RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________


nowenna do świętej Rodziny - dzień 2     /20 grudnia/


„OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA”


(Łk 26-31,38)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Najświętsza Rodzino, Patronko i Opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich
   – wspieraj nas.
Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spokój i jedność serc
   – zachowaj nas.
Przez doskonałe zawierzenie wasze
   – wysłuchaj nas.


Módlmy się za dzieci, aby cieszyły się szczęśliwym dzieciństwem oraz opieką i miłością rodziców.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania, spraw, aby żyły według przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

 

Nowenna do świętej Rodziny

dzień  1   2   3   4   5   6   7   8   9