RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

"Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał."
/Mt 28,6/Niech nadzieja, której źródłem jest pusty grób, umacnia wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa
i daje siłę do życia na chwałę Bożą.

Niech Słowo Boże będzie dla Was wszystkich światłem i umocnieniem
na wzrastanie w świętości.

Wasi duszpasterze