RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

  Poprzedni proboszczowie i wikarzy
* ks. Eugeniusz Twardoch
* ks. Ryszard Lapczyk
* ks. Marian Tatura
* ks. Jan Kapołka
* ks. Franciszek Miś
* ks. Ernest Ślązok
* ks. Paweł Miś
* ks. Jerzy Krzywoń
2002 -
1987 - 2002
1998 - 2002 - wikary
1963 - 1987
1961 - 1963
1952 - 1953 (w czasie politycznego uwięzienia ks. Pawła Misia)
1950 - 1952; 1953 - 1961
1945 - 1950
  Księża pochodzący z parafii
  rok święceń
* ks. Antoni Koszorz SVD
* ks. Zygfryd Strokosz
* ks. Andrzej Rdest
* ks. Stanisław Nowak CSMA
1957 (Zgromadzenie Słowa Bożego - Werbiści)
1958 (ksiądz diecezjalny)
1961 (ksiądz diecezjalny)
1991 (Zgromadzenie św. Michała Archanioła - Michalici)