RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  221/2020  /  kwiecień - maj

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Wielkanoc – czas nadziei

- W nienawiści człowiek jest bezradny
- Życzenia
- Do szkoły hej Dziadkowie, do szkoły bo tam… Jasełka
- Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej
- Stowarzyszenie „Spichlerz” szyje na miarę lokalnych potrzeb
- Zostań w domu i spisuj rodzinne historie
- Domowa Kultura
- Uroczysta instalacja czyli wprowadzenie relikwii Jana Pawła II
- Wieści z Bajkowego Wzgórza
- Nekrologi


 

Wielkanoc – czas nadziei

“Nie rozpaczaj: jeden z łotrów został zbawiony.
Nie pozwalaj sobie: jeden z łotrów został potępiony”.
św. Augustyn

Pielgrzymi wchodzący po raz pierwszy do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, zazwyczaj zdziwieni są tym, że miejsce przybicia Jezusa do krzyża czyli Kalwaria, miejsce ustawienia krzyża (Golgota) oraz Boży Grób - że wszystko znajduje się pod jednym dachem olbrzymiej świątyni. Zaskakuje niezwykła bliskość miejsc uświęconych męczeńską Krwią Zbawiciela i cudem Jego Zmartwychwstania. Święty Jan Ewangelista, jedyny z Apostołów, który wraz z Maryją i innymi niewiastami wytrwał pod krzyżem aż do śmierci Jezusa, jako wiarygodny, naoczny świadek wydarzeń, zanotował skrupulatnie, że: „na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J 19,41-42). A zatem miejsce ukrzyżowania i grób znajdowały się blisko siebie. Z czasem te miejsca święte zostały „przykryte” dachem świątyni.

(Dla zainteresowanych – link podany niżej odsyła do rekonstrukcji dawnych kamieniołomów poza murami Jerozolimy, gdzie krzyżowano skazańców. Rekonstrukcja wykonana została przez National Geographic w oparciu o badania archeologiczne: https://photos.app.goo.gl/vaygX6vkihzQPuCx6).

Wspomniana wyżej bliskość Golgoty i Bożego Grobu ma też religijny wymiar. Golgoty nie da się oderwać od Jezusowego Grobu. Nigdy nie możemy rozważać drogi krzyżowej Jezusa i zakończyć ją w grobie, pomijając cud Zmartwychwstania. To oznaczałoby straszną i bolesną historię, ale ostatecznie przegraną. Skazaniec, któremu jako tytuł winy napisano: INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum – Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski), przeszedłby do historii jako jeden z wielu ukrzyżowanych. Ta egzekucja była jednak zupełnie inna. Co prawda Ciało Jezusa zostało złożone do grobu, ale pozostało tam jedynie do poranka Zmartwychwstania. „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1). Przerażona pobiegła z wiadomością do Piotra i innych Apostołów: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20, 2b-3). Zbawcze dzieło Jezusa łączy w sobie wiele elementów – począwszy od cudownego poczęcia Syna Bożego w niepokalanym łonie Maryi, przez co uświęcił każde macierzyństwo i ojcostwo, przez nauczanie świętej Ewangelii, ustanowienie sakramentów i założenie fundamentów wspólnoty Kościoła, aż po męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie. Każdy z tych elementów jest tak samo ważny. Żadnego nie może zabraknąć. Ktoś porównał to do działania mechanizmu zegarka. Każdy trybik jest potrzebny. Gdyby wymontować jeden, choćby najmniejszy, cały mechanizm przestanie działać. Nie da się rozdzielić Bożego Grobu – symbolu Zmartwychwstania od Golgoty. W tej perspektywie popatrzmy na Chrystusowe narzędzie zbawienia, jakim jest Kościół. Z ustanowienia Chrystusa Kościół głosi Ewangelię, udziela sakramentów, Kościół jest wspólnotą, która na znak jedności gromadzi się na Eucharystii.

Święty Jan zanotował, że „Jezus sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa” (J 19,17-18). Dwaj złoczyńcy ukrzyżowani razem z Jezusem, stanowią dziwny symbol postawy ludzi wobec daru Zbawienia. Jeden z nich do końca trwa w grzechach, urągając Jezusowi nawet w obliczu własnej śmierci. Symbolizuje wszystkich, którym obca jest wizja wieczności, zapatrzeni są tylko w DZIŚ, korzystają z przyjemności życia bez moralnych hamulców i ograniczeń. Nawet doświadczenie choroby czy śmierci osób bliskich nie skłania ich do refleksji nad tym, co będzie po śmierci. Zamknięci są w ten sposób na dar miłosierdzia i przebaczenia Bożego. Tak zwany „dobry łotr”, czyli złoczyńca, który ma świadomość swoich złych czynów i wyrządzonych krzywd, w obliczu bliskiej śmierci otworzył swoje serce na Bożą łaskę. Święty Augustyn głęboko i dobitnie zinterpretował tę scenę słowami: „Nie rozpaczaj: jeden z łotrów został zbawiony. Nie pozwalaj sobie: jeden z łotrów został potępiony”. Stykają się tu dwie prawdy wiary: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze oraz nauka o nieprzebranym Miłosierdziu Bożym. Mogłoby się wydawać, że wzajemnie się one wykluczają. A jednak ukazują to samo Boże oblicze: surowe i sprawiedliwe dla zatwardziałych grzeszników ale miłosierne dla pokornych, walczących ze swoimi słabościami i szczerze szukających przebaczenia.

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Od tygodni żyjemy w sytuacji nieustannego zagrożenia koronawirusem, żyjemy w lęku o zdrowie nasze i naszych bliskich. Konieczność pozostania w domach, kwarantanny, w konsekwencji utrudnione kontakty z bliskimi, ale również i puste kościoły, gdzie msze odprawia się przy drzwiach zamkniętych, to wszystko sprawia, że te dni podobne są do Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty – dni zadumy i wyciszenia po śmierci Jezusa. Zalęknieni Apostołowie przebywali zamknięci w Wieczerniku, oczekując dalszych wydarzeń. Byli zagubieni i wątpliwości budziły się w ich sercach (por. Łk 23, 36). Ale tylko do poranku Zmartwychwstania. Wtedy wróciła radość i nadzieja. Wszystkim życzę opieki Bożej i zdrowia, i niech jak najrychlej nadejdzie dzień radosnego Alleluja!

ks. Eugeniusz

Do spisu treści
 


 

W nienawiści człowiek jest bezradny

Ewangelie opowiadają o wydarzeniach, które nastąpiły po Zmartwychwstaniu Jezusa i przytaczają świadectwa wielu różnych ludzi i postaw, jakie człowiek może przyjąć, kiedy staje wobec takiego wydarzenia. Mamy więc radość, niedowierzanie, lęk, niepewność. Dziś okazuje się, że można zamknąć się na przychodzącego Boga, można wybrać drogę walki z Bogiem. Walki, której orężem będzie przekupstwo, kłamstwo zdradzające jakąś zasadniczą bezradność wobec tego, co się dzieje. Źródłem tej bezradności jest nienawiść arcykapłanów i starszych ludu. To dla nas ważna lekcja życia duchowego. Ktoś, kto dobrowolnie wchodzi w logikę zła, prędzej czy później stanie bezradny wobec tego, co przyniesie życie. Słychać ową bezradność w propozycji złożonej strażnikom: mają zaświadczyć o czymś, co zdarzyło się podczas ich snu.

Zauważmy! Nienawiść nigdy nie jest twórcza. Ona niczego nie załatwia. Ulegając jej, można się jedynie uwikłać w gąszczu sprzecznych pomysłów i bezsensownych kłamstw. Jednak daleko gorszym świadectwem bezsilności arcykapłanów i starszych ludu jest to, że znak pustego grobu nie przywodzi ich do uznania w Jezusie Mesjasza. Człowiek może doświadczyć podwójnej bezsilności: wobec zła i także wobec dobra, wobec nienawiści i wobec miłości. Źródłem tej bezsilności jest skamieniałe serce innego człowieka. Natomiast do drugiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy twardnieje moje własne serce.

Trzeba, abyśmy byli świadomi tej tragicznej możliwości. Ewangelie ukazują nam, jak pierwotnie wyniosła obojętność arcykapłanów i starszych ludu przechodzi w niechęć, wrogość, by w końcu wynaturzyć się w nienawiści, której świadectwem były wydarzenia wieczoru Wielkiego Czwartku i całego Wielkiego Piątku. Człowiek ulegający takiej nienawiści doświadczy wielorakiej bezradności: nie będzie w stanie przyjąć do wiadomości ani zrozumieć nawet tak oczywistego znaku jak pusty Grób. Będzie natomiast podejmował chaotyczne próby jego zaprzeczenia, które będą budziły konsternację i nawet śmieszność. Literackim obrazem wywołanej nienawiścią bezradności jest samobójcza śmierć Zygfryda de Lowe z powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Najpierw rycerz zakonny pozwala, aby doszła do głosu jego nienawiść do Juranda ze Spychowa. Gdy jednak Zygfryd otrzyma przebaczenie okaleczonego wroga, nie będzie w stanie unieść ciężaru wyświadczonego mu dobra. Nie przyjdzie mu na myśl, że mógłby spędzić darowane życie na pokutowaniu za zło, które czynił. Nawet decyzja o samobójczej śmierci, czyli o odrzuceniu ofiarowanego przebaczenia, wydaje mu się łatwiejsza.

To samo niebezpieczeństwo grozi także nam. Zdarza się, że wolimy trochę pocierpieć, nieco się pomęczyć, aniżeli przyjąć pomoc od kogoś, kogo nie darzymy sympatią. To są jeszcze sprawy w miarę drobne. Gorzej jednak, jeżeli kwestionujemy jakiekolwiek dobro, którego twórcą jest nielubiana osoba, albo jeżeli z góry zakładamy, że niemożliwa jest jakakolwiek współpraca z kimś takim.

Niech więc dramat arcykapłanów i starszych ludu będzie i dla nas przestrogą przed akceptowaniem niechęci czy wrogości. Prośmy o pokorę Piotra i pozostałych apostołów, którzy, choć świadomi, że swojego Mistrza zawiedli, to jednak przyjmują, choć nie bez oporów i z trudnościami - wiadomość o zmartwychwstaniu Pana. Mimo to postawa apostołów budzi zrozumienie i sympatię. Stajemy po ich stronie, dopingując ich niejako w nieporadnych, ale przecież serdecznych wysiłkach pełnego otwarcia się na wydarzenia zmartwychwstania. Tymczasem arcykapłani i starsi ludu konsekwentnie pozostają głusi na wydarzenia wielkanocnego poranka, prawdopodobnie przeczuwają swoją porażkę. Mimo to są gotowi dalej walczyć z Jezusem, nieważne, że ze Zmartwychwstałym. Jest to bowiem znak, że od początku byli głęboko nieuczciwi wobec słowa Bożego, które mieli interpretować i strzec. W ten sposób sprzeniewierzają się także swojej misji, której ważnym elementem było podtrzymywanie w narodzie żydowskim wiary w przyjście Mesjasza, a także obowiązek rozpoznania Go i ogłoszenia tego faktu ludowi.

Ks. Ryszard

Do spisu treści
 


 

Życzenia

„Zmartwychwstał Chrystus, nadzieja moja”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim
głębokiej wiary w cud Zmartwychwstania,
w zwycięstwo życia nad śmiercią,
w zwycięstwo dobra nad złem,
w zwycięstwo nadziei nad poczuciem pustki i beznadziejności

„Chrystus zmartwychwstał, a wraz z nim zmartwychwstaje nasza nadzieja”

Do spisu treści
 


 

Do szkoły hej Dziadkowie, do szkoły bo tam… Jasełka

Przyszli tak jak do stajenki pastuszkowie
Niektórzy mieszkają w Czernicy, inni w Łukowie
a niektórzy nawet przybyli z oddali
tak jak królowie do stajenki przywędrowali
 

  Darów jednak nie musieli przynosić,
tylko o uśmiech chcieliśmy ich prosić,
A oni uśmiechnięci i pełni wigoru,
zjawili się w naszej szkole tamtego wieczoru
 
Mowa o naszych Babciach i Dziadkach
Przyszli szykowni, a nie w fartuszkach czy kapciach
Z uśmiechem nas dopingowali
Za swoje wnuczęta kciuki trzymali
 
  A wszystko to odbyło się 31 stycznia w czernickiej szkole
Uczniowie świetnie odegrali swoje role
Przedstawienie przygotowały klasa Va i IIIb
Nimi Panie Eugenia Boczek i Patrycja Czeszyk opiekowały się
 
Tańcami zajmowała się Pani Dobrowolska Kamila
Dzięki niej znalazła się też u nas roztańczona chwila
Były podskoki i kręcenie w koło
Wyglądało to pięknie, a przy tym było wesoło
 
Grały nam gitary i dzwoneczki
brzmiał flet poprzeczny, wtórowały skrzypeczki…
Nad tą częścią Pani Agnieszka Szweda czuwała
Która na pianinie im akompaniowała
 
Choć dużo ról było do rozdania
Nie zabrakło też chętnych do kolędowania
Wystąpiło zatem i wokalne koło
Czasem było nostalgicznie, czasem wesoło
 

Pani Patrycja Czeszyk ich przygotowała
Razem z nimi wiele radości z tego czerpała
Były tańce i kolędowanie
oraz na instrumentach granie
 

Udział w tym wydarzeniu dodał wszystkim mocy,
gdy przypomnieliśmy sobie o cudzie tej wyjątkowej nocy
Wszystko razem pięknie się zgrało
Mamy nadzieję, że się naszym gościom podobało
 

P. Czeszyk
 

A na koniec niech każdy się dowie
że koło taneczne i wokalne działa z ramienia POPP
(Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Czerwionki - Leszczyn)
 
 
 

Z powodu redakcyjnego niedopatrzenia powyższy tekst nie ukazał się w stosownym czasie - za co bardzo przepraszamy. Wydrukowanie w późniejszym terminie w żaden sposób nie umniejsza jednak jego atrakcyjności. Naprawiamy zatem swój błąd i oddajemy go wraz ze zdjęciami do rąk czytelników w bieżącym numerze.

Redakcja ZP

Do spisu treści
 


 

Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej
im. H. M. Góreckiego w Czernicy

Drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 to jak się okazuje, pasmo sportowych sukcesów dla wychowanków Szkoły Podstawowej w Czernicy. Tuż po feriach w Jankowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym. Drużyna dziewcząt w składzie Nicola Donga i Martyna Guzy wywalczyły I miejsce i uzyskały awans do zawodów rejonowych. Drużyna chłopców w składzie Paweł Porwoł i Jakub Mikołajczyk wywalczyła II miejsce.

Kolejną dyscypliną, w której nasi reprezentanci okazali się być bezkonkurencyjni, była koszykówka. Po zwycięstwie w zawodach gminnych drużyna dziewcząt w zawodach powiatowych pokonała dwóch kolejnych rywali i uzyskała awans do zawodów rejonowych. Nasi chłopcy również spisali się znakomicie i wywalczyli II miejsce.

W marcu w ZSP w Szczerbicach zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej. Po zaciętych rozgrywkach nasze drużyny po raz kolejny wywalczyły I miejsce i tym samym awans do zawodów rejonowych.

4 marca 2020 r. w hali sportowej w Czerwionce-Leszczynach odbył się finał rozgrywek o Puchar Starosty w piłce halowej chłopców. Cała czernicka drużyna spisała się znakomicie, zajmując II miejsce, jednakże na szczególne wyróżnienie podczas trwających eliminacji zasłużyli Bartosz Olszyna i Wojciech Olszyna.

Na lodowisku w Pszowie zostały rozegrane zawody łyżwiarskie. W kategorii szkół podstawowych wzięło w nich udział 5 szkół. Start w tej dyscyplinie obejmuje dwa biegi dla każdej z grup. Dziewczęta spisały się znakomicie i w końcowej klasyfikacji zajęły II miejsce, a Oliwia Bęcała została najlepszą zawodniczką tych zawodów. Gratulujemy!

Opiekunem wszystkich drużyn była p. Zenobia Mrozek.

 
 
 
 
 
 

Do spisu treści
 


 

Stowarzyszenie „Spichlerz” szyje na miarę lokalnych potrzeb

Nigdy to hasło nie nabrało tak dosłownego znaczenia jak teraz. A wszystko przez koronawirusa, który powoduje zamęt w naszych domach. Członkowie Stowarzyszenia „Spichlerz” nie potrafią nie być aktywni. Znowu działają dla innych. Seniorzy z Czernicy i członkowie Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” szyją maseczki dla szpitali w naszym regionie! Akcja ZOSTAŃ W DOMU nabrała pozytywnego znaczenia! Kupili materiały, wycinają, a seniorzy szyją na potęgę! A wszystko po to, aby pomóc szpitalom w naszym regionie! Każdy może pomóc! Jedni szyją, drudzy wycinają. Paczki z gotowymi maseczkami trafiają na oddziały szpitalne. Do każdej paczki trafia list – słowa otuchy dla tych, którzy walczą za nas na wirusowym froncie. Do tej pory Stowarzyszenie zebrało ponad 2 tysiące złotych na zakup potrzebnych materiałów. Produkcja trwa.

Jeśli chcesz pomóc – zrób to - dla dobra nas wszystkich! Chroń siebie i swoich bliskich!

Numer konta bankowego:
59 1090 1766 0000 0001 2040 8593.
W tytule przelewu wpisz: DAROWIZNA MASECZKI!
Odbiorca: Stowarzyszenie Spichlerz

DZIĘKUJEMY!

Do spisu treści
 


 

Zostań w domu i spisuj rodzinne historie

Stowarzyszenie Spichlerz zachęca mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego do spisywania rodzinnych historii. Kwarantanna domowa sprzyja porządkom, oglądaniu starych zdjęć i pamiątek oraz związanych z nimi opowieści. Spisujcie rodzinne historie, przekazujcie je nam! Trafią one do pamiątkowej sylwy, która aktualnie jest przygotowywana. Przypominamy, że wydaliśmy już 2 sylwy ze wspomnieniami mieszkańców. Pracujemy nad kolejną. Poświęcamy temu teraz więcej uwagi. Spytaj rodziców, dziadków, pradziadków – i podziel się z nami ich historią. Czekamy na Wasze opowieści pod numerem telefonu: 507 656 164 lub pod adresem e-mail: sdlspichlerz@gmail.com

Jednocześnie można zakupić zamkowe pocztówki, które prześlemy pocztą. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez Facebooka. Pakiet 6 unikatowych pocztówek, razem z wysyłką – 15 zł.

Do spisu treści
 


 

Domowa Kultura

Ośrodek Kultury „Zameczek” zachęca, aby czas kwarantanny poświęcić na kulturę – czytanie, oglądanie spektakli teatralnych online, malowanie i wiele innych. W zamkowym parku stoi biblioteczka plenerowa. Może ktoś z Was przeczytał książkę i chciałby się nią podzielić? Może to zrobić – wystarczy oddać książkę do biblioteczki plenerowej i być może znaleźć w niej coś dla siebie. Oczywiście apelujemy o ostrożność z powodu koronawirusa. Biblioteczka jest stała, więc można z niej skorzystać również po okresie kwarantanny. A teraz – lepiej zostać w domu, zrobić porządki czytelnicze i w późniejszym okresie spotkać się w zamkowym parku.

Do spisu treści
 


 

Uroczysta instalacja czyli wprowadzenie relikwii Jana Pawła II

W naszym kościele będzie miała miejsce ważna uroczystość - instalacja czyli wprowadzenie relikwii Jana Pawła II. Jest ona zwieńczeniem cotygodniowych modlitewnych spotkań przy Grocie Matki Bożej w intencji młodzieży, zainicjowanych przez Państwa Ludmiłę i Jacka Stachów. Do tradycji spotkań z czasem dołączyła comiesięczna liturgia, sprawowana w intencjach młodzieży i innych, powierzonych w trakcie modlitw przy Grocie.
Do tej pory na czas spotkań przy Grocie relikwie Jana Pawła II sprowadzane były z parafii w Rybniku-Nowinach. Już niedługo nie będzie to konieczne. W maju będzie gościł w naszej parafii arcybiskup metropolita lwowski, Mieczysław Mokrzycki, przez ostatni okres życia Jana Pawła II jego osobisty sekretarz, a jego krótka wizyta ma związek z przekazaniem naszej parafii relikwii Jana Pawła II.

 

Relikwie są cenne i wymagają odpowiedniej oprawy. Dla ich przechowywania został zakupiony relikwiarz, który będzie stał w przeszklonej gablocie pod figurą św. Barbary. Na razie trwają przygotowania owego miejsca.

 

Obecność relikwii będzie dobrą sposobnością, aby każdy z parafian mógł poprzez modlitwę w bardziej osobisty sposób przyczynić się do pogłębienia kultu świętego papieża Polaka, a zarazem zasługiwać na własną świętość, zgodnie z myślą Jana Pawła II: „tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej”. Kierowanie się tą myślą niech będzie naszym wkładem w uczczenie, przypadających w tym roku, obchodów 100-lecia narodzin Jana Pawła II.

 

Prezentujemy zdjęcie relikwiarza, jaki już został zakupiony i czeka na moment uroczystego wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II przez Arcybiskupa Mokrzyckiego.

(Uroczystość instalacji czyli wprowadzenia relikwii planowana jest na 17 maja - potwierdzenie tej daty miało nastąpić pod koniec kwietnia. W obecnej sytuacji nie sposób przewidzieć, czy daty te pozostaną aktualne. O wszelkich zmianach terminów parafianie zostaną poinformowani).

Do spisu treści
 


 

Wieści z Bajkowego Wzgórza

W czernickim przedszkolu zawsze dużo się dzieje, a przy tym nasze przedszkolaki nigdy się nie nudzą. W lutym obchodziliśmy spóźniony "Dzień babci i dziadka", na który wszystkie grupy zapraszały naszych ukochanych seniorów na występy artystyczne oraz słodki poczęstunek. Babcie i dziadkowie byli ogromnie wzruszeni i zaskoczeni, jak pięknie panie nauczycielki potrafią przygotować na takie wydarzenie ich ukochane wnuki. W podzięce za występy tradycją jest, że dziadkowie przeznaczają drobne kwoty na zakup nowych zabawek dla dzieciaków, za co serdecznie składamy podziękowanie w imieniu milusińskich.
Grupa najstarsza poznawała ciekawe zawody jakie wykonują dorośli i uczestniczyła w zajęciach z panem Stolarzem - który w bardzo przystępny i ciekawy sposób zaprezentował swoje hobby, przez co przedszkolaki mogły pobawić się w małych stolarzy i pokochały, ten w obecnym czasie zanikający zawód. Na następne spotkanie zaprosił dzieciaki pan Naukowiec, który oczarował naszą młodszą młodzież najpotężniejszą z nauk, jaką jest matematyka. Doświadczenia i eksperymenty tak spodobały się dzieciakom, że uznały, że jednak ten zawód jest najlepszy na świcie. Kolejnym ciekawy zajęciem dla przedszkolaków okazała się też praca na poczcie, przy okazji odwiedzenia tej placówki dzieciaki zakupiły znaczki i wysłały pozdrowienia dla swoich rodziców. Starszaki odwiedziły jeszcze studio astronomiczne "Astrolab", gdzie zapoznały się z tajnikami kolejnej nauki- astronomii. Panowie z Astrolabu w ciekawy sposób pomogli dzieciom zrozumieć kosmos i układ słoneczny.
Młodsze grupy czernickiego przedszkola poprzez wizytę w teatrze mogły poznać świat doktora Dolittla, papugi Polly oraz psa, małpek i pirata, jak również poznać bardzo ważne przesłanie, aby szanować nasze kochane zwierzęta. Najmłodsza grupa wiekowa rozpoczęła swoją przygodę z kodowaniem. Podczas zabaw na macie, dzieci rozwijały umiejętność liczenia, klasyfikowania, jak również umiejetność współdziałania w grupie. Grupa 5,6-latków zrealizowała projekt "Zmisiowany dzień matematyki". Dzieci wykonały laurki z podziękowaniem za pomoc w przekazywaniu wiedzy z matematyki dla pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskej , wybitnej metodyczki i nauczycielki matematyki dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nasze przedszkole otrzymało również w ostatnim czasie Dyplom z z organizacji UNICEF Polska za zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i świętowanie 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada 2019 roku.

Aktualnie wszystkie dzieciaki przebywają w domach i z rodzicami w warunkach domowych utrwalają zdobyte umiejętności, panie nauczycielki starają się wspierać edukację domową wszelkimi możliwymi kanałami, aby po powrocie do przedszkola wszyscy byli na bieżąco i mogli kontynuować swoja edukację w naszym bajkowym przedszkolu.

Spotkanie w studio "Astrolab"
 
Zabawa w kodowanie
 
Laurki dla pani Profesor
 
Spotkanie z Naukowcem
 
Spotkanie ze Stolarzem

Agnieszka Kukuczka
"Przedszkole Bajkowe Wzgórze" w Czernicy

Do spisu treści
 


NekrologiŚp.   SZYMAŃSKI Dariusz
   (ur. 22.02.1971 / zm. 17.02.2020)

Wyrazy współczucia składamy: żonie Joannie, córkom Nikoli, Sandrze i synowi Adamowi, rodzicom Wandzie i Mieczysławowi, bratu Michałowi z rodziną, bratu MarkowiŚp.   Roman FRYDRYCH   (ur. 31.01.1938 / zm. 03.03.2020)

Wyrazy współczucia składamy: córce Hannie z mężem Januszem, córce Ewie z mężem Piotrem, córce Katarzynie z mężem Ryszardem; wnukom: Monice, Pawłowi, Tomaszowi, Patrykowi, Klaudii, Dominice i Aleksandrze; rodzinie zmarłej siostry Agaty; dalszej rodzinie

 


Śp.   Krystyna RAKUS  
(ur. 12.03.1944 / zm. 07.03.2020)

Wyrazy współczucia składamy: mężowi Engelbertowi, synowi Adamowi z żoną Mirelą, synowej Ewie: wnukom: Monice z mężem Tomkiem, Agacie z mężem Mateuszem, Natanielowi, Danielowi, Szymonowi; prawnukom Marysi i Kubusiowi, Grzesiowi; siostrze Małgorzacie i bratu Janowi z rodzinami

Podziękowanie:
W łączności z moją zmarłą żoną Krystyną pragnę złożyć najserdeczniejsze, z serca płynące podziękowanie. Za udział w uroczystościach pogrzebowych, za złożone kondolencje i wyrazy wsparcia dziękuję: całej rodzinie, dalszym krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, delegacjom i wszystkim znajomym. Wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”. Pragnę również złożyć z serca płynące podziękowanie proboszczowi, ks. Eugeniuszowi, ministrantom, organiście, grabarzowi i pracownikom Zakładu Usług Pogrzebowych „CREDO” za stworzenie wspaniałej i miłej sercu oprawy liturgicznej uroczystości pogrzebowych śp. Krystyny.

Serdeczne „Bóg zapłać”
Engelbert RakusŚp.   Krystyna PORWOŁ   (ur. 25.03.1936 / zm. 14.03.2020)

Wyrazy współczucia składamy: synowi Pawłowi, córce Gabrieli z rodzinami, rodzinie zmarłej córki Danuty, rodzinom zmarłych barci Huberta i Ernesta

 

do spisu treści