7 lipca zmarł
 zaopatrzony sakramentami

śp. Rudolf KOLOSKO
Mieszkał w Czernicy, ul. Dębowa 7
 przeżył 80 lat


Termin pogrzebu zostanie dopiero ustalony
 
 


Msza 30-dniowa zostanie odprawiona
  w niedzielę 9 sierpnia o godz. 7.30


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen