RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  245/2022  /  lipiec-sierpień

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Zobaczyć zdziwione miny ateistów na Sądzie Ostatecznym...

- Życzenia z okazji jubileuszu kapłaństwa
- I Komunia święta
- Wiersze
- Konkurs Biblijny dla klas IV i V
- Codzienny C.U.D.

- Boże Ciało - podziękowania
- Św. Teresa Benedykta od Krzyża
- Wydarzenia w Zameczku
- Nekrolog


 

Zobaczyć zdziwione miny ateistów na Sądzie Ostatecznym...

Zadano kiedyś pytanie Piotrowi Fronczewskiemu: jakie jest jego największe marzenie? Odpowiedział, że chciałby zobaczyć zdziwione miny ateistów na Sądzie Ostatecznym. To nieco żartobliwe zdanie było swoistym wyznaniem wiary aktora, ale też niemalże streszczeniem Jezusowej Ewangelii: „Kto uwierzy (…) będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16). Ten warunek zbawienia obowiązywał zawsze, ale nabiera szczególnej wagi w obecnych czasach, kiedy ludziom wydaje się, że mogą być szczęśliwi w swoim świecie bogactwa i niewiary, kiedy to, co oparte jest na wartościach religijnych, pokazuje się jako zaścianek i zacofanie. Jednocześnie ludzie, którzy odrzucają nadprzyrodzony świat Boga i Jego działanie, korzystają z „tajemnej wiedzy” wróżek i współczesnych szamanów, noszą talizmany, mające chronić przed „złą karmą”.

Wydaje się, że propaganda ateizmu osiąga sukces medialny, stawiając wiarę w opozycji do nauki. Wiadomo, że nauka jest sprawdzalna, opiera się na obserwacji świata, wykorzystuje wyniki badań i doświadczeń. Wiara tymczasem zakłada a priori przyjęcie tego, co zostało nam objawione przez Boga. Może się więc wydawać, że nauka nie ma wiele wspólnego z wiarą. Okazuje się jednak, że właśnie objawiony, natchniony tekst biblijny zachęca, by człowiek, korzystając z rozumu, nieustannie poszukiwał prawdy o Bogu. Starotestamentalna Księga Mądrości mówi: „Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy (…) Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. (…) Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?” (Mdr 13, 1-5.9).

Rozum nie stoi w sprzeczności do wiary. Co więcej, rozum ma pomagać człowiekowi w poznaniu Boga. Mądry człowiek szuka odpowiedzi na pytania o otaczający go świat, ale też umie dostrzec mądrość Stwórcy, zapisaną w harmonii stworzenia. Przekonanie, że wiara i nauka się wykluczają jest błędne. Warto zapoznać się z wypowiedziami niekwestionowanych autorytetów naukowych, ludzi ogromnej wiedzy, ale też ugruntowanej wiary.

Albert Einstein powiedział, że „nauka nie robi nic innego, jak tylko rozszyfrowuje zamysł Boga, jaki On miał, stwarzając świat”. Twierdził on też, że „w naszym zsekularyzowanym świecie to właśnie naukowcy są tymi nielicznymi ludźmi wierzącymi i pielęgnującymi prawdziwie religijne poczucie istnienia”. Przekonywał, że „Tajemnica kryje się wszędzie i w cząstkach elementarnych, galaktykach i ludzkim mózgu”.

Giuseppe Moscati - pionier w leczeniu cukrzycy insuliną - twierdził: „Tylko jedna nauka jest niewzruszona, ta objawiona przez Boga, nauka o życiu ostatecznym! We wszystkich swoich dziełach patrz na Niebo, na wieczność życia i duszy, wtedy znacznie inaczej niż sugerują to jedynie ludzkie względy, twoja działalność będzie inspirowana dla dobra”.

Galileusz - ojciec współczesnej astronomii, kiedyś odrzucony przez Kościół za głoszenie nauki, że ziemia nie jest centrum wszechświata, zrehabilitowany przez Jana Pawła II: „Nieskończenie dziękuję Bogu, który z przyjemnością uczynił mnie pierwszym obserwatorem cudownych rzeczy”.

Piękne świadectwo wiary dał Louis Pasteur - wynalazca pasteryzacji: „Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. Często zadawaj pytania o swoje priorytety, upewnij się, że Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu. Potomkowie pewnego dnia będą śmiać się z głupoty nowoczesnej filozofii materialistycznej. Im więcej badam naturę, tym bardziej jestem zdumiony pracą Stwórcy”.

„Zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć, jaką mam dla Niego, opieram na podstawach pewnych, jak prawdy z dziedziny fizyki”. (Michel Faraday, wybitny fizyk i chemik).

Oczywiście, są też naukowcy, jak np. Stephen Hawking, którzy do końca życia deklarowali się jako niewierzący. Ciekawe, jaką minę zrobili w godzinie zejścia z tego świata, kiedy przyszło im stanąć przed Stwórcą? Trochę jak w dowcipie opowiadającym o człowieku, który zapukał do bram niebieskich. Święty Piotr zapytał: kto tam? i słyszy odpowiedź: ateista. Zdumiony tą odpowiedzią, idzie do Boga pytać, co ma zrobić, bo taka sytuacja jeszcze się nie zdarzyła. A Bóg na to: powiedz mu, że mnie nie ma.

Inspirującym przykładem człowieka myślącego i poszukującego wiary może być Edyta Stein, Żydówka, która straciła wiarę, ale ciągle stawiała pytania i szukała odpowiedzi. Dzięki swemu uporowi w poszukiwaniu prawdy odnalazła drogę do Chrystusa, została zakonnicą, przybierając imię zakonne Teresy Benedykty od Krzyża. Podczas II wojny światowej została osadzona w obozie zagłady Auschwitz i tam zagazowana. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a potem świętą. Korzystając z daru rozumu, szukała Boga, odnalazła Go i Jemu poświęciła życie. Okładka tego Znaku Pokoju zachęca i nas do podążania za Bogiem wzorem Edyty Stein.

ks. Eugeniusz

Do spisu treści
 


 

Życzenia z okazji jubileuszu kapłaństwa

„Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem”
(1 Kor 15,10)


 


Ksiądz Antoni Koszorz, pochodzący z naszej parafii, w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia kapłaństwa.
7 lipca 1957 roku przyjął święcenia w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Od tego dnia ksiądz Antoni wiernie i niestrudzenie pełni swoją posługę kapłańską.

Życzymy księdzu Antoniemu, aby „za łaską Boga”, z pomocą Ducha Św. i za wstawiennictwem Matki Bożej znajdował w sobie potrzebne siły duchowe i te ludzkie, fizyczne, i nadal aktywnie pełnił swoje powołanie.

Parafianie w Czernicy

 

 

Do spisu treści
 


 

I Komunia święta

 I Komunia to ważne i radosne przeżycie dla dzieci, ich rodzin, dla osób przygotowujących i całej parafii. W tym roku do I Komunii świętej przystąpiło 27 dzieci. Oprócz katechezy w szkole dzieci przygotowywały się do tego radosnego wydarzenia poprzez uczestnictwo w niedzielnych mszach świętych, modlitwę różańcową w miesiącu październiku, roraty, udział w drodze krzyżowej i nabożeństwach majowych. Dwie dziewczynki, które przystąpiły z całą grupą do Wczesnej Komunii świętej, spotykały się w kościele na dodatkowej katechezie.

12 czerwca, w niedzielę Trójcy Świętej, dzieci w towarzystwie rodziców przyjęły po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. Miesiąc wcześniej dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi, a w piątek 10 czerwca odbyły ponowną spowiedź.

Rodzice dzieci komunijnych w porozumieniu z księdzem proboszczem złożyli dar dla parafii, który zostanie przeznaczony na wyzłocenie kielicha mszalnego. W ramach białego tygodnia, w środę, dzieci otwarły swoje serca dla dzieci mieszkających w dalekich krajach, składając dar na misje w wysokości 1170 zł. Serdecznie dziękuję za ten gest miłosierdzia.

W piątek, po Bożym Ciele, pojechaliśmy na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Podczas mszy św. ksiądz udzielił pielgrzymom komunii pod dwiema postaciami. Kustosz sanktuarium, ksiądz Wiesław Hudek, opowiedział o kościele i historii obrazu Matki Bożej Fatimskiej, a następnie ksiądz Eugeniusz opowiedział o objawieniach Matki Bożej na podstawie obrazów namalowanych na ścianach kościoła. Było też coś dla ciała, bo każdy mógł skosztować śląskiego kołoczyka z pobliskiej piekarni oraz zakupić pamiątki w sanktuaryjnym sklepiku.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za współpracę w przygotowaniu dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. Szczególnie dziękuję tym rodzicom, którzy zajmowali się organizacją uroczystości komunijnej (sprawy organizacyjne i finansowe, zaangażowanie w liturgię, strojenie kościoła, pomoc przy sprzątaniu i dekoracji, niesienie baldachimu na procesji Bożego Ciała). Dziękuję p. Danucie Cyran za piękny wystrój kościoła.

Życzę wszystkim dzieciom, aby zawsze przeżywały radość spotkania z Panem Jezusem w Komunii św. Niech ta radość będzie każdorazowo wielkim świętem, takim samym jak w dniu I Komunii świętej. Oby miłość do Pana Jezusa została wyrażona również przez praktykowanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które mam nadzieję rozpoczną już niebawem.

Katechetka Eugenia Boczek

Do spisu treści
 


 

Wiersze

 

W spiżarni

W spiżarni lato
na nas czeka
zamknięte w słojach,
w szklanych wekach.

Jest w niej ogórek
i sad, i pole
ze swym zapachem,
smakiem, kolorem.

Otwórzmy słoik.
Warto spróbować
jak będzie lato
w zimie smakować?

Ryszard Przymus

 

Miłość jedyna jest

Miłość jedyna jest,
Miłość nie zna końca,
Miłość cierpliwa jest,
Zawsze ufająca.
Wszystko potrafi znieść,
Wszystko oddać umie,
Życiu nadaje sens,
każdego zrozumie...
 

 

Moje pole

W samym środku widnokręgu,
właśnie tu,
gdzie stoję,
jest moje pole -
kawałek Polski,
kawałek mojej Ojczyzny
pod parasolem nieba,
zagon ziemi żyznej,
jak bochen słonecznego chleba.

Walenty Jarecki
 

 

Do spisu treści
 


 

Konkurs Biblijny dla klas IV i V

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń naszej szkoły, Jan Stacha, wziął udział w XXVII Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej pt. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam.” (Mt 7,7)

Celem konkursu było poznanie treści księgi Ewangelii według św. Mateusza, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże i zachęcenie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego. 21 października 2021r. odbył się szkolny etap.

Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów z testu Janek zakwalifikował się do etapu rejonowego, który miał miejsce 25 listopada 2021r. Został on przeprowadzony w formie pisemnej, w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej. Janek zdobył III miejsce i zakwalifikował się do finału diecezjalnego, który odbył się 3 marca 2022r.

Do etapu diecezjalnego wymagana była nie tylko znajomość Ewangelii, ale również wstęp do Ewangelii, przypisy i słownik. Biorąc pod uwagę wiek Janka, ucznia klasy IV, były to bardzo trudne treści. Do finału diecezjalnego przystąpiło 46 osób z 43 szkół podstawowych naszej archidiecezji.

Do konkursu Janek samodzielnie przeczytał Ewangelię, rozwiązał mnóstwo testów biblijnych, ale również poświęcił swój czas podczas ferii zimowych na pogłębienie wiedzy poprzez spotkania on-line z katechetką. W efekcie Janek zdobył IV miejsce. Gratulujemy sukcesu i pasji czytania księgi Słowa Bożego!

 

Katechetka Eugenia Boczek

 

Do spisu treści
 


 

Codzienny C.U.D.

Przed nami czas wakacji bez ograniczeń pandemicznych, ale z wojną w tle. Trzeba kontynuować szturm modlitewny do Boga, prosząc o pokój. Istnieje piękna i pełna treści franciszkańska modlitwa o pokój („Boże uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju” - jej treść dołączona jest do artykułu na końcu).

Francuski kapucyn poprzez obrazki ze świętym z Asyżu przyczynił się do spopularyzowania tekstu modlitwy, której autor pozostaje nieznany. Do refleksji nad głębią tej modlitwy wzywali: Jan Paweł II (Światowy Dzień Pokoju w 2002 roku), a także Matka Teresa z Kalkuty (przy odbiorze Nagrody Nobla) w 1979roku, a nawet świeccy politycy. Pokój dla świata wynika z pokoju wewnętrznego pojedynczego człowieka. Wolni od różnych niepokojów możemy cieszyć się czasem urlopowego wypoczynku, podejmować bliższe lub dalsze podróże. Popularne w ostatnim czasie telewizyjne transmisje Mszy św. przybliżają ich odbiorcom wędrówki Jezusa i Apostołów po Ziemi Świętej, pozwalają dostrzec, że misja ewangelizacyjna wiązała się z ogromnym wysiłkiem fizycznym i pokonywaniem w podróżach trudności różnego rodzaju. Spuścizna apostolska św. Piotra i Pawła przekazana w „Dziejach Apostolskich” i „Listach” to świadectwo nieustannych i niebezpiecznych podróży po lądzie i morzu - w czasach, gdy statki poruszała siła wiatru i mięśni ludzkich.

Rozważania czytanych podczas mszy fragmentów Pisma Św. zachęcają do lektury biblijnych tekstów (czy to w wersji papierowej czy elektronicznej), nawet wywołują apetyt na odwiedzenie miejsc kultu religijnego i interesujących okolic.

Niedawna uroczystość świętych Piotra i Pawła przywołuje obraz Bazyliki św. Piotra, a także Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie. Są to monumentalne, urzekające swym pięknem świątynie nad grobami tych, których słusznie nazywać trzeba Filarami Kościoła Powszechnego. Niedaleko miejsca śmierci św. Pawła jest sanktuarium Trzy Fontanny. Chrześcijańska legenda głosi, że ścięta mieczem głowa Apostoła Narodów odbiła się trzy razy od ziemi i w miejscach tych wytrysły trzy źródła. W 1947 roku fanatyczny przeciwnik Kościoła i kultu NMP, Bruno Carnacchiola, razem z trojgiem dzieci doznał tam nawrócenia i kilku objawień Matki Bożej. Po 10 latach od wspomnianych zdarzeń, za pozwoleniem Papieża Piusa XII, powstała w miejscu tym kaplica z wizerunkiem Maryi z Biblią w ręku. W 1997 roku papież Jan Paweł II uznał Maryję jako Pannę Objawienia i Patronkę Trzeciego Tysiąclecia, warto wspomnieć i podkreślić ten mało znany fakt.

Czas wakacji może sprzyjać rozwojowi fizycznemu (cielesnemu), umysłowemu i duchowemu człowieka. Gdy te trzy przejawy natury łączy harmonia to następuje C.U.D w naszej codzienności (termin z tv). Może to dobre hasło na wakacje?.

JK

Franciszkańska modlitwa o pokój

O Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje rozłam; prawdę, tam gdzie panuje błąd; wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do spisu treści
 


 

Boże Ciało - podziękowania

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią i związanymi z nią ograniczeniami, w tym roku powróciliśmy do tradycyjnego, uroczystego obchodzenia Święta Bożego Ciała - w uroczystej procesji ulicami parafii. Wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania ołtarzy i pięknego ich wystroju, chcemy serdecznie podziękować za podjęcie trudu, włożony wysiłek i poniesione nakłady: przy pierwszym ołtarzu byli to strażacy, przy drugim - państwo Warłowie wraz z sąsiadami, przy trzecim - państwo Szkodni i Larowie wraz z sąsiadami, przy czwartym rodzinom mieszkającym w sąsiedztwie kapliczki św. Jana Nepomucena. Dziękujemy również za widoczne w oknach wielu domów wystroje - obrazy, symbole oraz wszelkie oznaki religijności.

Ksiądz Proboszcz i Rada Parafialna

Do spisu treści
 


 

9 sierpnia - wspomnienie liturgiczne
Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Święta Teresa Benedykta od Krzyża czyli Edyta Stein, której wspomnienie obchodzone jest 9 sierpnia, urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej i w tradycji religii judaistycznej. Jej droga do wiary katolickiej i świętości jest niezwykła i warta przypomnienia.
Była gruntownie wykształcona w dziedzinie filozofii. W roku 1911 rozpoczęła studia uniwersyteckie we Wrocławiu, kontynuując je następnie w Getyndze u znanego filozofa, Edmunda Husserla. Straciwszy wcześnie wiarę, szczerze szukała prawdy i znalazła ją w Kościele katolickim. W roku 1922 przyjęła chrzest i sakrament bierzmowania. W rozwoju duchowym nie poprzestała na tym.
Mając czterdzieści dwa lata wstąpiła do karmelu w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku.
W roku 1987 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a 11 października 1998 roku ogłosił ją świętą.

Z inicjatywy Karmelitańskiego Zakonu Świeckich (tercjarzy) z Raciborza w niedzielę 7.08.2022 r. o godz. 10.30 będzie odprawiona Msza Św. za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża w intencji pokoju w Polsce i na Ukrainie.
Ponadto zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona historii Edyty Stein - św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Do spisu treści
 


 

Wydarzenia w "Zameczku"

Czernicka Noc Muzeów za nami!

20 maja odbyła się na terenie parku przy Pałacu w Czernicy Noc Muzeum, przygotowana przez Wolontariuszy Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz”. Tematem przewodnim była zagadka morderstwa Barona von Roth. W związku z tym gracze stali się śledczymi i musieli rozwiązać zagadkę zabójstwa, co nie było takie proste. Należało znaleźć świadków, poszukać dowodów i śladów. Oprócz gry terenowej uczestnicy mogli skorzystać z pałacowej kawiarni oraz zjeść kiełbaskę z grilla. Jak zwykle wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko parafian, ale także mieszkańców ościennych miejscowości i miast. Już teraz zapraszamy do kolejnej edycji – za rok.

 

Piknik Historyczny w czernickim Pałacu i Biegi Uliczne

Tradycją jest, że Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” organizuje co roku w Boże Ciało Biegi Uliczne i Piknik Historyczny. Każdorazowo ma on inny temat przewodni. Ponieważ Stowarzyszenie zajmuje się lokalną historią i dziedzictwem, to w tym roku, z okazji 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski, Piknik nosił tytuł „My też som stond”. Było zatem bardzo swojsko. Czas wypełniły gościom koncerty, spotkanie z Markiem Szołtyskiem, z Teatrem Lalek Marka Żyły, a wieczorem Teatr SAFO wystąpił ze spektaklem „Chachary”. Mimo burzy cały Piknik należy do udanych. Podobnie Biegi Uliczne, jak zwykle na nie również było dużo chętnych. Biegacze mogli spróbować swoich sił na 5 i 10 km. Dzieciaki zaś pobiegły na 1 km. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale.

 

Spotkania dla gości z Ukrainy

Ośrodek Kultury w Czernicy i Stowarzyszenie „Spichlerz” serdecznie zaprasza gości z Ukrainy na spotkania przy kawie. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 11:00 w czernickim pałacu.

 

Eko bazarek w czernickim pałacu

Ośrodek Kultury w Czernicy przypomina, że w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00 w czernickim pałacu odbywa się eko bazarek. Można zakupić wiele zdrowych i swojskich przysmaków, kosmetyków, owoców, przekąsek. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy.
 

Do spisu treści
 


NekrologŚp.
Jerzy ADAMCZYK   (ur. 15.12.1945 / zm. 20.06.2022)

Wyrazy współczucia składamy: córkom: Joannie z Alanem, Jolancie z mężem Mirosławem; synom: Jackowi z żoną Agnieszką, Jarosławowi z Anną i Januszowi; wnukom: Krzysztofowi, Klaudii, Magdzie, Izabeli; prawnukom; siostrze Danucie z rodziną, bratowym: Krystynie i Helenie z synami

 


do spisu treści