RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Kapołka Jan urodził się 24 czerwca 1919 roku w Mysłowicach w rodzinie Piotra i Marii z d. Rolnik. W wieku sześciu lat zaczął naukę w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach. Po piątej klasie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w 1938 roku zdał egzamin dojrzałości.
W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego zamknięciu przez okupanta kontynuował studia najpierw w Widnawie (II-VII.1940), w Fuldzie (IX.1940 - III.1942), a następnie w Wiedniu (V.1942 - V.1943). Od czerwca 1945 był na robotach przymusowych w Wiedniu.
Święcenia kapłańskie otrzymał 22.XII.1945 roku w Krakowie. Od 15.V.1945 do 1947 był wikariuszem w Krasowach, potem katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Mysłowicach. W październiku 1949 roku zastępował chorego proboszcza w Lyskach. Później był wikariuszem w parafiach św. Andrzeja Boboli w Wirku (Ruda Śl.) (do 1950), św. Anny w Janowie (od 20.III.1950), Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz św. Marii Magdaleny w Tychach (od 3.XI.1955.
W 1957 roku biskup zlecił mu budowę kościoła św. Jana Chrzciciela w Tychach. Spotkał się tu z problemem adaptacji i integracji napływającej do Tychów ludności z Kresów Wschodnich, Ukrainy i Litwy z rodowitymi Ślązakami. Projekt nowego kościoła wywoływał entuzjazm w kręgu inteligencji, natomiast dezaprobatę ze strony księży i ludu, którzy nie rozumieli nowej sztuki, nowej formy wyrazu przeżyć religijnych.
7.IX.1963 został ustanowiony proboszczem w Czernicy. Po przejściu na emeryturę w 1987 r. zamieszkał w Łaziskach Górnych. Był członkiem Komisji Liturgicznej – Podkomisja Sztuki Sakralnej.
W 1995 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.
Zmarł 12 stycznia 2001 roku. Pochowany w Czernicy 17.I.2001.


(Słownik biograficzny duchowieństwa (Archi)diecezji katowickiej 1922-2008, red. naukowa ks. Jerzy Myszor, Księgarnia św. Jacka w Katowicach,

cofnij