RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Rady Stałej Episkopatu

Dyspensa Arcybiskupa Katowickiego

Zarządzenie Metropolity