (Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Domowego Kościoła, Zespołu Charytatywnego), dziękując za ich dość liczną obecność pomimo wczesnej pory. Zainicjował odmówienie dziesiątki Różańca. Na zakończenie zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia.

O godz. 17 rozpoczęła się uroczysta Msza św. połączona z sakramentem bierzmowania, odprawiana przez ks. Biskupa i koncelebrowana przez ks. dziekana Andrzeja Pyrsza i proboszcza ks. Eugeniusza Twardocha. Do sakramentu bierzmowania przystąpiły z naszej parafii 33 osoby: 18 dziewcząt i 15 chłopców. Homilia, wygłoszona przez ks. Biskupa Wodarczyka, skierowana była bezpośrednio do młodych, przyjmujących bierzmowanie. W prostych, przekonujących słowach przypominała im, że przyjęty przez nich sakrament, będący dopełnieniem chrztu, to świadomie dokonywany wybór, by w życiu kroczyć drogą wiary. A na tę drogę, dzięki przyjęciu sakramentu bierzmowania, wyposażeni zostali w potrzebne dary - dary Ducha Świętego.

Po Mszy ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną. Rozmowa, mająca na celu poznanie osób związanych z życiem parafii poprzez członkowstwo w Radzie, po części dotyczyła podstawowych informacji o życiu osobistym czy zawodowym, ale przede wszystkim skupiona była na działalności grup formacyjnych i modlitewnych, istniejących w naszej parafii - Rycerstwa Niepokalanej (do którego Ks. Biskup również należy), Domowego Kościoła, Żywego Różańca - oraz możliwości zachęcenia parafian do poszerzenia ich grona i aktywniejszego w nich udziału. Ks. Biskup zainteresowany był wszystkimi przejawami zaangażowania wiernych w życie parafii.

W niedzielę 22.09 w drugim dniu wizytacji ks. Biskup głosił homilię podczas Mszy św. Nawiązując do Ewangelii wg św. Łukasza, mówił o znaczeniu czynienia dobra, wrażliwości na los innych i kierowaniu się w życiu uczynkami miłosierdzia jako sposobami wypełniania przykazania miłości bliźniego przez człowieka wierzącego. Na koniec odniósł się także do wartości, jaką jest wspólnota parafialna. Zachęcał wszystkich (w tym także starszych i chorych, niemogących uczestniczyć w liturgii bezpośrednio w kościele) by czuli się w niej potrzebni, dbali wspólnie o wychowanie młodszych pokoleń poprzez dawanie przykładu żywej wiary. Te wartości ks. Biskup dostrzegł w naszej parafii i prosił o ich kontynuowanie. Po sumie udzielił błogosławieństwa dzieciom.

W trakcie wizytacji Ks. Biskup Adam Wodarczyk w życzliwych słowach odnosił się do posługi ks. proboszcza i ks. Ryszarda, a zgromadzonych na nabożeństwach i Mszach św. parafian pokrzepił w wierze.

Do spisu treści
 


 

Z uśmiechem do Uśmiechniętej

Tradycyjnie w drugą niedzielę września odbyła się piesza pielgrzymka do Pszowa. W tym roku wyjątkowo pogoda nie sprzyjała pieszym wędrówkom. Było pochmurno, chłodno i deszczowo. Pomimo złych warunków grupa 38 naszych parafian, pobłogosławiona przez ks. Ryszarda, wyruszyła do Matki Boskiej Uśmiechniętej. W Rydułtowach dołączyli do nas pielgrzymi z parafii na Orłowcu. Od tego momentu obydwu grupom przewodniczył proboszcz z Orłowca ks. Piotr Makosz. I tak wspólnie, zajęci modlitwą i śpiewami, dotarliśmy do pszowskiej Bazyliki. Po pozdrowieniu Matki Bożej zajęliśmy miejsca w kalwaryjskim parku, by tam wysłuchać mszy świętej. Z powodu złej pogody uroczysta suma celebrowana była wewnątrz kościoła. Mszy przewodniczył biskup Marek Szkudło, natomiast homilię wygłosił ks. Marek Panek, rektor seminarium.
Do zobaczenia za rok!

J. Appel

 

     

Do spisu treści
 


 

Dożynki Wojewódzkie

Dożynki - czyli Święto Plonów – to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Święto Plonów jest zazwyczaj okazją do promocji zarówno materialnych jak i kulturalnych osiągnięć rolników. Efekty ich pracy stanowią ważny element gospodarczego wizerunku województwa śląskiego. To dzień, w którym rolnicy, ale również inni członkowie lokalnej społeczności, mogą zaprezentować owoce swojej pracy nie tylko mieszkańcom gminy, ale przede wszystkim mieszkańcom okolicznych miast. Mimo, iż coraz mniej jest w Gminie Gaszowice rolników utrzymujących się wyłącznie z pracy na roli, to nadal dożynki są wielkim wydarzeniem, a bycie starostą dożynek zaszczytem. Pod przewodnictwem sołtysów, rad sołeckich oraz kół gospodyń wiejskich lokalna społeczność pomaga w przygotowaniach do uroczystości dożynkowej. Przystrajają kościół i posesje w obrębie korowodu dożynkowego, przede wszystkim wykorzystując własne wyhodowane warzywa i owoce oraz wszelkie płody ze swojego kawałka ziemi.

W tym roku Gmina Gaszowice miała zaszczyt organizować XX Dożynki Województwa Śląskiego, które 25 sierpnia odbyły się w Łukowie Śląskim. Dożynki były współorganizowane z Województwem Śląskim i Powiatem Rybnickim. Honorowy patronat pełniło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Dożynkach brali udział goście z całego Województwa Śląskiego, eurodeputowani, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych w tym marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przedstawiciele parlamentu RP w osobach: Michała Wosia – Ministra ds. pomocy humanitarnej, Adama Gawędy – sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz pełnomocnika Rządu RP ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Mszę świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy odprawił metropolita katowicki Wiktor Skworc w towarzystwie dziekana ks. Andrzeja Pyrsza oraz proboszczów parafii Czernica i Gaszowice. W homilii metropolita katowicki podkreślił, że „człowiek nie jest samowystarczalny”. Zachęcał również do dalekowzroczności w rolniczej eksploatacji ziemi oraz do sprawiedliwości wobec naszego wspólnego domu – ziemi. „Człowiek (…) aby żyć musi ciągle brać, korzystać z dóbr stworzonych i z pracy innych” – zauważył metropolita katowicki podczas Eucharystii. Podkreślił równocześnie, że przeżywana „uroczystość przypomina, jak wiele jest ofiarowanego nam dobra, wobec którego należy się wdzięczność Bogu i ludziom”. Odnosząc się do słów encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, abp Skworc pytał o to, co człowiek czyni z dziełem stworzenia. Wskazał, że pytanie to jest szczególnie aktualne: „kiedy stajemy bezsilni wobec żywiołów, wobec mocy przyrody i jakby wobec gniewu ziemi za to, iż człowiek coraz bardziej czy brutalniej zakłóca równowagę świata”. ”Działając w środowisku naturalnym – nie tylko prowadząc działalność rolniczą, winniśmy troszczyć się o ziemię, powietrze i wodę. W Bożej myśli człowiek powinien być stróżem i panem Ziemi, nie poddając jej jednak bezwzględnej eksploatacji”.

Tradycyjnie po Eucharystii barwny korowód dożynkowy przejechał ulicą Wolności na teren rekreacyjno-sportowego ośrodka w Łukowie Śląskim, gdzie miało miejsce przekazanie przez starostów dożynek, Państwa Salichów, oraz przedstawicielkę Kół Gospodyń Wiejskich dożynkowych chlebów.

Podczas dożynek wojewódzkich wręczone zostały również odznaki dla „Zasłużonych dla Rolnictwa”, które otrzymali: Roman Brząkalik, Eugeniusz Pyszny i Marian Krzysztoforski, oraz odznaki za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które odebrali; Pan Adam Wawoczny – Prezes Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska oraz Pani Agnieszka Pytlik – radna Gminy Gaszowice oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz. Uroczystości dożynkowe przeplatane były występem lokalnego zespołu „Szczyrbicko Czelodka”.

W czasie uroczystości można było podziwiać piękne korony przygotowane przez panie z KGW z powiatu rybnickiego. W konkursie na najlepszą koronę wygrała korona wykonana przez KGW Piece. Można było również podziwiać pięknie przystrojone wozy z różnymi scenkami tematycznymi, a także odwiedzić wiele stanowisk wystawionych przez lokalne stowarzyszenia oraz instytucje. W części artystycznej wystąpił Krzysztof Respondek, który rozbawił publiczność śląską godkom i piosenkami oraz lokalny zespół TABU, a gwiazdą wieczoru był zespół ZAKOPOWER.

XX Dożynki Województwa Śląskiego były nie tylko świętem dla naszej małej społeczności ale również promocją Gminy Gaszowice. Na podstawie komentarzy i opinii zasłyszanych z ust zaproszonych gości - i to nierzadko osób, które nawet nie wiedziały, gdzie ta „mała gmina” jest położona - można przypuszczać, że nam się owa promocja udała. A to głównie za sprawą ludzi, którzy czynnie brali udział w pracach przy organizacji tych dożynek. Podziękowania należą się wszystkim Sołtysom z radami sołeckimi za pomoc w przystrojeniu naszych ulic, Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Gaszowice za wspaniałą współpracę, wszystkim mieszkańcom Czernicy i Łukowa za pięknie przyozdobione ulice i posesje, a zwłaszcza tym, którzy wiele godzin, a nierzadko dni spędzili na przystrajaniu miejsc, w których odbywały się główne ceremonie dożynkowe.

15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Województwo Śląskie reprezentowane było przez przedstawicieli Gminy Gaszowice. Do Spały ze swą koroną pojechały panie z KGW w Piecach w towarzystwie Wójta Pawła Bugdola oraz Przewodniczącego Rady Krzysztofa Lorka. Towarzyszyła im 5 osobowa rozśpiewana grupa Szczyrbickiej Czelodki.

 
 
 
 
 

w imieniu organizatorów Dożynek Wojewódzkich
Grażyna Pierchała

Do spisu treści
 


 

Posadzenie Dębu Niepodległości

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w ramach uroczystości dożynkowych dokonano posadzenia Dębu Niepodległości, poświęconego w Rzymie przez papieża Franciszka. Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie przyległym do parafii posadził pierwszy z dwudziestu pięciu dębów jubileuszowych, nawiązujących do jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uroczystemu posadzeniu dębu przewodniczyła Barbara Borecka - Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego. Ksiądz proboszcz i ksiądz dziekan udzielili Błogosławieństwa wszystkim pracownikom Śląskiego Oddziału Regionalnego i ich rodzinom.

 
 

Do spisu treści
 


 

Spotkania przy grocie Matki Bożej

22 dnia każdego miesiąca o godzinie 21.00 gromadzimy się przy grocie Matki Bożej na wspólną modlitwę w intencji młodzieży oraz na słuchanie i rozważanie słów św. Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy i Ciebie.
Zorganizuj sobie nieco ponad pół godziny wolnego czasu i przyjdź!

Do spisu treści
 


 

Moc podziękowań za wysiłek w przystrojeniu sołectwa Czernica na dożynki

Składam moc podziękowań wszystkim, którzy podjęli wysiłek i uczestniczyli w przygotowaniach do uroczystości dożynek wojewódzkich, a efektem ich pracy był piękny wystrój naszego sołectwa. I tak wielkie podziękowania należą się: mieszkańcom z ulic Sobieskiego i Wolności za ich przystrojenie, Kołu Gospodyń Wiejskich z Czernicy za przepiękne dekoracje w kościele parafialnym oraz przyozdobienie wjazdu do Ośrodka Kultury Zameczek; Radnym Gminnym z Czernicy oraz Radzie Sołeckiej za udział w tworzeniu wystroju centrum czernickiego; gospodarzowi Łukaszowi Skupniowi za bale słomy; państwu Niemczyńskim z ul. Podleśnej za udostępnienie zabytkowego wozu. Dziękuję także za pomoc członkom SDL Spichlerz i Fotospichlerz, pracownikom OK Zameczek, OSP Czernica, Zespołowi Trojak i Klubowi Emeryta "Barbara" z Czernicy za uatrakcyjnienie korowodu oraz wszystkim mieszkańcom Czernicy, którzy tak licznie wyszli z domów i witali korowód dożynkowy.

Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Sołtys Adam Mróz

Do spisu treści
 


 

Biblioteka w nowej odsłonie

Za nami połowa września i wielkie zmiany w Bibliotece w Czernicy. Rozpoczniemy od przedstawienia zmian dotyczących wystroju - wymienione zostały drzwi wejściowe! Wpuszczają więcej światła do wnętrza biblioteki oraz współgrają z wejściem przedszkolnym. Zmienił się też kolor ścian w przedsionku. Dzięki temu wnętrze stało się bardziej jasne i zachęcające do wejścia. Można się o tych zmianach przekonać, odwiedzając bibliotekę - zapraszamy. Kolejną wielką zmianą są zmiany personalne. Pani Ewa Kowol przeszła do biblioteki w Gaszowicach, a na Jej miejscu są dwie nowe bibliotekarki: Agnieszka i Justyna. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom naszych czytelników.

Na początku września ruszył także projekt dla najmłodszych „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK”.
Projekt ten jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym (3-6 lat), a realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców oraz dzieci do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania. Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat, które przyjdzie do biblioteki, biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę delfinka, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach, wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Najważniejszym elementem wspólnego czytania jest bliskość ukochanej, czytającej osoby. W tak zagonionym i szybkim współczesnym świecie taka bliskość oraz wspólne spędzanie czasu są naszym dzieciom bardzo potrzebne i z pewnością zaowocują zbudowaniem istotnych, trwałych więzi z rodzicami.

Zachęcamy także dorosłych do odwiedzenia biblioteki. Zbiór poszerzył się o 100 egzemplarzy nowości czytelniczych. Obiecujemy, że to jeszcze nie koniec na ten rok. Nadal przyjmujemy dary książkowe od czytelników, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Książki otrzymują nowe życie na półce w bibliotece lub są do odkupienia za symboliczne 2 zł. Pieniądze ze sprzedaży możemy przeznaczyć na zakup nowości lub upominki dla odwiedzających nas małych czytelników.

Godziny pracy biblioteki też uległy zmianie! Oto nowe godziny otwarcia:

  Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

  8.00 -16.00
  8.00 -16.00
10.00 -18.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00

Justyna Niemczyńska
Agnieszka Korbel

Do spisu treści
 


 

Ksiądz to też nauczyciel

  Księże Katecheto!
Rozkrzewiasz wiadomości,
by jaśniało nasze czoło
światłem cnoty i mądrości!
 
  Czymże Ci się wywdzięczymy
za to życie naszej duszy?
Za to tylko Ci życzymy,
że choć czas i skały kruszysz-
uczuć naszych nie odmieni,
nie zgasi cnoty płomieni!
 
Tyle lat u ołtarzy wytrwałeś, Boży sługo,
Niech Cię Bóg siłą darzy i żyć da jeszcze długo
Tyle lat, Jubilacie, trzymasz tu dzielnie straż,
Każdy z nas kocha, zna Cię, boś dobry Pasterz nasz.

Do spisu treści
 


NekrologiŚp.   Danuta MATUŁA   (ur. 23.06.1989 / zm. 27.08.2019)

Wyrazy współczucia składamy: matce Róży, siostrze Ewelinie z mężem Pawłem, siostrze Bożenie z mężem Wojciechem, siostrzeńcom: Łukaszowi, Violi, Pawłowi, Danielowi i EmilceŚp.   Irena CHRÓSZCZ   (ur. 16.08.1954 / zm. 04.09.2019)

Wyrazy współczucia składamy: Markowi, Michałowi, Annie, Barbarze, Magdalenie i Agnieszce z rodzinami, bratu Henrykowi; szwagrom i szwagierce z rodzinami
 Śp.   Krystyna RYDYGIEL   (ur. 19.01.1933 / zm. 10.09.2019)

Wyrazy współczucia składamy: córce Ilonie, wnukowi Marcinowi z żoną Patrycją, wnuczce Hannie, wnukowi Grzegorzowi z żoną Bernadetą; prawnukom: Mai, Amelii, Zosi, Piotrowi i Szymonowi; zięciowi Andrzejowi, rodzinie zmarłej siostry Janiny, dalszym krewnymŚp.   Pelagia DONGA   (ur. 08.05.1934 / zm. 05.08.2019)

Wyrazy współczucia składamy: córce Janinie z mężem Jerzym, synowi Herbertowi z żoną Kornelią, wnukom z rodzinami, prawnukom
 Śp.   Agnieszka KONIECZNY   (ur. 17.01.1948 / zm. 17.09.2019)

Wyrazy współczucia składamy: synowi Krystianowi z żoną Sylwią, wnukom: Justynie, Zbigniewowi, rodzinom zmarłego rodzeństwa Franciszki i Zygmunta

 

do spisu treści