RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  247/2022  /  październik

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Z różańcem w ręku

- Wiersz: Jesień
- Pielgrzymka do Matki Bożej Uśmiechniętej
- Nigdy nie jesteś sam
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- Oferta zajęć Ośrodka Kultury w Czernicy 2022/2023

- Urodzinki w Zameczku
- Kawiarnia Rothówka
- Jesienna zaduma w pracach fotograficznych
- Wakacje w bibliotece
-
Wiersz: Pamięć

- Nekrolog


 

Z różańcem w ręku

Z końcem września rozpoczyna się astronomiczna jesień, a po kilku dniach październik, który zazwyczaj przynosi nam tak zwaną złotą polską jesień. Większość drzew zmienia swoje ubarwienie: od żółci brzóz, przez mocno złote, wręcz pomarańczowe klony, aż po ognistą czerwień wielu buków. Ten barwny świat złotej jesieni zachęca nas do refleksyjnej modlitwy różańcowej. Przyroda sama stroi się kolorami, aby oddać chwałę Bogu przez ręce najczystszej i najbardziej świętej z matek – Matki Syna Bożego, Maryi.

Dlaczego właśnie październik ma być miesiącem różańca? 7 października 1571 roku pod Lepanto stoczyły ze sobą krwawą bitwę morską okręty Imperium Osmańskiego oraz Ligi Świętej. Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej. Maryjny charakter października ustalił ostatecznie w 1885 roku papież Leon XIII, wzywając do codziennego odmawiania różańca właśnie w tym miesiącu. Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku Matka Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szatanem właśnie za pomocą różańca.

Modlitwa różańcowa, choć prosta w swej strukturze, składa się bowiem z powtarzanych wielokrotnie „Zdrowasiek”, przedzielonych modlitwami „Ojcze nasz”, „Chwała Ojcu” i wezwaniem „O mój Jezu”, może być dla wielu trudna, albo wręcz nudna, usypiająca. Jeśli jednak potraktować różaniec, jako rozważanie wielkich tajemnic Zbawienia, jeśli połączyć „Zdrowaśki” z medytacją nad scenami ewangelicznymi z życia Jezusa i Jego Matki, wchodzimy wtedy w doświadczenie modlitewnej kontemplacji. Modlitwa różańcowa wyrosła z Ewangelii i jest jej streszczeniem.

Papież, św. Jan Paweł II napisał: „Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem mówiącym o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”. Papież różańca daje takie świadectwo: „Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. To modlitwa, którą bardzo ukochałem”.

Poprzednik Jana Pawła II, papież Paweł VI, tak pisał o różańcu: «Różaniec trzeba uważać za modlitwę, która posiada znamię chrystologiczne. Litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo”, przynosi nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: „Błogosławiony owoc żywota Twojego”. Co więcej, powtarzanie słów „Zdrowaś Maryjo” jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic ukazujących Chrystusa jako Syna Bożego i jako Syna Dziewicy».

Dlaczego warto modlić się na różańcu? Prosi o tę modlitwę sama Maryja. Ilekroć chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858 roku, tak też było w Fatimie w roku 1917. Wierzymy zatem, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Ukazała się też dominikaninowi bł. Alanowi, ustalił się obecny kształt różańca i przekazała 15 obietnic dla tych, którzy będą się na nim modlić. Warto przypomnieć choć niektóre:

˗ Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
˗ Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
˗ Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
˗ Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca nie umrze bez sakramentów Kościoła.
˗ Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
 
 

W watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej znajduje się monumentalny fresk Michała Anioła. Przedstawia Sąd Ostateczny. Pośród tłumu ukazany jest Chrystus, u Jego boku Maryja, aniołowie, apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie zastanawia: potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka uczepionego różańca!

Jakże wymowna malarska metafora, która przez wieki nie traci na swojej aktualności. Różaniec, a konkretnie modlitwa odmawiana przy pomocy różańca, jest ratunkiem dla duszy, jest ucieczką w trudnych chwilach życia, jest też skutecznym orężem w walce o pokój. Jan Paweł II napisał: „Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju”.

Te słowa niczym echo przypominają słowa Maryi z Fatimy: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”

 

Życzę wszystkim, aby październik stał się dla wszystkich odmawiających różaniec okazją do duchowego zgłębienia wielkiej wartości tej modlitwy. Poprzez „różańcowe Serce Maryi” niech dotykają tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, który błogosławi nam na każdy dzień, szczególnie ten spędzony z różańcem w ręku.

ks. Eugeniusz

Do spisu treści
 


 

Wiersz: Jesień

Jestem poważna i tajemnicza,
w gałęziach szepczę o sensie życia
i pogrążona w zadumie głębokiej
o szarym zmroku zaglądam do okien.
Z wiatrem rozmawiam,
w liściach szeleszczę,
nad losem świata płaczę
rzewnym deszczem.
Stroję wam drogi w dywany złociste
i przypominam o przemijaniu
strącając liście.
Głębokiej zadumy i refleksji życzę,
niech mądrość jesieni
idzie z wami w życie.
- I co teraz wybrać,
gdy wszystko jest piękne?
Lato gorące?
Wiosnę kwitnącą?
Śniegi
czy jesień złocistą?

Najlepiej wszystko!
Gdy przyjdzie wiosna
i zaśpiewa kos -
niech wśród zieleni
znajdzie złoty kłos,
gdy przyjdzie zima
i przymrozek zły,
życzymy słońca
i gorących dni.
Jesiennej mądrości,
gorącej miłości,
czystego śniegu
i tego wszystkiego
co czyni życie
jasnym i pełnym
-Życzymy!
 

Magdalena Ponichter

Do spisu treści
 


 

Pielgrzymka do Matki Bożej Uśmiechniętej

W niedzielę 11-go września, po błogosławieństwie ks. Proboszcza, wyruszyliśmy procesyjnie do Pszowa na uroczystość odpustową ku czci NMP Uśmiechniętej. W drodze modliliśmy się, rozważając tajemnice różańcowe. Modlitwy i pieśni prowadziła pani Anna Wala, od kościoła do Pszowa. Niech pszowska Matka wyprasza Pani i osobom towarzyszącym - uśmiech błogosławieństwa.
Zgromadzenia modlitewne i pielgrzymkowe wspiera Duch Święty i umacnia swoimi Darami, które znamy jako dary: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej.
Mądrość ujawnia się poprzez rozumienie i znaczenie Przykazań Bożych i zasad moralnych, które ratują nas przed błędami, krzywdami i cierpieniem. Mądrość to rozpoczynanie każdego dnia od modlitwy i prośby o światło Ducha Św. Przypomina nam o naśladowaniu króla Salomona, który nie prosił Boga o bogactwo, sławę i długie życie, lecz o serce rozumne czyli o bycie mądrym jednocześnie. Kto przyjmuje od Boga dar mądrości, temu wszystko inne będzie dane.
Darem Ducha Świętego jest także dar rozumu. Jest to dar ściśle związany z darem Mądrości. Jest to dar, który każdemu z nas jest potrzebny, gdyż po grzechu pierworodnym, człowiek nawet myśleniem potrafi posługiwać się w bezmyślny sposób. Dzięki darowi rozumności potrafimy poznawać i rozumieć świat wokół siebie ale także samego siebie i innych ludzi, a nawet samego Boga i Jego miłość. Do tego nie jest zdolny żaden komputer. Dzięki darowi każdy z nas jest w stanie zrozumieć największą tajemnice tej ziemi: istnienie człowieka i jego niezwykłe pragnienia. Duch Święty pomaga nam rozumieć Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym, całą historię zbawienia, miłość Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego a także niepowtarzalne powołanie, jakim Bóg obdarzył każdego z nas.
Duch Święty daje nam również dar Rady. Łatwiej jest nam udzielić mądrych rad innym ludziom niż sobie. Dlatego tym bardziej potrzebujemy pomocy Boga. To bowiem mobilizuje nas do modlitwy o światło Ducha Świętego nie tylko w obliczu wielkich decyzji, ale także w codziennych zwykłych potrzebach na przykład: czy mam siedzieć godzinami przed ekranem telewizyjnym czy odprężyć się sportem przez pewien czas. Poważne upadki i grzechy ciężkie zaczynają się od akceptowania małych błędów. Duch Święty daje nam mądre rady, czyli takie, które są zgodne z Dekalogiem i pomaga nam trwać w miłości. Na przykład pierwsi ludzie nie kontaktowali się z Bogiem lecz z wężem, który jest symbolem szatana. Okazało się, że głos węża udzielił najgorszej rady, jakiej udzielono w całej historii ludzkości. W naszych czasach ze złymi radami spotykamy się często w „postępowych” mediach, filmach, czasopismach lub stronach internetowych. Ktoś określił iż obecnie dominująca kultura to cywilizacja złych rad. Duch Święty radzi nam czynić to, co najlepsze. Jeśli skłamałeś, to przyznaj się, jeśli kogoś skrzywdziłeś, to przeproś i wynagródź za zło. Jeśli krzywdzisz samego siebie na przykład papierosami, alkoholem, czy także lenistwem – to skończ z takim zachowaniem. Jeśli ktoś namawia cię do zła, to poszukaj sobie mądrzejszych przyjaciół.
Duch Święty nie tylko radzi nam powstrzymywać od czynienia zła, ale też zachęca do czynienia dobra. Radzi nam, byśmy od Jezusa uczyli się mądrze myśleć, dojrzale kochać i czynić dobro oraz solidnie pracować. Dobra rada Ducha Świętego to wskazanie najlepszej drogi życia. Wskazaniem mądrych rad życia - jest Maryja, Matka Dobrej Rady.

Ks. Ryszard

Do spisu treści
 


 

Nigdy nie jesteś sam

Refleksję o miesiącu październiku można ująć słowami pieśni: "Królowej Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń". Tytuł Królowej Aniołów obejmuje niedawne wspomnienie świętych Archaniołów (29.09) oraz Aniołów Stróżów (02.10). Wieniec z róż nawiązuje do NMP Królowej Różańca Św. (07.10).

Każdy z nas pamięta pierwsze spotkanie z paciorkami różańca. Uprzedza je wcześniejsze wspomnienie obrazka, na którym Anioł Stróż chroni dzieci w niebezpiecznej sytuacji. Do dziś pamiętamy i powtarzamy słowa:" Aniele Boży, Stróżu mój...". Niekiedy one brzmią mylnie :" Aniele Boże, Stróżu mój". Anioły to doskonałe istoty duchowe, które jednak nie przesłaniają Boga. Bóg przez nich interweniuje w życiu człowieka. One wielbią Boga i służą Mu, wypełniając Jego polecenia.

Dziś świat duchowy stawia się na marginesie życia. Triumfuje nauka i związany z nią postęp. Dziwi więc zainteresowanie magią, wróżbiarstwem, talizmanami itp. oraz nieograniczonymi możliwościami komputerów. Wiara zaś w świętych obcowanie, cierpienia dusz czyścowych, istnienie aniołów i demonów sprawia ludziom trudności.

Kościół czci trzech Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. Tylko ci trzej są wymienieni w Biblii i znani z imienia. Teksty apokryficzne podają liczbę siedem. Anioły znamy z tekstów Starego i Nowego Testamentu. Ich istnienie i kult akceptuje chrześcijaństwo, judaizm i islam. Nawet ateiści zagrożeni niebezpieczeństwem uznają opiekę istot niewidzialnych (są wspominane w Credo). Kościół starochrześcijański wśród pogańskiego wielobóstwa nie upubliczniał kultu Aniołów (a nawet Matki Bożej), ale jego ślady odkryto w katakumbach.

Niektórzy święci mieli szczególne nabożeństwo do Aniołów. Wśród nich wyjątkowy był ojciec Pio. Nie tylko wierzył w świat niewidzialnych duchów, ale doświadczył ich istnienia. Pomagał dojść do zbawienia duszom czyśćcowym, walczył z demonami, od dziecka przyjaźnił się ze swoim Aniołem Stróżem. Ta przyjaźń wzmagała jego tęsknotę za Niebem, wspierała w trudnych chwilach. Dzięki Aniołowi Stróżowi rozumiał języki obce w listach proszących go o pomoc. Znana jest tzw. metoda ojca Pio. Radził: "Jeśli nie możesz przyjść do mnie, poślij mi swojego Anioła Stróża. On może przynieść wiadomość od ciebie do mnie". Ta metoda się sprawdza. Stosował ją papież Jan XXIII w trudnych negocjacjach jako legat watykański. Warto posyłać naszych Aniołów Stróżów do osób, które proszą o pomoc.

Aniołowie Stróżowie opiekują się całym rodzajem ludzkim i poszczególnymi osobami. Sam Jezus powiedział: " powiadam wam: aniołowie ich (tych najmniejszych) w niebiosach patrzą nieustannie na oblicze Ojca mego, który jest w niebie" (Mt. 18,10). Ci "wysłannicy Boży" towarzyszą człowiekowi od narodzin do śmierci. Są niewidzialni, ale zawsze bliscy. Chronią od niebezpieczeństw dla zdrowia i życia, udaremniają szatańskie pułapki grożące duszy, zachęcają do godnego życia. Proszą Boga o nawrócenie człowieka po jego grzesznych upadkach. "Radość powstaje u Aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca" (Łk. 15,7). Głos Anioła Stróża daje pokój i dobre samopoczucie, w przeciwieństwie do głosu demona, który budzi niepokój (o. Pio). Dusza cierpiąca w czyśćcu doznaje pociechy swego Anioła Stróża aż do całkowitego zjednoczenia z Bogiem.

Służba Bogu i człowiekowi na wzór Aniołów przyświeca bezhabitowemu Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów. Powstało ono w Wilnie w czasie zaborów w roku 1889, aby pomóc prześladowanym kapłanom. Założył je Sł. b. ks. Wincenty Kluczyński z Bronisławą Stankowicz. Siostry wyróżniały się wykształceniem teologicznym oraz różnymi umiejętnościami zawodowymi. Idee założycieli pozwalają do dziś na łatwiejszy kontakt ze świeckimi, zwłaszcza z młodzieżą (w kraju i na misjach).

Wśród zagrożeń codziennego życia zatroskani o swe dzieci rodzice powinni z pełnym zaufaniem powierzyć je Aniołom Stróżom. Trzeba pamiętać, że nasze wyobrażenia, pochodzące z artystycznych, często cukierkowatych wizerunków Aniołów, nie oddają ich mocy. Słowa z pieśni: "Aniele Stróżu duszy ... niech pod skrzydłami Twymi złych marzeń pierzchnie rój" pozwalają uświadomić sobie szybkość anielskiej pomocy. Św. Grzegorz Wielki twierdził, że "nie wygląd a zadanie" to cel tych szczególnych "wysłanników Bożych", które strzegą ludzi "jak źrenicy swego oka - oka własnego". Wzruszają słowa "Niech zastępy aniołów śpiewają ci do odpoczynku", którymi Karol III, żegna swą matkę i królową Elżbietę II.

JK

Do spisu treści
 


 

Europejskie Dni Dziedzictwa

18 września na terenie parku przy Pałacu von Rothów w Czernicy, Stowarzyszenie „Spichlerz” we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czernicy, seniorami i Kołami Gospodyń Wiejskich włączyło się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Przewodnim tematem tegorocznej edycji było „Spotkanie przy wspólnym stole dziedzictwa”, dlatego nie zabrakło warsztatów dotyczących tradycji i obyczajów oraz lokalnych (i nie tylko) przysmaków. Odbył się też konkurs na najsmaczniejszą kiszonkę. Laureaci wygrali książki oraz buncloki.

Dopełnieniem wydarzenia były koncerty. Wystąpił Zespół Ludowy „Trojak”, działający w czernickim Ośrodku Kultury oraz Formacja „Zawiało” z Rybnika. O zachodzie słońca mogliśmy ogrzać się i zjeść kartofelki z ogniska, a na zakończenie zobaczyć przepiękny spektakl „Kwiat paproci” w wykonaniu Teatru Latarnia. Warto się spotkać i porozmawiać. Tego rodzaju wydarzenia to znakomita okazja do rozmów, ale również do poznania lub zgłębienia lokalnej historii, tradycji i obyczajów.

 
 
 
 
 
 

autorem zdjęć jest p. Damian Bizoń

Do spisu treści
 


 

Oferta zajęć Ośrodka Kultury w Czernicy 2022/2023

Ośrodek Kultury w Czernicy zachęca do czynnego brania udziału w zajęciach dodatkowych, organizowanych w Pałacu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zameczekczernica.pl lub na Facebooku. Wśród zajęć dla dzieci znajduje się: Kuchcikowo, pracownia krawiecka, Twórcza Chata (etnopracownia), spotkania z leśnikiem, Zespół „Znaczki”, SMYKOsensoryka, LEGO, zajęcia plastyczne, warsztatownia, zuchy. Dla trochę starszych: pałacowe warsztaty robienia biżuterii, czernicka warsztatownia, makrama i inne cuda ze sznurka, zajęcia teatralne dla młodzieży, pracownia krawiecka, zajęcia plastyczne, Zespół Ludowy Trojak, FOTOSpichlerz. Można zakupić miesięczne karnety na zajęcia, który umożliwia udział we wszystkich spotkaniach. Serdecznie zapraszamy.

 

Do spisu treści
 


 

Urodzinki w Zameczku

Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury zachęca do zorganizowania urodzin dla dzieci w czernickim Pałacu. Bogatą ofertę można znaleźć na Facebooku i pod numerem telefonu: 661 812 281

Kawiarnia Rothówka

W Pałacu von Rothów w Czernicy działa kawiarnia, serwująca pyszne kawy, herbaty, lemoniady, desery, lody i wiele innych przysmaków. Miejsce jest urokliwe, dobrze jest spędzać tam czas z rodziną lub znajomymi. Przekonajcie się sami!

Do spisu treści
 


 

Jesienna zaduma w pracach fotograficznych

Zapraszamy na wystawę prac fotograficznych autorstwa Agaty Kudli, studentki trzeciego roku fotografii na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, artystki wizualnej. Jej fotografie, zawieszone między wyobraźnią a rzeczywistością, poprzez malarską estetykę i nutę symbolizmu, przywodzą na myśl melancholię i niepokój. Autorka buduje w swoich pracach wizualne metafory, tworząc obrazy sennej krainy. Fotografią zajmuje się od 2015 roku. Fotografuje zarówno za pomocą aparatu cyfrowego, jak i aparatu tradycyjnego. Inspiracje do tworzenia odnajduje w codzienności, ale przede wszystkim w ludziach, którzy są głównymi bohaterami jej prac.

Wystawę można oglądać od 19 września do 14 października w godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

Do spisu treści
 


 

Wakacje w bibliotece

Wakacje letnie to czas na relaks, nowe przyjaźnie, poznawanie ciekawych miejsc oraz wspólne zabawy z rówieśnikami. Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach wraz z Filią w Czernicy zorganizowały dla czytelników bibliotek sierpniowe zajęcia w oparciu o literaturę regionalną Marka Szołtyska przy finansowym wsparciu, pochodzącym z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, programu który realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz wkładzie własnym biblioteki.

Projekt "Śląskie klimaty" polegał na wzbogaceniu wiedzy o miejscu, w którym dorastamy, uczymy się i spędzamy czas wolny. O pracy na Śląsku, tradycjach kuchni oraz zabawach z dzieciństwa w przemiły sposób opowiadali przyjaciele bibliotek: Jerzy Kawulok, Bernadeta Jeszka z Małgorzatą Miką oraz Renata Kolarczyk. Odwiedziliśmy historyczne miejsce związane z górnictwem w Czernicy, młyn zbożowy w Rydułtowach oraz wysłuchaliśmy barwnych opowieści o zabawach i pracy na roli naszych babć i dziadków. Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku była podsumowaniem wiedzy oraz wspaniałą zabawą dla uczestników projektu. Strefa odkrywania, wyobraźni i aktywności SOWA, wystawa "Wiek pary" oraz wieża widokowa dostarczyły dzieciom i opiekunom pozytywnych emocji.

Podsumowaniem projektu był "Piknik Śląski", zaplanowany i zorganizowany 8 września. Imprezę plenerową o charakterze otwartym, dla rodzin z dziećmi, pokrzyżowały warunki atmosferyczne. Konieczne było przeniesienie atrakcji na salę sportową Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Uczestnicy projektu oraz inni, których nie odstraszyła zła pogoda, mieli okazję spotkać się z Markiem Szołtyskiem - pisarzem, autorem książek o Śląsku, uczestniczyć w kreatywnych zabawach z animatorkami, częstować się popcornem, watą cukrową, goframi oraz chlebem ze smalcem. Chwilami, kiedy opady zanikały, dzieci mogły korzystać z dmuchańca rozstawionego na boisku. Oczywiście nie rezygnowały ze zjeżdżalni, a rozlewisko wody, które utworzyło się wokół dmuchańca, było dodatkową atrakcją.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w realizacji projektu oraz przygotowaniach i obsłudze pikniku. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich z Gaszowic, znajomym, wolontariuszkom, pracownikowi technicznemu OKiSu. Dziękuję za udostępnienie pomieszczeń i sprzętów OKiS w Gaszowicach oraz OK "Zameczek" w Czernicy. Wakacje za nami! Kolejne projekty przed nami, a póki co, po lektury w nowym roku szkolnym ZAPRASZAMY!

„Ekspertki bajek”:

Ewa Kowol
Justyna Niemczycka
Agnieszka Korbel

 
 
 
 
 
 

Do spisu treści
 


 

Wiersz: Pamięć

Ten, co kształci serca i umysły młode,
ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
tylko z postępków, których przykłady wskazuje.
 

  Lecz nim życiem okazać będziemy to w stanie,
żyj nam przez długie lata,
przyjm nasze wyznanie, że miłość
się nie kończy, choć szkoły zakończą...

Do spisu treści
 


NekrologŚp. Leon STANIENDA 
 (ur. 20.12.1953 / zm. 02.09.2022)

Wyrazy współczucia składamy: żonie Anieli, córce Ani z mężem Adamem, córce Kasi z mężem Damianem; wnukom: Przemkowi, Alicji, Jackowi, Bartkowi i Agatce, dalszej rodzinie

 


do spisu treści