RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Uroczystość 80 rocznicy urodzin

Ks. Jan Kapołka
(siedzący)
kanonik honorowy
ur. 24.06.1919
w Mysłowicach.
Święcenia kapł. 22.12.1945
w Katowicach.

Zmarł 12.01.2001

szczegółowy życiorys

cofnij